Svetniki in svetnice Mestne občine Murska Sobota so na današnji obravnavli sprejeli proračun občine.

Svetniki in svetnice so danes sprejeli rekordni proračun Mestne občine Murska Sobota. Ta znaša kar 30,1 milijonov evrov

Največ za naložbe

Kar 45 odstotkov rekordnega, čez 30 milijonskega proračuna, bo namenjenega za naložbe. Sredstev za socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, kulturo, šport in druge programe bo 30 odstotkov čez 30 milijonskega proračuna. 

Kar 7,5 milijonov evrov je občini uspelo pridobiti evropskih sredstev, ki pa gredo na naslov projektov Celostnih teritorialnih naložb in drugih sofinanciranih investicij.   

Letos bodo najpomembnejši projekti trajnostne mobilnosti, v sklopu katerih bo dokončana Kroška ulica in urejene še ulice arhitekta Novaka, Staneta Rozmana s krožiščem z Gregorčičevo ter del Ciril Metodove in Grajske. 

V ta rekordni proračun so vključene tudi naložbe in vlaganja v vzdrževanje in gradnjo cest, nadgradnja Vodovoda sistema B, reševanje stanovanjske problematike mladih ter obnove kanalizacijskega in vodovodnega omrežja.

Del proračuna predstavlja tudi energetska prenova stavb, obnove šol in vrtcev ter ureditev vaških, gasilskih in večnamenskih domov. 

Kredita za občino dva milijona evrov

Na ravni prihodkov proračun obsega 27,2 milijonov evrov, na ravni odhodkov pa 29 milijonov evrov. Primanjkljaj bodo krili s presežkom iz minulih let ter novim kreditom v višini dveh evrov. 

Stanje dolga na prebivalca Mestne občine Murska Sobota znaša 357,56 evrov. 

Občina se bo zadolžila, da pokrije predvsem projekte kanalizacijskega omrežja, vodovodnega omrežja, ureditev ceste Polana - Markišavci, reševanje stanovanjske problematike, pripravo načrtov za Hartnerjevo vilo, pripravo načrtov obnove gasilskega doma v Murski Soboti in zagotavljanje lastnega deleža pri komunalnem urejanju. 

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice