V začetku leta 2019 je Evropska komisija vse izdelke s kanabinoidom umestila v katalog novih živil.

Zanje je pomembno dokazovanje o njihovi varni uporabi, zato zdravstveni inšpektorat na tem področju pogosto izvaja nadzore, zlasti kozmetičnih izdelkov in prehranskih dopolnil.

Čeprav so tovrstni nadzori namenjeni ureditvi razmer, pa so v praksi razmere precej kaotične. Pridelovalci, prodajalci in kupci se zato pogosto sprašujejo, kaj je sploh prepovedano in kaj ne. 

CBD v Evropi in zakonodaja

Večina evropskih držav je gojenje industrijske konoplje legalizirala, vendar to ne velja za vse evropske države enako. Med seboj se razlikujejo glede na vrednost THC-ja (tetrahidrokanabinola) v konoplji.

Večina evropskih držav dovoljuje CBD izdelke, ki vsebujejo manj kot 0,2 odstotkov THC-ja. Med njimi so na primer Slovenija, Velika Britanija, Španija, Nemčija, Poljska, Danska, Madžarska, Hrvaška, Bolgarija, Grčija, Makedonija, Romunija in Nizozemska.

Druge evropske države dopuščajo celo višje vrednosti THC-ja - Luksemburg, Avstrija in Češka denimo dovoljujejo do 0,3 odstotkov THC-ja, Italija pa celo do 0,6 odstotkov.

Države, v katerih je konoplja zakonsko prepovedana pa so Slovaška, Bosna in Hercegovina, Albanija, Litva, Belorusija in Moldavija. 

Francija, Norveška in Švedska dovoljujejo le izolat CBD-ja, brez THC-ja. 

Luksemburg pa je država, ki si v zadnjih letih prizadeva za popolno legalizacijo gojenja in uživanja konoplje tudi za osebne potrebe. Za Malto bi tako postala druga evropska država, v kateri bi prebivalci konopljo lahko gojili za lastne potrebe.

Kljub temu, da je Evropska agencija za varnost hrane leta 2019 CBD izdelke označila za novo živilo, pa obstaja še vedno veliko negotovosti glede tega, kaj je zakonito in kaj ne.

K temu je potrebno dodati še dejstvo, da imajo posamezne države svoje zakone o uporabi CBD izdelkov. In prav zaradi slednjega se pojavljajo vse večje potrebe po zakonski ureditvi omenjenega področja.

Največji uporabniki CBD-ja v Evropi

CBD je v zadnjem desetletju postal izjemno priljubljen, k čemer so seveda bistveno pripomogli različni CBD izdelki in nova raziskovalna odkritja o pozitivnih terapevtskih učinkih CBD-ja. Do leta 2023 naj bi CBD na evropskem trgu dosegel kar 1,4 milijarde evrov.

V Evropi sta po uporabi CBD izdelkov trenutno vodilni Velika Britanija in Nemčija, kmalu za njima pa so Švica, Avstrija, Španija in Grčija. 

Progresivna naravnanost za legalizacijo konoplje v kombinaciji z vse večjim povpraševanjem je pripeljalo do tega, da lahko izjemno rast tržišča CBD izdelkov opazimo tudi v državah kot so Poljska, Bolgarija, Nizozemska in Luksemburg.

Slednja je z vsemi svojimi napori za popolno legalizacijo konoplje lahko v prihodnosti zelo prepričljiva zgodba o rasti uporabe CBD izdelkov.

Kaj pa pridelava konoplje v Sloveniji?

Industrijsko konopljo se v zadnjih desetih letih v Sloveniji prideluje na približno od 200 do 500 ha površine. Večinoma se jo uporablja za prehranske izdelke (konopljino olje, čaj, testenine, moka,…) in kozmetiko, do konca leta 2018 pa je bil pomemben razlog za gojenje konoplje tudi izdelava CBD ekstraktov

Zaradi nestabilnega in neurejenega pravnega okvirja, pa je Slovenija daleč od tega, da bi lahko izkoristila vse potenciale, ki bi jih konoplja lahko nudila ljudem.

Medtem ko je v Evropi opažena izjemna rast pridelave konoplje vse od leta 2014, pa pri nas površine za gojenje konoplje ne naraščajo enako hitro kot v sosednjih državah - s tem se tudi spremljajoča industrija ne razvija tako hitro kot bi se lahko.

Ali so CBD izdelki v Sloveniji prepovedani ali ne?

V Sloveniji je dovoljeno gojiti konopljo na strnjeni površini, ki ni manjša od 100 m2, pri čemer mora biti vsebnost tetrahidrokanabinola (THC) manjša od 0,2 odstotka. Za gojenje je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Podobno kot v Evropi, so se v zadnjih letih tudi v Sloveniji pojavili izdelki iz industrijske konoplje s koncentriranim oziroma ekstrahiranim CBD-jem, kot so na primer CBD olje, CBD kapljice in CBD smole.

Ker gre za popolnoma nove izdelke v prehrani ljudi, je z vidika varovanja zdravja ljudi potrebna določena previdnost.

Ko imamo v mislih CBD, Slovenija tovrstnih izdelkov zakonsko ne prepoveduje. Vendar je potrebna presoja varnosti izdelka oziroma ocena tveganja, predno se ti izdelki tržijo in začnejo uporabljati v vsakodnevni prehrani ljudi.

Takšno oceno varnosti izdela Evropska agencija za varno hrano in je podlaga za pridobitev dovoljenja za trženje živil na trgu EU. 

Pred uporabo CBD izdelkov je torej vsekakor potrebna določena previdnost, saj niso vsi izdelki kakovostni in varni. Zato se vedno prepričajte, ali imajo pridobljena vsa dovoljenja in potrebne certifikate. 

V pomoč pri izbiri ekoloških CBD izdelkov je tudi EU ekološki logotip, ki ga morajo imeti vsi pravo ekološko izdelani CBD izdelki. Na ta način boste najbolje poskrbeli za svoje zdravje.

Starejše novice