Foto: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Slovenijo je letos prizadela naravna katastrofa, ki je ohromila cele vasi, občine. Nekaj cest je še zmeraj neprevoznih.

4. avgusta je deževje, kot ga že dolgo ni bilo, neusmiljeno zajelo državo, sprožilo močne reke in reke ter povzročilo obsežno poplavljanje na številnih območjih. Neusmiljeni naravni dogodek je povzročil številne težave za prebivalce, infrastrukturo in gospodarstvo države. 

Na območju severne in osrednje Slovenije je kot posledica prehoda nevihtne fronte močno deževje povzročilo tudi poškodbe na cestah. 

Ponekod je poškodovane cestne infrastrukture toliko in v takšnem obsegu, da popravila še niso bila izvedena. Nekaj cest je še neprevoznih. 

Trenutno je vzpostavljenih 14 popolnih zapor in 59 zapor s polovično prevoznostjo.

Tako je na območju Maribora in Ptuja

Zapore so vzpostavljene na cestah Dravograd-Radlje, Radlje-Brezno, Brezno-Ruta, Poljana-Ravne, Ravne-Dravograd, Otiški vrh-Slovenj Gradec, Slovenj Gradec-Zgornji Dolič, Zgornji Dolič-Velenje, Poljana-Šentvid, Oplotnica-Ložnica, Šentilj-Trate, Zgornja Kungota-MP Plač, Zgornji Dolič-Stranice, Radlje-Radeljski prelaz, Radlje-Ribnica, Kotlje-Slovenj Gradec, Trbonje-Vuhred, Gortina-Bistriški jarek, Koprivna-Črna, Sleme-Koprivna, Slovenj Gradec-Misl. Dobrava, Slovenj Gradec-Pungart, Pesek-Oplotnica, Škalde-Graška G.-Šmikla, Vosek-Jurovski Dol, Bresternica-Gaj-Sveti Jurij, Spodnja Selnica-Duh na Ostrem Vrhu, Fram-Cestnik-Areh. 

Na omenjenih odsekih večinoma velja delna zapora. Od omenjenih odsekov je popolna zapora za relacije Otiški Vrh-Slovenj Gradec (obvoz), Poljana-Šentvid (brez obvoza), Koprivna-Črna (brez obvoza), Sleme-Koprivna (brez obvoza). 

Zapore so vzpostavljene na cestah Tržec-Zgornji Leskovec, Rogoznica-Senarska, Žihlava-Rogoznica, Borl-Cirkulane-Meje. Povsod veljajo delne zapore. 

Na območju Pomurja manj neprevoznih cest

Na območju Pomurja velja delna zapora za cesta Pertoča-Fikšinci, pri Gradu pa je oviran promet. 

Več neprevoznih cest tudi na Celjskem

Zapore so vzpostavljene na kolesarski stezi Celje-Šmarjeta, na cestah Hrastnik-Zidani Most, Višnja vas-Dobrna, Radmirje-Luče, Luše-Sestre Logar, Mozirje-Golte, Gornji Dolič-Velenje, Šentvid-Šoštanj, Nova Cerkev-Socka-Vitanje, Podlom-Kr. Rak-Luče. 

Od teh odsekov popolne zapore veljajo za kolesarsko stezo Celje-Šmarjeta (brez obvoza), Radmirje-Luče (brez obvoza), Podlom-Kr. Rak-Luče (brez obvoza). 

Tako je na ljubljanskem območju

Zapore cest so vzpostavljene na relacijah Želodnik-Domžale (obvoz), Kamnik (Mekinje)-Stahovica (brez obvoza), Stahovica-Črnivec (brez obvoza), Stahovica-Kam. Bistrica (brez obvoza), Šentjakob-Ribče (obvoz), Litija-Zagorje. 

Komentarji (1)

lepi (ni preverjeno)

pri Gradu so dela na cesti je pa zaprta cesta v Matjaševcih za Info

Starejše novice