Izdajatelj

Gibanje za mladino
Trubarjev drevored 4
SI-9000 Murska Sobota
DŠ: 22633324
TR: 04881-0001085852, NKBM
Matična št: 1394690

 

Uredništvo

Odgovorna urednica

Anja Vučkič
031 857 435
[email protected]

Dnevni uredniki

Janja Cör

Urška Lopert

Predstavnik izdajatelja

Tadej Kirinčič