Slika je simbolična.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti je bil sprejet že v aprilu, uporabljati pa se bo začel 20. novembra. Preverite, kakšne novosti prinaša.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti je bil sprejet 21. aprila 2023 in je začel veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se bo začel šest mesecev po njegovi uveljavitvi, to je 20. novembra. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo podrobnejša pojasnila o novostih, ki jih zakon prinaša, prav tako pa najpogostejša vprašanja in odgovore. 

Obveznost »štempljanja« sicer že v veljavi 

Obveznost vodenja evidenc, ki mu pogosto pogovorno pravimo kar »štempljanje«, kot dnevna obveznost obstaja že sedaj. 

Novela zakona, ki se bo začela uporabljati 20. novembra, pa predvideva le podrobnejšo opredelitev o tem, kako jih voditi. 

Namen je, da bodo urejene evidence v končni posledici v interesu obeh strank delovnega razmerja, tako delavca kot tudi delodajalca in da bodo upravičevale tudi svoj bistveni namen – verodostojnost evidence

Cilji, h katerim stremi nov zakon 

Inšpektorat Republike Slovenije za delo navaja, da so cilji, ki jih zasleduje zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti:

 • jasnejša določitev razmerja, za katero je treba voditi evidenco o izrabi delovnega časa,
 • zagotovitev možnosti delavca, da se seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa,
 • zagotovitev učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb o delovnem času, odmorih in počitkih delavca ter 
 • s tem zagotovitev spoštovanja določb o delovnem času ter zagotavljanju počitkov in odmorov, kar je pomembno z vidika obnavljanja fizičnih moči delavca, njegove delovne učinkovitosti, dolgoročnega ohranjanja delovne sposobnosti ter zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

Kakšne so torej novosti? 

Definicija delavca:

Prva novost je, da se jasneje in ožje definira delavca.

Delodajalec mora evidenco o delovnem času voditi ne le za zaposlene s pogodbo o zaposlitvi, temveč tudi za osebe:

 • ki za delodajalca opravljajo samostojno poklicno, kmetijsko ali drugo dejavnost, osebe,
 • ki so vključene v delovni proces ali večinoma uporabljajo sredstva, ki so del delovnega procesa. 
 • osebe, ki pri delodajalcu opravljajo usposabljanje. 

Nabor podatkov, ki jih delodajalec dnevno vpisuje v evidenco:

Druga novost je, da mora delodajalec v evidenco o izrabi delovnega časa obvezno vpisati naslednje podatke: 

 • čas prihoda in odhoda z dela,
 • izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom, 
 • opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (npr. nočno, izmensko delo in podobno),
 • opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali začasno prerazporejenem delovnem času, 
 • tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje. 

Hramba evidence o izrabi delovnega časa 

Novost je tudi dolžnost delodajalca, da ohrani evidenco o izrabi delovnega časa ter vso pripadajočo delovnopravno dokumentacijo na sedežu ali kraju opravljanja dela.

V evidenco se vpisujejo podatki na osnovi dokumentacije, ki se hrani na istem mestu.

Možnost delavca, da se seznani s podatki iz evidence 

Delavec ima po novem pravico vpogleda v podatke v evidenci, in sicer:

Delodajalec je dolžan delavca pisno (lahko tudi preko elektronske pošte) obvestiti o podatkih iz evidence za pretekli mesec do konca plačilnega dne, prav tako lahko delavec enkrat tedensko zahteva, da ga delodajalec pisno seznani s podatki. 

Obveznost elektronskega vodenja evidenc 

Obveznost elektronskega vodenja evidenc se določa zgolj za delodajalce, ki jim je bila, na podlagi enega od členov zakona o delovnem razmerju, izrečena globa in traja dve leti. 

Novost glede vodenja evidenc je tudi možnost, da predlog za elektronski način vodenja evidence delodajalcu podajo delavci. 

Če delodajalec takšen predlog zavrne, mora svojo odločitev pisno utemeljiti in o tem obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo. 

Štempljati se boste morali tudi, če boste v pisarni jedli sendvič 

Pri najpogosteje zastavljenih vprašanjih glede novega zakona smo za vas našli tudi nekaj zanimivih odgovorov. 

Nekoga je zanimalo, ali mora delavec odmor označiti, tudi če v pisarni za mizo poje sendvič. Odgovor je bil zanimiv. 

»Da, tudi v teh primerih je potrebno odmor zabeležiti. Odmor namreč ni samo takrat, ko oseba zapusti poslovno stavbo. Če hrano prinese s seboj, ga namreč koristi na delovnem mestu. Od 20. novembra naprej bo tudi takšnega treba označiti.« 

Prav tako bo treba voditi evidence v primeru, da ima podjetje najete čistilke, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih. 

»Naročnik pa bo moral za te osebe, ki niso zaposlene pri naročniku, voditi evidenco o izrabi delovnega časa v času, ko opravljajo delo na poslovnih objektih naročnika,« odgovarjajo na ministrstvu. 

Zanimivo je tudi, da lahko delavec na lastno željo 30 minutni odmor za namen malice izrabi tekom dneva v več delih, slednjega pa mu delodajalec ne more prepovedati. 

»Čas odmora ni določen v nepretrganem trajanju in se lahko določi tudi v več delih, saj je smisel odmora predvsem v tem, da se delavcu omogoči krajši premor (ali več premorov) med delom in s tem povrnitev nekaterih psihofizičnih sposobnosti.«

Odgovore na druga najpogostejša vprašanja o novem zakonu pa si lahko dodatno preberete s klikom na povezavo

Kakšne pa bodo globe za kršitve? 

Za konec naj omenimo, da nova zakonodaja prinaša višje globe za kršitve v zvezi z vodenjem evidenc delovnega časa. 

Delodajalci se lahko soočajo s kaznimi od 1500 do 20.000 evrov, odgovorne osebe v podjetju pa so lahko kaznovane z globami od 150 do 2000 evrov

Za kršitve v zvezi z vodenjem elektronskih evidenc pa bodo globe še višje. 

Komentarji (27)

upokojenec70 (ni preverjeno)

Ali bo to veljalo tudi za ministre, državne sekretarje in ostalo "smetano"? Prav gotovo se bodo temu znali izogniti kar pomeni, da bodo stiskali samo delavce. Počasi bodo ukinili tudi odmor za malico. Za osem ur dela človek že sedaj zgubi cel dan, zase osebno tako ne more narediti nič. Kaj je cilj tega? Izkoristiti delavca vsako minuto, ki tako postaja stroj in vse manj človek.

Lili12 (ni preverjeno)

Ne vem, če ste razumeli napisano, zakon je napisan ravno zato, ker so nekateri delodajalci nepošteno ravnali v zvezi z urami in delavcem niso priznavali ur, kot bi bilo treba.

In reply to by upokojenec70 (ni preverjeno)

. (ni preverjeno)

Prav ste ugotovili. Ko bo delavcu prekipelo, se bo zgodovina ponovila. Tudi zoper izkoriščanje delavca obstaja "zdravilo"!

In reply to by upokojenec70 (ni preverjeno)

Mnenje (ni preverjeno)

Hahah vej za ove ka meglo mesajo nega zakonov. Mali delavec pa de sce scanje mogel vagati

Lukčev Mesec (ni preverjeno)

Štempljan jaz inšpektorja v čelo ❗❗❗❗❗

čarni vrag (ni preverjeno)

štempljali so migranti
v mednožje
tvojo
mamo

In reply to by Lukčev Mesec (ni preverjeno)

Trbaxa (ni preverjeno)

Pridi inšpektor pizda ti marena parazitska ti glavou s sikero na pejne kraj vsičen! Delavci delajo za vas ka vi lejko bluzite pvm retarderana pohabljena!

okolica Murske (ni preverjeno)

Gda san v Soboti te vijdin vse posedi te iz občine in tudi iz drugih javnih služb .Ka do avtomate postavljali na gradbišča ?Te Mejsec res nima pojma od pojma prokleti šmrklaš posrani .Končno pa to kar so volili naj sedaj imajo

black panter

da vam jeben mater birokratsko levičarsko

Lubrikantis (ni preverjeno)

Uga uga uga, jok pa na drejvo, šalabajzer

In reply to by black panter

smrkci (ni preverjeno)

Še na wc boš štemplal,kaj pa v pisarnah ko se vsi jebejo tisti bodo tudi štemplali,ta idiot,ki si je vse to zmislil si naj to štemplarco v rit vtakne in potem po ustih potegne mogoše bo poštemplan.

gost 29 (ni preverjeno)

V večini v dobrij fermaj se že dolgo štempla,pa nikši nadzor mora biti. Liki tou bi bole moglo valati za javno upravo, tan ge te nadzor nemajo. Na tožilstvi v MS sigurno nemajo evidence kda što ide ven pa da pride. Of glavni dugi odi kak šerif po varaši med del.čason.Njegove podrejene tožilke sedijo na kavi v lokali po dve uri ! Eden drugi odi poSoboti z čarno avtovko sakši den pol lokalaj, skous ma čas za kafe. Še dosti takšnih pacientov se najde, ka mislijo ka živejo še v socoalizmi.

666 (ni preverjeno)

Dobro je tau ka je nadzor. Ampak nadzor je samo nad delavcami. Kda de pa nadzor nad BURŽUAZIJOF.

In reply to by gost 29 (ni preverjeno)

22 (ni preverjeno)

Škoda, da ni več socializma. Takrat mi je zdravnik predpisal bolniško in sem lahko zdrav opravljal dela na kmetiji. Sem pač občasno šel na pregled s kako polno vrečko, pa je šlo! Danes žal vsega tega ni več!

In reply to by gost 29 (ni preverjeno)

Pp (ni preverjeno)

To je rezulat idej Luke Meseca.
Birokracija namesto razvoja produktivnosti.
Ker idej za slednje nima.

JozeTuk5ri (ni preverjeno)

Ne pišite na pamet klih štemplanje je da se uvde red vej pa tuji delavci so bili na gradbiščih petek pa svetek delal 300 ur na plačilnoj pa nigdi v potnij stroškaj so mu ven plačali državi nej davka plačal pa nič v pokojninsko blagajno pa še domačemi delavci je bil konkurenca ka je bil falejši

Dummi (ni preverjeno)

Tij pišeš na pamet. Delafci na gradbiščaj štejo minute, nej vore - ka so za se plačani. Več vor majo, več plačila dobijo. "Domačoga" delafca pa nega, ker si delajo po v Avstriji ali Nemčiji.

Te štemplarske nebuloze si je zmislo "minister" za delo, štere je nikdar nej delo v realnosti, ter "družino" štere Luka mesec sploj nema. Idijot levakarski mesečne.

Nigdar je nej biu problem f štemplanji. Sicer pa je "inšpektor" za delo Lukić že davnok odstopo. Un je trdiu, ka je štemplanje pomanklivo. Idijot zmejšani. Un je še nej vido Italije ali pa Francije ali Španije. Či bi vido, bi znau, ka se prinas štempla daleč preveč.

In reply to by JozeTuk5ri (ni preverjeno)

Mimec (ni preverjeno)

JozeTUK5Ri - prav imaš, zadeva bi že lahko bila zdavnaj tako rešena, seveda če bi bila volja za to. Posvečeni tega niso hoteli, ker potem več ne bi mogli izkoriščati delavcev do onemoglosti. Že pred časom sem v določenem krogu ljudi predlagal to zadevo, pa so bili vsi proti, kot bi jim denarnico vleko iz žepa. Haha. Zadeva res ima dve plati, uvedena je zato, da delodajalec več ne bo mogel skrivati opravljenih ur delavca, njegove odmore, njegove neizkoriščene dopuste, delavec pa se seveda mora pravilno evidentirati. Kar pa za sabo seveda vleče, plačevanje nad ur, izplačevanje neizkoriščenega dopusta, pomanjkanje delavcev. Seveda, če bodo inšpekcijski pregledi striktni in bo pravilno in transparentno preverjano " štemplanje" ali knjige nastopov dela. Sedaj se bo "mogoče" res prikazala vsa nepoštenost in licimernost delodajalcev. Ne vem zakaj se eni tak bunijo, delavec kot delavec se štempla/vpiše/izpiše in konec zgodbe? Ali? Delodajalci pa bodo dolžni poskrbeti za spoštovanje delovnopravne zakonodaje, zgotoviti zadostno število delavcev, ali pa pošteno izplačevati nadure in zagotavljati dopust! Delavec bo dolžan, da se pravilno evidentira ob prihodu in odhodu drugo pa ni njegova skrb, temveč delodajalceva in inšpekcijska. Zakaj razburjanje, zakon ni uperjen proti delavcem, ampak?

.... ..... (ni preverjeno)

Dobro ste zapisali. Če bo slučajno tudi inšpekcija vršila ustrezen nadzor, je zadeva celostno dobro zamišljena.

In reply to by Mimec (ni preverjeno)

Golub (ni preverjeno)

Luka Mesec v kratkon boš se tij odštemplo za sikdar, pa goloub z tebof.

Astica (ni preverjeno)

Omejitve, bizarne prepovedi, obdavčevanje, nadzor... na oblasti imamo psihopate, kere nas obravnavajo kak male otroke.

. (ni preverjeno)

Vse to so pridobitve osamosvojitve! Sami smo odločili o tem, da smo dežela dospodov in hlapcev!

In reply to by Astica (ni preverjeno)

Đurđa (ni preverjeno)

Pikasti. Pika. Lejko ideš v S. Korejo dam je še KOMUNISTIČNI pedigre

In reply to by . (ni preverjeno)

janez janez (ni preverjeno)

Me zanima, kak dugo de se to "štemplanje" na široko izvajalo?
Niti pol leta, verjemte mi!!
PČisarniški pacovi se lejko štemplajo, kak se pa naj poštempla šofer špedicije, šteri cejli vikend pred carinof čaka?? Budale!!

Bučkoe (ni preverjeno)

Hi,hi,hi, kar ste volili to zdaj imate, blesani. Zda pa naprej plesat.

Pika na I (ni preverjeno)

Večina vas nema pojma. Tej zakon je v dobro delavca.

Dummi (ni preverjeno)

Te zakon je v dobro javnosektorcof, štere do se "kontrolerali", sami pa odijo vo med delovnin čason, se ne štemplajo in kipuvlejo cipike paprike na tržnici in te dau nosijo f pisarno.

Tau so napisali lidge, štere so nigdar nej v realnosti nika delali, samo komanderali bi drujge.

In reply to by Pika na I (ni preverjeno)

Starejše novice