Murskosoboški svetniki seznanjeni z revizijo poslovanja Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan, ugotovljene so bile številne nepravilnosti.

Mestni svetniki Mestne občine Murska Sobota so se na današnji 8. redni seji mestnega sveta seznanili s Poročilom o notranji reviziji poslovanja javnega zavoda Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan v letu 2022.

Revizijo je izvedla Andreja Kovač, notranja revizorka Mestne občine Murska Sobota.

Odredbo za izvedbo izredne notranje revizije je izdal murskosoboški župan

Notranja revizija je bila opravljena na sedežu Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan in Mestne občine Murska Sobota.

Odredbo za izvedbo izredne notranje revizije je izdal Damjan Anželj, župan Mestne občine Murska Sobota 23. marca 2023.

Cilji revizije so bili pregledati pravilnost nekaterih področij poslovanja zavoda v letu 2022, in sicer:

  • plače zaposlenih,
  • povračila stroškov zaposlenim za službena potovanja (po potnih nalogih),
  • zadolževanje zavoda in poslovanje z zasebnimi zavodi,
  • dejavnost konjeništva,
  • poslovanje s turističnimi boni,
  • prireditev Noč čarovnic 2022.

Pomanjkljivo izpolnjeni potni nalogi, neplačevanje dnevnic, dve posojili za isti projekt in številne druge nepravilnosti

Andreja Kovač, notranja revizorka Mestne občine Murska Sobota je na seji izpostavila številne nepravilnosti v poslovanju Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan (RIS Rakičan):

»RIS Rakičan je v pravilniku o sistemizaciji delovnih mest nepravilno določil možnost zaposlitve za nedoločen čas na delovnih mestih, ki so sistemizirana za določen čas, torej za čas izvajanja projektov. Na teh delovnih mestih je tudi zaposloval delavce za nedoločen čas, še preden je bilo to določilo tudi sprejeto.

Pri naknadnih poračunih plač, zaradi neupoštevanj napredovanj zaposlenim niso bile izplačane zamudne obresti, čeprav zakonodaja to striktno določa.

Ugotovljeno je bilo tudi napačno napredovanje zaposlenih in neupravičeno izplačilo dodatka za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega del direktorju, torej po poteku soglasja mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota.

Kar se tiče povračil stroškov zaposlenim za službena potovanja so bili ugotovljeni pomanjkljivo in površno izpolnjeni potni nalogi, nezanesljive evidence o prisotnosti zaposlenih, izplačilo povračil stroškov kilometrine nad zneskom, ki se ne všteva v davčno osnovo brez obračunanja ustreznih davčnih prispevkov.

RIS Rakičan tudi ni izplačeval dnevnic za odstotnost zaposlenih nad šest ur, kljub nezagotovljeni prehrani.

Pri pregledu pravilnosti zadolževanja zavoda je bilo ugotovljeno, da v posojilni pogodbi ni navedeno za financiranje katerega projekta se sklepa, čeprav je soglasje mestnega sveta podano točno za določeni projekt. RIS Rakičan je za isti projekt najel dve posojili, ki v skupnem znesku presegata vrednost projekta, za katerega je mestni svet podal soglasje. 

Izpostavljeno je bilo tudi tveganje likvidnostnih težav zavoda, saj RIS Rakičan posojilo odplačuje po prejemu Evropskih sredstev z zamikom, ali pa sploh ne.

Ugotovljeno je bilo, da je RIS Rakičan za namene lažjega kandidiranja na razpisih ustanovil poslovno enoto Beltinci, pri čemer pa to ni ustrezno uredil v aktih zavoda.

Pri poslovanju s turističnimi boni je RIS Rakičan sklenil po mnenju službe za notranjo revizijo škodljivo pogodbo poimenovano 'bon za bon'. Izračunano je namreč bilo, da finančni izplen pogodbenega posla ni uspel pokriti niti osnovnih stroškov storitve. RIS Rakičan je izvajalcu po pogodbi izplačal skupno preko 200.000 evrov.

V zvezi z naročevanjem turističnih bonov je bil pregledan tudi način trženja storitve imenovane 'eko kampiranje', pri tem je RIS Rakičan tržil še dodatne kapacitete nočitve z zajtrkom v šotoru ali na seniku. V akciji je RIS Rakičan plačniku ponudil darilni bon trgovskega podjetja v višini polovične vrednosti bona.

Pri prireditvi Noč čarovnic so bile ugotovljene pomanjkljivosti v računovodskih evidencah, saj iz njih ni mogoče razbrati kolikšen je znesek dobroimetja na plačilnih karticah obiskovalcev, ki se lahko porabijo tudi na drugih prireditvah v RIS Rakičan.«

90 dni časa za odziv in poročilo

Robert Celec, direktor Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan mora v roku 90 dni od izdaje poročila službi za notranjo revizijo predložiti odziv in poročilo, v katerem mora izkazati, kateri ukrepe je sprejel na podlagi priporočil notranje revizije.

Anželj svetnike pozval, da sprejmejo sklep o predhodnem soglasju za razrešitev direktorja RIS Rakičan

Med razpravo je Damjan Anželj, župan Mestne občine Murska Sobota, poudaril, da lahko prvo sejo sveta zavoda skliče direktor. Direktorja je pozval, da to opravi čim prej in tudi določi rok.

»Dobil sem odgovor, da je na bolniški in da ne more sklicati sveta zavoda. V tem dopisu je bilo navedeno tudi, da naj sporoči, kdo je pooblaščenec, tudi tega ni storil.

Poslal je odgovor, da kot direktor lahko dela tudi od doma in pooblaščenca ne bo imenoval.

Žal ti dve zadevi ne gresta skupaj. Po eni strani sklicati sveta zavoda ne more, ker je na bolniški, pooblaščenca pa ne javi, ker kot direktor lahko dela od doma,« je dodal Anželj.

Celec naj bi po besedah soboškega župana sejo naknadno sklical za 30. oktober 2023.

V nadaljevanju je Anželj mestnemu svetu predlagal, da sprejmejo sklep, da se poda predhodno soglasje za razrešitev direktorja RIS Rakičan.

Svetniki podali predhodno soglasje za razrešitev direktorja

Svetniki mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota so z 19 glasovi za in nobenim proti podali svetu zavoda RIS Rakičan predhodno soglasje k razrešitvi direktorja zavoda.

Komentarji (53)

Čudno (ni preverjeno)

Se pravi vse kar je prejšnji svet zavoda pravo je istina. Zakoj ste pa jih te menjali? Zato ka ste ga sceli zascititi, zdaj pa več nemrete ker je vse v prišlo. Se pravi Jakob je car. Ce jih nebi menjali bi ze bil razresen. Naj še odgovarja Varga predsednik sveta keri ga je scito.

gussar (ni preverjeno)

Pa ka bluziš, vej so pa sami odstopili... ka gučiš pa lažeš o nekši zamenjavi. Nišče jih je nej zamenjo.
Jakob je pa glih tak pokvarjeni kak Celec. Njiva mata zamere še iz starih časoh gda sta bila na isti strani.

In reply to by Čudno (ni preverjeno)

. (ni preverjeno)

Jakob Jakob, tvoji interesi so zelo umazani. Karma is a bitch

In reply to by Čudno (ni preverjeno)

- (ni preverjeno)

Bravo Gospod Celec
Stojim za vami

In reply to by . (ni preverjeno)

- (ni preverjeno)

kdo je to Varga

In reply to by Čudno (ni preverjeno)

Blek (ni preverjeno)

Pricakuvlen tožbo z strani občine direktorji Celeci.

icvokab (ni preverjeno)

po prečitanemu sodeč bi mogla tožit računovodjo dvoreca

In reply to by Blek (ni preverjeno)

Blek (ni preverjeno)

Verjetno je računovodja delala po navodilih direktorja in nikak nači.

In reply to by icvokab (ni preverjeno)

Ti in jaz (ni preverjeno)

Točno tak. Zenska. Je vedno prišla 8 v pisarno ji je Robi pravo kumi kaj na pa kelko nakaže. No nakazala. Je seveda Sabina,

In reply to by Blek (ni preverjeno)

Lajos (ni preverjeno)

Ena stvar je tak stara kak mati zemla, pa se vedno dela po iston principi kak takrat, to je mafija in mafijski posli. Ka se marsisto ne zaveda je to, ka mafija nemre obstajati brez politike, in zato politika nemre obstajati brez mafije! Mafija in politika ideta naprej z roko v roki, in toga nemre pa nede nisce spremejno! Vseposedi je tak, od vsakoga mesetarjenja ma nekak korist. V eni poslaj politika v drugi pa mafija. In kak dugo nede kazenske in materialne odgovornosti za mesetarjenje, tak dugo nede niksne spremembe. Se pravi; Janez se je odloco ka de direktor, kontaktera svojega mafijskoga pajdasa, keri je pajdas z politikon....
Mafijas pa politik se zgucijta ka de politika podpirala Janeza, mafijas pa da besedo politiki, ka de del pejnez sou prek 10 razlicnih slamnatih podjetij tudi nazaj v politicne zepke!. Se pravi Janez pa njegova tajnica pa racunovodja kradnejo za 5 lujde najmenje-Politik, mafijas, malo za sejbe, tajnica pa racunovodja.

In reply to by Blek (ni preverjeno)

Fake (ni preverjeno)

Fer bi bilo ka bi se Jakobi opravičili kak ste ga doj srali. Opravo je delo revizije, ki bi že prej morala preveriti poslovanje, nenazadnje je cejla Sobota znala, ka je Celec velki "mešter" mučkarije pa so ga njali pri mejri.

pikkolo (ni preverjeno)

sds soboškega župančka vodi čist po svoje . .. pa sem mislil da je jevšek tu veliki ata

Dito (ni preverjeno)

Se vidi na saubermacher komunali. vse zlizani sd-sds. tu se pretakajo milijoni. naših denarjev

In reply to by pikkolo (ni preverjeno)

Kr neki (ni preverjeno)

Ge so zdaj ovi ka so gučali kak je Celec sposoben? Tak lejko dela sakši.

svinjsko meso (ni preverjeno)

Kateri javi zavod je naslednji na potezi??

pikkolo (ni preverjeno)

bojda si je sdsov pavliha mesič zaželel zdravstvenega doma! očitno ga župan uboga

In reply to by svinjsko meso (ni preverjeno)

Poštenjak na kubik (ni preverjeno)

Tak je tudi prav. Tudi v ZD MS treba 1x narediti red!!

In reply to by pikkolo (ni preverjeno)

Komentator 2121 (ni preverjeno)

Naj še pogledajo tudi vse zavode- agencije z katerimi je delal Celec ker bodo še našli koga z roko v marmeladi

JeToRed (ni preverjeno)

In kaj se bo zgodilo? Bo kdo za nepravilnosti tudi kazensko odgovarjal? Bo kdo kaj neupravičeno prejetega vrnil,...?!? Ali se bodo samo zamenjali?! Spremljajte in raziskujte do konca, ne kdo ma najboukše čevapčiče,...!!!

Blek (ni preverjeno)

Objavte kdo se je vzdržal, me zanima?

Hah (ni preverjeno)

Celec, karma its a bitch?

Fake (ni preverjeno)

Dugo si je isko, končno je prišo na mino. Marsikdo mu privošči, marsikomu je z svojo neizprosnostjo v zasledovanju lastnega interesa zelo škodil. Anonimke so bile njegovo orodje, ni bilo važno če je uničil človeka, samo da je dosegel svoje. Lep vzgled za evangeličana. Mimogrede, če bi cerkev kaj dala na sebe bi ga morali razreščiti in se distancirati od njega.

Hah (ni preverjeno)

Žalostno je pa ka niti eden na občini ne vej brati statuta in predvidevati ka se lejko zgodi!

Fake (ni preverjeno)

Se strinjam, pustili bi stari Svet zavoda in bi ga mirno odstavili, zdaj pa je on dobil možnost, da ignorira/ne imenuje Svet zavoda.

In reply to by Hah (ni preverjeno)

Bub (ni preverjeno)

Kje so pa bili zaposleni, ki so vedeli kaj se dogaja in nič povedali ali prijavili pristojnim? Kje je odgovornost zaposlenih?

. (ni preverjeno)

Bub ne bluzi ka pa zaposleni znajo stanje financ pa te zadeve. Za tou je direktor pa računovodja.

In reply to by Bub (ni preverjeno)

Bub (ni preverjeno)

Lepou te prosim. Bluziš ti. Vse so znali, samo so nej vupali povedat.

In reply to by . (ni preverjeno)

Lulek (ni preverjeno)

Trbej jih vse zapreti in stvar končana!!

grobar (ni preverjeno)

kak koli,ali če nebi bil direktor,bi bil že zdavnaj Rakičanski grad doj zaprejti.Pa ga ne zagovarjan.

91w (ni preverjeno)

saj brez njega bo tudi v kratkom .. verjetno imamo letoš še zadnjo noč čarovnic

In reply to by grobar (ni preverjeno)

cumprnik (ni preverjeno)

Vüpan ka rejsan!

In reply to by 91w (ni preverjeno)

Lulek (ni preverjeno)

Omg, kelko goljufij je tu notri, bog pomagaj! Iz vseh strani so goljufali pa vzeli tan ge lejko.

Fake (ni preverjeno)

To naj bi bil samo mali delček prekrškov, zgolj tisto kar je zanimalo ustanovitelja. Baje pa da je veliko zanimivega na policiji. Tam pa je baje materiala za snemanje filma.

In reply to by Lulek (ni preverjeno)

Ka (ni preverjeno)

Ka je slučajno grad od Celeca? Kak si župan dovoli, da ga direktor ne uboga? Čidi je grad? Pa to se lejko dogaja samo prinas! Dajte se vec pejnez zavodan, luknje na cesti pa naj so.

Anonimnež-Černelavci (ni preverjeno)

Spodaj je link od te famozne revizije RISa ...
https://www.murska-sobota.si/sites/default/files/2023-10/koncno_porocil…

Če je v enem letu (2022) bilo ugotovljeno telko nepravilnosti naj preiščejo za 10 let nazaj, ka je vse tu bilo narobe....te de slika še bole grozna....

Pa GURS pa inšpekcije naj še preverijo, ka je na parceli za direktorjevo hišo v Černelavcaj prek od pokopališča, ka ni vrisan objekt , tan pa stoji večji pokriti bazen in še marsikaj...če ma gradbeno dovoljenje....

Černelavčan

Ti in jaz (ni preverjeno)

Pa ti bazen je zgrajeni od pejnez grada, delali so pa ga Đurić jasa pa delavci grada. Da seje kaj delalo v gradi te se je delalo pri
celec doma. Naj se malo opijta delavce. P a se kaj

In reply to by Anonimnež-Černelavci (ni preverjeno)

rudi,k (ni preverjeno)

Kak je lejko visoki cerkveni dostojanstvenik tak pokvarjeni glavni inšpektor v cerkvi pa dela takšne svinjarije pa što de še odo v cerkev ali so vsi tak tan nega nadzora lejko kradnejo kak Srake tudi rade to delajo

Anti (ni preverjeno)

Donsa kda pa ti prideš nared? Obresti idejo, upniki čakajo....

drplan (ni preverjeno)

On je rdeči, njihovi lahko delajo kaj hočejo

In reply to by Anti (ni preverjeno)

030523 (ni preverjeno)

Aljoša?

In reply to by drplan (ni preverjeno)

drplan (ni preverjeno)

ne

In reply to by 030523 (ni preverjeno)

trnkoc (ni preverjeno)

Ge pa je bil vsa ta lejta nadzorni odbor občine?

rudi,k (ni preverjeno)

Kriminalisti so pa tak ekspeditivni ka delajo100 na voro ja da vse prikrijejo in spet eno lastninjenje za sebe več katastrofalne službe preiskava tožilstvo in sojenje nič od nič zero pet let treba za preiskavo te pa vse zastara samo pejnezi ostanejo lopovon

. (ni preverjeno)

Ka pa plačani nadzorniki so vse to tak dugo coj gledali ali pa so nikaj nej krivi?

Ti in jaz (ni preverjeno)

Kak je on na bolniški če pa je vsak dan od 9 pa. Do 15 v gradu. Daje delavcem ki delajo kak vzdrževalci naloge. Vsak dan pride na malico ob 11.

Dgjk (ni preverjeno)

To je vprašanje za tistega zdravnika/co ki mu je na daljavo odobril bolniško. Mogoče je pa tudi pokvarjen.

In reply to by Ti in jaz (ni preverjeno)

. (ni preverjeno)

Nadzorniki pa naj vrnejo se ka so doubili plačano za nadzor, ka nadzora je nej bilou.

Xxxtt (ni preverjeno)

Bili so eni še bolj pokvarjeni, drugi pa spet bimboji. Jim je že pasalo

In reply to by . (ni preverjeno)

Krnek s.p. (ni preverjeno)

Ni direktorja v pomurji, ki ne bi bil pokvarjen! To je pač danes nujno zlo. Dokler je bil Rakičanski dvorec ruševina ni bilo pomembno, kdo je direktor in kako denar nabira. Sedaj, ko je že skoraj gotov, pa se že rivlejo za stolček. 😅

Ti in jaz (ni preverjeno)

Gotof. Podrtija je grat se vedno. Samo od zunaj je urejeno

In reply to by Krnek s.p. (ni preverjeno)

otokar (ni preverjeno)

Nej samo razrešitev tűdi v zapor za deset lejt ga dati

vaški pijanček (ni preverjeno)

Notranja revizija RIS Rakičan: Ugotovila da so čarovnice uspešne !!

Marjetaa (ni preverjeno)

Gda de pa knižnica prišla na rejd? Tan tüj trbej raspucati ka si šefica podpišavle.

Starejše novice