Slika je simbolična.
Center za socialno delo Pomurje znova opozarja, da boste lahko dijaki in študentje v šolskem letu 2024/25 prejemali tako državno kot Zoisovo štipendijo hkrati. Zakon v veljavo stopa 21. decembra, uporabljati pa se bo začel takoj v naslednjem letu.

Državni zbor je 24. novembra sprejel novelo zakona o štipendiranju, v kateri so določili, da bodo dijaki in študentje lahko v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu prejemali tako državno kot Zoisovo štipendijo istočasno

Poleg omogočenega istočasnega prejemanja omenjenih dveh štipendij pa novela prinaša tudi nekatere druge spremembe. 

Novela sprejeta že v novembru, v veljavo stopa čez tri dni 

Državni zbor je novelo zakona o štipendiranju sprejel 24. novembra letos, zakon pa bo začel veljati 15. dan po objavi v uradnem listu, torej 21. decembra

Njegova uporaba pa se začne s 1. januarjem 2024

Dijaki in študenti bodo lahko ugodnosti, ki jih prinaša novela, uveljavljali v šolskem oziroma študijskem letu 2024/2025, v šolskem/študijskem letu 2025/2026 pa sledijo še določila glede štipendije AD futura. 

Kakšne pa so spremembe, ki jih prinaša novela? 

Glavne spremembe novele so naslednje: 

  • višine državne štipendije bodo od 1. januarja 2024 ostale v enaki višini, kot so v veljavi do 31. decembra 2023;
  • s šolskim letom 2024/25 bo omogočeno istočasno prejemanje državne in Zoisove štipendije;
  • štipendist ne bo upravičen do dodatka za uspeh, če bo prejemal tako državno kot Zoisovo štipendijo;
  • štipendist bo upravičen do dodatka za bivanje samo pri eni izmed štipendij;
  • štipendist bo upravičen do dodatka za posebne potrebe samo pri eni štipendiji.

Vsi štipendisti, ki jim je bilo odobreno prejemanje državne štipendije za šolsko/študijsko leto 2023/24, bodo prejeli ustrezne nove odločbe po 1. januarju 2024, zato vlog ni potrebno vlagati. Center bo odločbo izdal po uradni dolžnosti.

Komentarji (1)

Davkoplacevalec40 (ni preverjeno)

Davkoplačevalskih pejnez kar ne zmanjka, gelibar ... študenti, migranti, cigane, NVO-ji, invalide, socialni problematike, mentalno degenerejrane in vso "ogroženo" sranje je prisesano na državno kaso, kero punimo.

Starejše novice