Na zadnji seji Mestne občine Murska Sobota v aktualnem mandatu je bila ponovno obravnavana tudi sprememba prostorskega načrta za gramoznico Jezera v Rakičanu. Kaj so se torej odločili?

Prostorski načrt za omenjeno območje gramoznice Jezera v Rakičanu je bil sicer v pripravi že leta 2016, nato pa je bil nekaj časa v mirovanju, kasneje, leta 2019, pa je na pobudo novega investitorja, torej podjetja Pomgrad, Mestna občina Murska Sobota nadaljevala s postopkom priprave.

Predmetni odlok za spremembo prostorskega načrta za novo gramoznico so nato na seji prvič obravnavali v novembru leta 2021, a so ga takrat sprejeli le ob upoštevanju določenih pripomb in predlogov. 

V drugo obravnavo pa so ga podali sedaj, na zadnji, 29. redni seji mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. 

Spomnimo ...

Nova gramoznica na območju Jezera v Rakičanu je bila predvidena zaradi izteka izkopa gramoza v Soboškem jezeru oziroma na Kamenšnici. 

Na območju predvidenega novega območja gramoznice Jezera pa so se zato v preteklosti že izvedli manjši posegi.

In sicer v severnem delu so bili to manjši izkopi kot posledica odvzema gramoza za lokalne potrebe, v južnem delu pa je bil skladno s področno zakonodajo urejen še manjši ribnik

Predvidena gramoznica Jezera ima obliko nekoliko ukrivljenega pravokotnika z daljšo stranico med 580 in 600 metri in krajšo stranico okoli 110 do 130 metrov, je še razvidno iz občinskega gradiva prve obravnave.

Območje je delno v kmetijski rabi, deloma pa so tam tudi gozdna zemljišča. Na območju nove gramoznice sicer ni zgrajene nobene javne gospodarske infrastrukture. 

Približno 400 metrov zahodno od predvidenega območja gramoznice je le farma z bioplinarno, drugih objektov v bližini ni. Stanovanjska in gospodarska poslopja so oddaljena vsaj kilometer.

Kje se je torej zataknilo in kako daleč je ureditev nove gramoznice zdaj?

Predlog zaustavili zaradi nejasnih faznosti izkoriščanja gramoza

Kot je pojasnila Bernardka Ryan, višja svetovalka za prostor in okolje, se je ureditev gramoznice začasno ustavila, ker je predlog o ureditvi gramoznice Jezera na seji mestnega sveta v mesecu juniju prejel negativno mnenje s strani pristojnega nosilca urejanja prostora s področja rudarstva. 

Zato so ga takrat umaknili s točke dnevnega reda. 

»Razlog za izdajo negativnega mnenja s strani rudarstva je bila ne dovolj natančno in jasno opredeljena faznost izkoriščanja gramoza v povezavi z občinskim prostorskim načrtom oziroma opredeljeno namensko rabo prostora,« je še razložila Ryan. 

Pripombe, ki so bile podane, so se nanašale predvsem na spodnja določila odloka:

  • pogoje glede namembnosti območja po končanem izkoriščanju gramoza,
  • pogoje glede sanacije in oblikovanja brežin ter
  • pogoje glede faznosti izkoriščanja gramoza. 

Predlog odloka se je zdaj ob upoštevanju teh pripomb in sprememb tudi dopolnil in so ga ponovno poslali v pridobitev mnenj vsem nosilcem ureditve omenjenega prostora. 

»V vmesnem času smo zato predlog ustrezno dopolnili in tako 5. septembra s strani pristojnega ministrstva za infrastrukturo za področje rudarstva prejeli pozitivno mnenje,« je navedla Ryan. 

Lokacija gramoznice Jezera v Rakičanu.

Nova gramoznica razdeljena na več delov: Vodni športi, ribištvo in drstenje rib

Vse spremembe in dopolnitve, ki so se vnesle v odlok, so označene z rdečo barvo in so jih dobili v pregled vsi člani mestnega sveta na zadnji seji aktualnega mandata Mestne občine Murska Sobota.

»V besedilu odloka in v grafičnem delu se je jasneje opredelilo, da se severni del območja nameni vodnim športom, osrednji del ribištvu, južni del pa območju za drstenje rib, kjer se ob robovih tudi ohranja obstoječa vegetacija, naklon brežin pa je v tem južnem delu manjši.

V vmesnem obdobju so se na območju izvajale predhodne arheološke raziskave, na podlagi katerih je bilo v register kulturne dediščine vnešeno arheološko najdišče Jezera in posledično so bili v odlok dodani tudi kulturno-varstveni pogoji. 

Na podlagi zahtev zavoda za varstvo narave so se nekoliko dopolnili pogoji glede vzpostavitve nadomestni vodnih in gozdnih površin ter določila glede etapnosti izvajanja, in sicer tako, da je izkop gramoza v prvi fazi možen le na območjih, kjer je namenska raba v občinskem prostorskem načrtu ustrezno opredeljena, to je na območjih LN - površine nadzemnega prebivalnega prostora ter PC - površine cest, v preostalem delu pa bo izkoriščanje možno še le, ko bo to ustrezno opredeljeno v prostorskem načrtu,« je še razložila višja svetovalka za okolje in prostor na Mestni občini Murska Sobota. 

Komentarji (35)

levak (ni preverjeno)

Murska Sobota vasica tisočerih jezer na severu Slovenije.

beaa (ni preverjeno)

Nova finska

In reply to by levak (ni preverjeno)

Billderburger (ni preverjeno)

Kak vidimo Pomgrad lejko dela kaj ščejo,kradejo šoder in vedno nižja de podtalnica,kmet bo ponovno nastradal , lopovi pa se dale kradli !

In reply to by levak (ni preverjeno)

gradpom (ni preverjeno)

Vse piše, razen tega, čigavo je to in kdo bo kopal?

mestoač (ni preverjeno)

mogoče si niso upali napisati, z razlogom??

In reply to by gradpom (ni preverjeno)

def (ni preverjeno)

Ja što li.. začne se na pom konča na grad

In reply to by gradpom (ni preverjeno)

ok (ni preverjeno)

razen toga ka ti v prvon odstavke pise sto je investitor, trbej malo prestete tuj..

In reply to by gradpom (ni preverjeno)

D... (ni preverjeno)

Evrodrvarnice podrejti, pa tam lejko kopajo........

Hjasa (ni preverjeno)

Mogouče plin najdejo.tou bi bilo dvetovni dogodek

223321 (ni preverjeno)

vlada, katerakoli že, sploh ni pomembno jim je dal koncesijo, nič ne seješ, samo žanješ.
in potem se sprašujejo zakaj pada podtalnica??

KAJ PA POSLEDICE ? (ni preverjeno)

Glavno ka boste imeli okoli Sobote izkopane velike jame in da ugodite vašemu dvornemu gradbincu Polaniču, da se še bolj bogati. Jebe se vam da zaradi tega na ravninskem delu Pomurja podtalnica ŠE BOLJ PADE KOT JE ŽE da bodo ne tem območju zaradi suše prazne stepe in ne bo pridelave hrane. Pa kaj, saj vi sobočanci hrane ne rabite, rabite kamen - gramoz. KJE SO ZDAJ NARAVOVARSTVENIKI JEBENTI, a tiho ste ker ste plačanci tega kapitala. Zakaj odločitev samo Sobote SAJ BODO POSLEDICE ZA CELO PREKMURJE.

kuki (ni preverjeno)

ja samo od nekod treba vzed gramoz

In reply to by KAJ PA POSLEDICE ? (ni preverjeno)

22313 (ni preverjeno)

pa ne sredi ravnice delatu luknje, halo. Kje gapa v Lj jemljejo? zakaj na grejo na goričko in tam iz kamnoloma ne delajo robo za beton za ceste

In reply to by kuki (ni preverjeno)

levak (ni preverjeno)

menda so v ljubljani na fakulteti že izumili umetni gramoz
tako da ne bo potrebnih već posegov naravo
Ti v Ljubljani so veliko bolj pametni kot v Pomurci
ki bi bili radi dobri kurci
pa še to niste

In reply to by 22313 (ni preverjeno)

Vaša vest (ni preverjeno)

No kako se obrača! Sedaj pa bi bili naravovarstveniki dobrodošli?
Tudi sami lahko kaj naredite, naredite pobudo,
ne pa samo čakati na drugega in potem udrihati po njem.

In reply to by KAJ PA POSLEDICE ? (ni preverjeno)

Billderburger (ni preverjeno)

Še malo pa bomo morali zaradi teh pohlepnežov zapustiti Prekmurje,via Hun
gary! Tam kjer so pohlepni ljudje,tam propadneš!

In reply to by KAJ PA POSLEDICE ? (ni preverjeno)

....6 (ni preverjeno)

sedaj še nova gramoznica tako kot je nekoč bil dachau, čez nekaj let pa bo kao že novo jezero?! in potem vs ezdružijo in imamo mali balaton

Billderburger (ni preverjeno)

Ja, in te demo fsi šli po vodo do jezera,ker vode več nede . Tan se te lejko poserjemo in se poščijemo...🖕

In reply to by ....6 (ni preverjeno)

dödole (ni preverjeno)

Verjetno je podtalnica bolj odvisna od Mure? Hitroelektrarne so dejstvo, trenutno sicer pobude zaustavljene, ampak kot pišem... dejstvo! Z jezovi se bo dvignila gladina reke, rokavi bodo ali poplavljeni, ali pa bodo akumulacijska jezera, če se bodo odločili za tak tip hitrocentrale?
Ne vem, čemu ste proti novi gramoznici? Tam kot prvo ni ničesar in veliko bolje je gledati vodo, kakor neko grmičevje, pa ajd nekaj drevja. Mogoče, mogoče bo en dan nastalo novo "jezero", s kakšnim mostom nad avtocesto se lahko obe lokaciji združita v kakšno atraktivno športno-rekreacijsko področje?
Ne vem, vedno smo takoj proti vsemu? In se hudujemo, da se nič ne dogaja, da se ničesar ne gradi, razvija???

Reka Ledava (ni preverjeno)

Ni res da je podtalnica najbolj odvisna od Mure, večji del Prekmurja je bolj odvisen od vodnosti reke Ledave in njenih pritokov. Pogledni si kakšno hidrološko poročilo.

In reply to by dödole (ni preverjeno)

goričanec2 (ni preverjeno)

Edijne pamenten komentar. Tao ko ništerne tü vküper zbluzijo se stalno na Einsteina spaomlen: Človeška norost nema meja!

In reply to by dödole (ni preverjeno)

goričanec2 (ni preverjeno)

Edijne pamenten komentar. Tao ko ništerne tü vküper zbluzijo se stalno na Einsteina spaomlen: Človeška norost nema meja! dödole ma praf

In reply to by dödole (ni preverjeno)

Billderburger (ni preverjeno)

Pomgrad preveč segate v Naravo,prosim Nehajte nas ropati in bogateti na Prekmurci.
To ka Vij delate je čista kraja in uničevanje Narave!

In reply to by dödole (ni preverjeno)

Debeli fuknjenec (ni preverjeno)

Jes pa san peder in iščem mlade dečke ka do mi v rit prste rijvali. To mi zelo paše.

Antivaxxer (ni preverjeno)

Nede se nikaj kopalo ker ta voda de od zdaj naprej zelo pomembno drstišče za par rib, kero do ribiči forserali. Okoljevarstevniki in ribiči toga nedo dali samo tak ta za prazno mizo.

Mandarina (ni preverjeno)

Do,do...dobijo nekaj malo pod mizo pa de vse reseno

In reply to by Antivaxxer (ni preverjeno)

sava (ni preverjeno)

Na keri strani de expano2?

Mandarina (ni preverjeno)

Kak pa so kaj betonski šliteri od pragerskoga do ormoža?
To nišče nikaj nede piso?

Cezar (ni preverjeno)

zna se što je kriv in to je mestni svet MS z vsemu župani, podžupani, namestniki, kakkoli jin pravimo z gradbeno podjetje kero de to izvajalo ... degradejrajo okolje, vničavlejo rodovitno zemlo

levak (ni preverjeno)

treba jih jebati
i nič jesti dati

In reply to by Cezar (ni preverjeno)

ZdravoHujsam (ni preverjeno)

V avstriji de AMAZON delo velko skladisce prinas pa kmetavzarsko Gramoznice kopamo… jaoooo jaooo

ZdravoHujsam (ni preverjeno)

Reeejdeeeen dosezeekkk

Debeli fuknjenec (ni preverjeno)

Pa moren priznati ka san že cejlo življenje na socialni zato ka san velki manjak pa alkoholičar. Fala država ka mi davleš evre ka lejko cejle dneve zabušavlen pa druge v rit pijšen.

Lilekkj (ni preverjeno)

Kopo de pongrad 🤷👍🇸🇮🐷💐Ali pa mislin ka loto dobitnik pred kratkin >>BOŽO <<Čestitke

eko tič (ni preverjeno)

bico de kopo,tak kak dozdaj

Starejše novice