Pogodbo sta podpisala podžupan v opravljanju funkcije župana, Zoran Hoblaj ter direktor družbe Saubermacher – Komunala, Murska Sobota, Drago Dervarič.

V prostorih mestne občine je pred kratkim potekal podpis koncesijske pogodbe za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota.

Pogodbo sta podpisala podžupan v opravljanju funkcije župana Zoran Hoblaj in direktor družbe Saubermacher – Komunala, Murska Sobota, Drago Dervarič.

Mestna občina februarja objavila javni razpis

MOMS je na podlagi sprejetega Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne  službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju mestne občine, na portalu javnih naročil in na evropskem portalu javnih naročil, 22. februarja letos objavila javni razpis.

Na javni razpis prispela le ena prijava

Na javni razpis je prispela ena prijava in sicer ponudba družbe Saubermacher – Komunala, Murska Sobota.

Mestna uprava je 10. maja letos izdala odločitev o izbiri koncesionarja, s katero je izbrala izvajalca za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju MOMS, družbo Saubermacher – Komunala Murska Sobota.

V skladu s prvim odstavkom osmega člena navedenega koncesijskega akta in Študijo upravičenosti podelitve koncesije za izvajanje obvezne občinske  gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, se je koncesija izbranemu koncesionarju podelila za obdobje dvanajstih let.

Starejše novice