Prodaja Term Lendava madžarskemu državnemu skladu Comitatus Energia je vse bližje. Tokrat je bil storjen morda celo odločilen korak k temu, da se postopek prodaje zaključi.

Že pred časom smo poročali o prodaji Term Lendava madžarskemu državnemu skladu Comitatus Energia. Ta sicer še vedno ni naveden kot nov lastnik podjetja, razlog za to pa tiči v tem, da prenos koncesije za izkoriščanje termalne vode s sedanjega na novega koncesionarja, še ni bil izveden. 

Neujemanje parcelnih številk

Razlog za to je bil birokratske narave. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč pobudo za prenos koncesije za izrabo termalne vode za Terme Lendava prejelo 22. marca. Toda v postopku je bilo ugotovljeno, da je pri eni od treh vrtin, ki oskrbujejo Terme Lendava s termalno vodo prišlo do težave.

Šlo je za neujemanja številke parcele, na kateri je za termalno kopališče najpomembnejša vrtina z oznako Lg-1g/97. 
 

Prenos koncesije

Zdaj pa se bo to spremenilo. Vlada Republike Slovenije je namreč na svoji 40. redni seji sprejela sklep o spremembi uredbe, o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava. To je tudi osnova pri prenosu koncesije na novega koncesionarja.

"Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava. Predlagane spremembe uredbe so potrebne zaradi uskladitve z dejanskim stanjem pri nekaterih nepremičninah," je zapisano v sporočilu za javnost po koncu 40. redne seje.

Spomnimo...

V preteklosti so za termalno kopališče opravljali geodetske izmere z namenom združevanja nekaterih parcel, na katerih stoji apartmajsko naselje Lipov gaj, a do dejanske združitve parcel, zaradi različnih obremenitev, ki so bile vpisane pri posameznih parcelah, naposled ni prišlo. 

Ko so bile zastavne pravice po nekem času umaknjene, so postopek lahko pripeljali do konca, a je bom tem prišlo tudi do vpisa nove parcelne številke za parcelo, na kateri je, kot rečeno, tudi termalna vrtina.

Starejše novice