Slika je simbolična.
Na pobudo Slovenije sprejeta nova pravila glede označevanja porekla mešanic medu.

Med Svetom Evropske unije in Evropskim parlamentom je bil danes dosežen politični dogovor v zvezi s predlogi Evropske komisije za večjo preglednost pri označevanju porekla mešanic medu.

Zanjo se je sicer več let redno zavzemala tudi Slovenija, ki je predlagala, da se poleg navedbe vseh držav porekla zapiše tudi delež medu iz posamezne države. 

Slovenija uvedene spremembe pozdravlja

Revizija direktive o medu, ki sodi v sklop sprememb različnih direktiv o zajtrku, je bila za Slovenijo pomembna, saj se je Slovenija več let zavzemala za vzpostavitev jasnejšega označevanja porekla za mešanice medu.

Predlagali so, da se poleg navedbe vsake države porekla zapiše tudi delež medu iz te države, navajajo na ministrstvu.  

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić doseženi dogovor pozdravlja, saj je to pomemben korak v smeri zagotavljanja preglednosti za potrošnike in v boju proti potvorbam medu.

»Sprememba je pomembna tako za čebelarski sektor kot za potrošnika, ki mora biti transparentno obveščen, od kod prihaja med, s tem pa smo tudi zelo jasno povedali, da na naših policah ni prostora za ponaredke.

Slovenija je zato lahko zelo ponosna na doseženi dogovor, prav tako gre zahvala slovenskim čebelarjem za pobudo za jasno označevanje porekla mešanic medu,« navaja ministrica. 

Prejšnje označevanje ni zagotavljalo zadostnih informacij o izvoru medu

Leta 2020 sta Slovenija in Portugalska na zasedanju Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo predstavili pobudo za označevanje točnega porekla medu.

Takratna direktiva o medu je pridelovalcem in proizvajalcem medu nalagala obveznost označevanja države izvora medu

A se je v primeru, da je bila mešanica medu po poreklu iz več kot ene države članice ali tretje države, proizvod lahko označil kot »mešanica medu iz držav Evropske unije«, »mešanica medu iz držav, ki niso članice Evropske unije« ali »mešanica medu iz držav članic Evropske unije in držav, ki niso članice Evropske unije«.

Tovrstno označevanje mešanic medu potrošnikom ni zagotavljalo izčrpnih in nedvoumnih informacij o izvoru medu. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zato na pobudo Čebelarske zveze Slovenije začelo z aktivnostmi za morebitno spremembo direktive o medu v delu, ki določa označevanje mešanic medu s poreklom iz več držav.

Spremembe tudi pri marmeladah

Označevanje mešanic medu po državah porekla bo sedaj padajoče z deležem, omejeno na štiri največje deleže.

Če ti štirje deleži ne zajemajo vsaj 50 odstotkov vseh držav porekla, bo označevanje vsebovalo le te štiri največje deleže.

Poleg tega je v okviru direktive predvideno poročilo Evropske komisije o možnostih navajanja porekla sadja in sladkorja v marmeladah ter sokovih.

Ustanovljena bo tudi strokovna platforma Evropske unije za preprečevanje poneverb, ki bo izdala priporočila za učinkovit sistem sledljivosti.

Spremembe vključujejo tudi določitev novega standarda za delež sadja v marmeladah, ki znaša 450 gramov, medtem ko je za marmelade z oznako »ekstra« določen delež 500 gramov.

Dodatno nova direktiva omogoča možnost uporabe naziva »marmelada« tudi za džeme, kar odraža prilagoditev v opredelitvi izrazov v skladu z raznolikostjo proizvodov na trgu. 

Komentarji (2)

Jouuu (ni preverjeno)

Super! Želim si ka bi podobno označili še olivni pa tikvin oli.

. (ni preverjeno)

Kitajsko sranje forsira politika.

Starejše novice