*Fotografija je simbolična
Le še do 30. junija so možne vloge za odlog plačila ali obročno plačilo.

Zadnji dan junija prenehata veljati določbi sedmega protikoronskega zakona iz lanskega decembra, s katerima so bile določene izjeme od splošnih pravil zakona o davčnem postopku o odlogu oziroma obročnem plačevanju davčnih obveznosti.

Na podlagi teh določb je lahko Finančna uprava RS zavezancem, ki so se zaradi epidemije covida-19 soočili z izgubo sposobnosti pridobivanja prihodkov, za največ dve leti dovolila odlog plačila davka ali prispevkov oz. jim dovolila plačilo davka ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih. Enako velja za tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj.

Poleg milejših pogojev za odobritev obročnega plačila oziroma odloga plačila obveznosti Finančni upravi RS (Furs) na podlagi protikoronske zakonodaje velja tudi neobračunavanje obresti za čas odloga plačila oziroma obročnega plačila.

Koliko je bilo vlog za odlog in obročno plačilo?

V skladu s temi določbami so na Fursu do 21. junija prejeli 14.157 vlog in odobrili odlog plačila obveznosti v skupni višini 26,9 milijona evrov. Za obveznosti v skupnem znesku 173,2 milijona evrov pa so odobrili obročno plačilo.

Čeprav se ti ukrepi iztekajo, pa lahko zavezanci za davek v primeru težav pri izpolnjevanju davčnih obveznosti še vedno zaprosijo za odlog plačila oziroma obročno plačilo na podlagi določb zakona o davčnem postopku, so še pojasnili na Fursu. Tu so sicer pogoji nekaj strožji.

Starejše novice