V okviru operacije Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih se je sistem izposoje koles Soboški biciklin razširil tudi na ruralno območje.

Poleg že obstoječih postaj Soboškega biciklina na območju občine Murska Sobota, ki se nahajajo pri BTC Murska Sobota, na Trgu zmage, ob paviljonu EXPANO pri Soboškem jezeru, pri dvorcu Rakičan in v Krogu ob športno-rekreacijskem objektu, je prišlo v letošnjem letu do dodatne razširitve sistema.

Kolesa si po novem lahko izposodite tudi v Murski Soboti na Slovenski ulici ter na območju dveh drugih občin, in sicer na območju občine Moravske Toplice in občine Puconci. V Puconcih se postaja nahaja ob občinski stavbi, v Moravskih Toplicah pa pred Bike centrom oziroma nasproti hotelskega kompleksa Term 3000. Tako so uporabnikom dodatno na voljo skupno 17 novih koles od tega 11 električnih.

Tri nova postajališča so bila postavljena s pomočjo LAS Goričko 2020 v okviru operacije Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih. Operacija je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020, Podukrepa M19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine".

Nosilni partner operacije je LAS Goričko 2020 partnerji pa so občine Murska Sobota, Moravske Toplice in Puconci.

Na voljo dva ugodna paketa najema 

Vsaka od novih postaj je opremljena s terminalom z LCD zaslonom ter ogrodjem z desetimi zaklepnimi mesti, ki so obenem polnilnice za električna kolesa. Kolesa so po izgledu in funkcionalnosti identična že obstoječim kolesom sistema Soboški biciklin, prav tako so tudi postaje kompatibilne in povezane v en sistem.

Ob dodatnih postajah in novih kolesih (električna in navadna kolesa) je bil nadgrajen tudi sistem izposoje oziroma registracije v sistem, ki je odslej uporabnikom bistveno prijaznejši, saj poteka neposredno ob postajah, preko računalniškega terminala, plačilo izposoje pa je elektronsko. Uporabnik lahko po opravljeni prijavi uporablja sistem »Soboški biciklin« vse dni v tednu, z upoštevanjem časovne omejitve v višini 14 ur. Obstaja možnost najema dveh paketov, in sicer letni najem za 15 evrov, ki velja za obdobje enega leta in dnevni najem za 5 evrov. Več informacij o sistemu »Soboški biciklin« najdete na https://www.soboskibiciklin.si/

Uporabnik si lahko izposodi kolo na eni lokaciji in vrne v sistem na drugi lokaciji. Sistem izposoje koles se bo odprl v naslednjih dneh. Vljudno vabljeni k njegovi uporabi. Z večjo uporabo koles v mestnem kot podeželskem območju bomo zagotovili trajnostni razvoj in izboljšali stanje okolja.
 

Starejše novice