Povprečno najmlajši Pomurci živijo v Občini Odranci, preverite, kakšna je povprečna starost v vaši občini.

Danes obeležujemo svetovni dan mladih, ki se letos osredotoča na temo izobraževanja. Združeni narodi so 12. avgust razglasili za svetovni dan mladih leta 1999, da bi s tem spodbudili razpravo o ključnih vprašanjih, ki zadevajo mladino in opozorili na njihovo vlogo v družbi.

V Statističnem uradu Republike Slovenije so ob tej priložnosti postregli tudi z zanimivimi podatki, ki razkrivajo, kako pri nas živi mladina.

Kot kažejo njihove številke, smo v začetku letošnjega leta v Sloveniji našteli 309.000 mladih prebivalcev, starih med 15 in 19 let, več kot polovica se jih je izobraževala.

Tehnologija v malem prstu

V minulem šolskem letu je skoraj 2.000 učencev obiskovalo osnovno šolo, 73.000 je bilo dijakov, nekaj več kot 67.000 pa študentov. Delež terciarno izobraženih vztrajno narašča in je od leta 2013 vedno višji od 40 odstotkov, lani je na primer znašal 42,7 odstotka.

Mlade Slovence seveda zaznamuje tudi uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij, predvsem namiznega, prenosnega ali tabličnega računalnika. 

Po podatkih za leto 2017 je računalnik v obdobju 12 mesecev pred anketiranjem uporabljalo 97 odstotkov mladih od 16 do 24 let, medtem ko je bil delež v celotni populaciji (16–74 let) nekoliko manjši – 79 odstotkov. Po deležu mladih, ki so se v 12 mesecih pred anketiranjem izobraževali na področju uporabe računalnika, programske opreme ali aplikacij, pa se Slovenija uvršča celo na tretje mesto med državami članicami EU-28, takoj za Finsko in Češko.

Skoraj polovica mladih zaposlenih s pogodbo za določen čas

Delovno aktivnih je lani bilo 161.000 mladih med 15 in 29 let. Največ, 104.000, jih je delalo v podjetjih ali organizacijah, sledilo je delo prek študentskega servisa (31.000). 

Pri poklicih še vedno obstajajo razlike med spoloma, dekleta se namreč najpogosteje zaposlujejo v poklicni skupini poklici za storitve, prodajalci, fantje pa v poklicih za neindustrijski način dela. 

Delo mladih močno zaznamuje prekarnost. Kar 46 odstotkov mladih je namreč zaposlenih za določen čas, zaposlitev za nedoločen čas ima medtem 54 odstotkov mladih. Med vsemi zaposlenimi je to razmerje bistveno drugačno in znaša 84:16 v prid zaposlitve za nedoločen čas. Prav tako je med mladimi skoraj za štiri odstotke višja stopnja brezposelnosti. Znašala je namreč 9 odstotkov, kar pomeni, da je kar 16.000 mladih v Sloveniji brezposelnih.

Povprečna mesečna bruto plača mladih (15–29 let) je po začasnih podatkih v 2017 sicer znašala slabih 1.300 evrov bruto, kar pa je le okoli tri četrtine povprečne bruto mesečne plače vseh zaposlenih Slovencev. 

Kljub temu so mladi v splošnem razmeroma zadovoljni z življenjem, saj svoje splošno zadovoljstvo na lestvici od 0 do 10 v povprečju ocenjujejo s 7,3.

Najmlajši Pomurci v Odrancih

Mladi gotovo niso ena prvih asociacij na Pomurje; prebivalci najvzhodnejše regije smo namreč najstarejši v vsej državi in dve leti starejši od povprečnega Slovenca. Kot smo poročali že večkrat, k temu prispeva tudi odseljevanje mladega prebivalstva.

Smo pa pobrskali po bazi Statističnega urada in preverili, katera pomurska občina ima povprečno najmlajše prebivalce. Kot kaže, so sta to Občini Odranci (42,6 leta) in Črenšovci (43 let), medtem ko so s 50,7 leta najstarejši prebivalci Občine Hodoš, sledijo jim Šalovčani z 48,2 leta.

Starejše novice