Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je na današnji prvi seji v mandatu 2018-2022 za svojega predsednika izvolil Cirila Baškoviča, ki je bil že doslej na čelu sveta.

Za predsednika programskega sveta Radiotelevizije Slovenija je kandidiral tudi Prekmurec Marjan Dora, ki je zbral 11 glasov, Baškovič je zbral 15 glasov, skupno je glasovalo 28 svetnikov, dve glasovnici pa sta bili neveljavni.

Po izvolitvi predsednika je programski svet volil njegovega namestnika in se v tem primeru odločil za Doro. Zaupali so mu je 17 glasov, njegovi protikandidatki Jelki Stergel, ki je bila doslej namestnica, pa deset, piše STA.

Dora je bil svetnik že v prejšnjem mandatu. Izpostavil je, da mora biti svet branik informativnega, izobraževalnega in kulturnega poslanstva RTVS.           

Interese civilne družbe v programskem svetu RTVS, ki je začel mandat 2018-2022, zastopajo Marija Aleš, Lado Ambrožič, Branka Bezeljak, Alojz Bogataj, Dora, Matjaž Juhart, Matej Košir, Žiga Kušar, Damir Orehovec, Marija Matilda Orešnik Ocvirk, Matevž Podjed, Mitja Rotovnik, Gašper Salobir, Stergelova, Jaroslav Skrušny in Matej Weissenbach.

Na predlog političnih strank so svetniki Baškovič (predlagala ga je SD), Petra Ložar, Jože Poglajen, Igor Prodnik in Vesna Ugrinovski, na predlog predsednika republike pa Janez Juhant in Geza Erniša. Slovensko akademijo znanosti in umetnosti zastopa Janko Kos, italijansko narodno skupnost Maurizio Tremul, predstavnica madžarske narodne skupnosti je Zsuzsanna Bači.

Člani programskega sveta na predlog zaposlenih pa so Viki Twrdy (informativna dejavnost), Sašo Hribar (kulturno-umetniška dejavnost) in Robert Pajek (tehnična dejavnost).

S spleta

Komentarji (3)

Starejše novice