Svet javnega zavoda Pomurske lekarne je vnovič zavrnil predlog ustanoviteljic o delitvi dela presežka med občine, ki zavod upravljajo. Zaradi neupoštevanja ustanoviteljic v soboški občini pripravljajo ostre ukrepe. Lahko Pomurske lekarne doleti ukinitev?

Člani sveta javnega zavoda Pomurske lekarne znova niso podprli predloga Mestne občine Murska Sobota o razdelitvi dela ustvarjenega dobička iz preteklih let. Tega je za štiri milijone evrov, soboška občina pa je predlagala, da bi se med ustanoviteljice razdelila polovica presežka.

Zaradi neupoštevanja volje ustanoviteljic bo Mestna občina Murska Sobota že na današnjem Mestnem svetu obravnavala predlog sklepa o ukrepih zoper Pomurske lekarne. Kako jim bodo ''zažugali''?

Javni zavod presežek prihodkov nad odhodki ne sme razporejati po svoji volji, ampak ga lahko uporabi le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi določeno drugače. Zakon določa, da lahko javni zavod presežek razporedi le v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja. Presežek se torej lahko uporabi za kakršnekoli namene, če ustanovitelj to dovoli.

Zavrnili delitev dobička, a povečali plače

Predlog o delitvi presežka lekarn med občine ustanoviteljice ni bil izglasovan, saj je deset članov glasovalo proti, za pa jih je bilo osem. Svet zavoda je tako predlog o razdelitvi presežka med ustanoviteljice zavrnil že drugič. V začetku leta so že zavrnili predlog o razdelitvi 70 odstotkov presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda, tokrat pa je bila predlagana razdelitev polovice dobička, torej dveh milijonov evrov.

Ob tem, da so člani sveta Pomurskih lekarn zavrnili predlog ustanoviteljic o delitvi presežka, pa so sprejeli sklep o nagradi za direktorja in pomočnika direktorja ter povečanju plače za vse zaposlene.

Spomnimo, letošnja revizija poslovanja Pomurskih lekarn je ugotovila, da so v preteklosti v Pomurskih lekarnah izplačevali nagrade članom sveta zavoda v nasprotju s statutom in nepravilno izvajali javna naročila. Na ta račun naj bi iz lekarn nezakonito odšlo kar 20 milijonov evrov.

Ostra reakcija soboške občine

Zaradi neupoštevanja ustanoviteljic, ki javni zavod upravljajo, je bilo veliko nejevolje prisotne predvsem na soboški občini. Ta tako že na današnji seji mestnega sveta pripravlja ukrepe, ki naj bi utrdile voljo občine, kot ustanoviteljice in upraviteljice javnega zavoda.

Predlog sklepa:

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme Sklep o ukrepih ustanoviteljice – Mestne občine Murska Sobota v zvezi z upravljanjem javnega zavoda Pomurske Lekarne Murska Sobota.

Denar za Soboško jezero

Če ne bo presenečenj, bo danes sprejet sklep predloga, ki svetu javnega zavoda Pomurske lekarne nalaga, naj v določenem roku dvajset dni ponovno obravnava predlog o razdelitvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda in ta presežek nameni za sofinanciranje regijskega projekta Soboško jezero – turistično, gospodarsko, športno in kulturno središče regije. Presežek prihodkov nad odhodki naj se v višini 2 milijona evrov nakaže MOMS v roku 15 dni od sprejetja sklepa zavoda.

Predlog sklepa občina utemeljuje na podlagi določil ustanovitvenega akta javnega zavoda Pomurskih lekarn, ki določa, da presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. Nadalje pa odlok določa, da s presežki prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže izven dejavnosti javne službe razpolaga zavod samostojno, torej tudi za delitev presežkov med ustanoviteljice.

''Svet zavoda je tako kot najvišji organ upravljanja zavoda, v okviru določbe ustanovitvenega akta, upravičen sprejeti odločitev od delitvi presežka prihodkov nad odhodki,'' je še zapisano v obrazložitvi.

Skrajni ukrep: Konec Pomurskih lekarn?

V drugem členu predlaganega sklepa pa bo v primeru sprejetja Mestni svet župana MOMS pooblastil, da v primeru nesprejetja ali nerealizacije sklepa o razdelitvi presežka prihodkov nad odhodki, pristopi k proučitvi reorganizacije lekarniške dejavnosti na območju MOMS ter preuči postopek razdelitve in zavarovanja premoženja mestne občine znotraj Pomurskih lekarn.

To občini, kot ustanoviteljici omogoča 54. člen Zakona o zavodih, ki določa, da zavod preneha, če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

Ljubljana raste tudi zaradi dobička javnih zavodov

Za presežke, ki nastajajo iz tržne dejavnosti v lekarnah in tudi drugih javnih zavodih, večina občin, ki so njihove ustanoviteljice, sprejme akte, ki izplačilo presežkov v proračune občin omogočajo. Tako je Mestna občina Ljubljana od leta 2007 v proračun od presežka Lekarne Ljubljana pridobila kar okrog 35 milijonov evrov. Praksa pa je, da tudi drugi javni zavodi, ki jih je ustanovila MOL, delijo presežke z občino.

Pomurske lekarne sicer veljajo za ene najbogatejših po nabranem dobičku. V začetku letošnjega leta je več dobička imela le Lekarna Ljubljana, Pomurske lekarne pa so tako za sabo pustile tudi Lekarne Maribor.

Večina jih dobiček deli

Pomurske lekarne pa veljajo za ene izmed redkih izjem, ki ustvarjenega presežka nad odhodki ne delijo med svoje ustanoviteljice. Kot smo že zapisali, uspešno poslovanje Lekarn Ljubljana s pridom izkorišča ljubljanska občina, ki ji denar od presežka pride še kako prav pri novih investicijah.

Presežke delijo tudi v Mariborskih lekarnah, od katerih je Mestna občina Maribor v zadnjih dveh letih prejela skoraj 1,5 milijona evrov. Ureditev o delitvi presežka poznajo tudi v Lekarni Ormož, Kraških lekarnah, Lekarni Slovenska Bistrici in drugih. Praktično skoraj vsi lekarniški zavodi v Sloveniji presežke prihodkov nad odhodki delijo z občinami, ki so jih ustanovile.

Pomurske lekarne svojega presežka, ki znaša kar štiri milijone evrov, niso delile še nikoli, vprašanje pa je, ali jih bo morebitni sprejem ukrepov murskosoboške občine pripravil do tega, da bodo člani sveta zavoda popustili. V skrajnem primeru pa se lahko obeta tudi konec Pomurskih lekarn na območju Murske Sobote.

Komentarji (15)

Gost (ni preverjeno)

Jevšek si domišlja da je mafijski boter? Da kar reče toliko in toliko denarja boste dali za ta in ta projekt? Kje v katerem zakonu pa to piše, da se posluje tako po domače? Lekarne potem ne rabijo direktorja in nadzornikov, če Jevšek odloča kam bo šel denar? Tem štajercem na čelu soboške občine (Jevšek in Đurov) je oblast pošteno stopila v glavo.

Pomurske lekarne niso Soboške lekarne. So Pomurske. Kaj ko bi vsak pomurski župan zdaj prišel z idejo, da bo denar od lekarn kanaliziral za svoje projekte kot to želi Jevšek. Jevšek bi rad kar 2 milijona, ostali župani pa z dolgimi nosovi? Njim pa nič? Povezovanje po Jevškovo?

Zaradi izsiljevanja in odkritih groženj (članek je dokaz), bi lekarne morale podati prijavo. Gospodarske družbe se ne vodi kot mafijske posle. Daj denar, če ne se ti bo nekaj zgodilo.

Javna skrivnost je, da se direktorja lekarn želi odstaviti, da se nastavi "povezanega" Bencika (SD). Ta stranka SD se v MS obnaša neverjetno samopašno. Kdo nam pa kaj morem, dokler so naši na oblasti...

In mediji si spet zatikajo oči in čakajo na piškotek...

Gost (ni preverjeno)

Nagradno vprašanje za Đurova in Jevška:

kako pa delite dobičke javnih zavodov, kjer ste si nastavili svoje direktorje (in svoje nadzornike):
- RIS Rakičan (Celec)
- Zavod za kulturo, turizem in šport (Perhavec)
- MIKK

Tudi to so javni zavodi. A oni pa samo trošijo, ker so tam vaši ljudje? Njim ni treba prispevati za splošno dobro, kot to zahtevate od lekarn, ki imajo nepravega direktorja?

Vsi omenjeni zavodi se pa prvenstveno ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo, žurkami, pojedinami, čeprav so bili ustanovljeni za povsem druge namene!

Da o dobičkih Komunale, njihovih "prepotrebnih" električnih avtomobilih in predragih položnicah za vodo raje ne govorim. Tam bi raje naredili red!!! Aja, tam so spet vaši, zato oni poslujejo "dobro", "pregledno" in "gospodarno". Mimogrede se najde denar za izmišljeno mesto svetovalca uprave, kjer dr. Ikea Šiftar v dveletni bolniški na miru doktorira.

hahaha (ni preverjeno)

Nagradno vprašanje za zgornjoga gosta:

Kelko je 1+1 ???

hahaha2 (ni preverjeno)

@hahaha

1+1=3... nej? muva to znava, vsi ostali so pa zabite.

hahaha2 (ni preverjeno)

Še neka...ka to se zaj Jevšek pa šče malo maščevati zato ka so njegovoga oprodo Đurova zadnjič domov stirali s sestanka sveta zavoda? Pa siromak duge nos dobo?

UKI (ni preverjeno)

V LJUBLJANI IMAMO ŽUPANA, KI V LEKARNI FUK FEHTA, V MURSKI SOBOTI PA ŽUPANA KI PRIDE V LEKARNO IN ZAHTEVA 2 MILIJONA EVROV DOBIČKA !!

Mirika (ni preverjeno)

Pomurske lekarne niso RRA Mura, niti vodovod...kjer je MOMS ukrepala in dosegla svoje...na čigav račun; niso niti Komunala, kjer se je pameten direktor umaknil, ker ni želel izpolnjevati vseh komand g.Đurova in g.Jevška....Sicer pa če bi bilo soglaje vseh občin, ki so ustanoviteljice Pomurskih lekarn, bi gladko preglasili delavce v svetu zavoda. Ker pa soglasja ni bilo, so se nekateri celo pod krinko "bolezni" ali "zasedenosti" umaknili iz zadnje seje SZ, in tako tudi predlagani sklep Sveta razvojne regije Pomurja, ni bil podprt. Sicer pa ali je Svet razvojne regije, ali samo Svet regije kredibilen za sprejemanje takih sklepov? Pomurske lekarne so pripravljene dati 1 mio. € (za kar obstaja sklep SZ) za regijski projekt, ki bi ga občine dogovorile med seboj. Pa se očitno ne morejo dogovoriti. V igri je bila tudi magnetna resonanca za Bolnišnico M.Sobota, kar bi bil najbolje vrnjen denar uporabnikom in občanom, vendar enemu županu ni bilo všeč, da se denar vlaga v Splošno bolnišnico, katere ustanovitelj je država, ne občine. Torej se želi izključno denar v proračun občine in to MS, za projekte, ki jih je ta občina izbrala za ključne. Morda so, morda niso. Še eno o svobodi poročanja novinarjev - farsa! Lokalni novinarji pišejo, kar dobijo naročeno. Torej enostranske informacije. Boug pomagaj naši Soboti, ka niti mestni svetniki nesmijo misliti s svojo glavo, ka morejo slediti strankarski politiki. Že videno?

ojBB (ni preverjeno)

Mirika, ne fantazeraj. Zna se što je večinski lastnik Lekarn. Kak lastnik povej, tak naj fučkajo. tan v SZ pa sedijo glupani šteri nemajo pojma zakoj se ide, samo svojo korist gledajo

Gost (ni preverjeno)

Jevšek nuca pejneze za svoje projekte, ker do zdaj neje nika napravo, pa nema ka za pokazati. EXPO njemi je itak Židan (pod mizo) zrikto (pitajte župana Švagana), mi mo pa plačuvali milijon € za postavitev in številne povezane zaposlene, haska s toga itak nede.

Zdaj bi pa rad Jevšek sceco še pejneze od lekarn, kak če bi samo soboška občina bila lastnik. Tak un razmi povezovanje: daj meni, ostale občine ustanoviteljice se pa naj slikajo. Važen je samo moj županski mandat!

Način, s šterim Jevšek in Đurov ščejta do pejnez pa je itak čisto izsiljevanje in grožnje, kar se v gospodarskem pravu kaznuje. De što od tožilcev opazo elemente izsiljevanja in zastraševanja??????

O medijih pa raje ne bi, ker znamo kama pes taco moli. Če bi recimo prejšnji župan pravo "daj 2 milijona € ali pa zaprem lekarno" bi bil že pribit na križ na vseh nacionalnih televizijah, pljuvlanik.com bi se gor vužgo od šimfanja, Perhavčka pa bi s smrtnimi križi hodila po MS in protestirala proti "šerifu". Jevšek zdaj po njenon neje šerif :)

Nej, un je rajši boter... Daj, ali te pa nega več. Daj, ali pa lekarne ukinemo. Kama je prišla ta država, gda se tovrstna praksa tolerira, pristojne inštitucije pa se zgenejo.

Gost (ni preverjeno)

Ja pa ka bi radi? Vej pa si Jevšek nede tej pejneze v žep dao, verjetno de se kakšen projekt delo za javno dobro. Kak ste eni obsedeni s ten Jevšekon pa Đurovon ka verjetno ponoči že od njiva face senjate. Vej pa če maš tij nekšo firmo kera dela velki dobiček si boš en del toga dobička verjetno izplačo ali kak? Zaposleni v lekarnaj so si zdaj itak plače zdignoli, ostali višek pa naj rastalajo. Glede na tou kakši dobički se kujejo v farmaciji do blagajno nazaj napunili v par mesecaj. Ges dan čista prav ka se dobiček v takših javnih podjetjih nameni za drugo javno dobro. Pa lejko se zdaj že pomali prejšnjomi župani iz riti potejgneš ka lejko ležje diho pa neboš meo več prividov zaradi pomanjkanja kisika. Hude stvari so tou ka ti možgani po svoje špilajo.

Mirika (ni preverjeno)

OjBB,večinski lastnik lekarn so VSE OBČINE USTANOVITELJICE, nej samo Soboška; zdaj pa če so vsi glupani, pa tudi dobro. Ti že znaš!

uran (ni preverjeno)

Soboško jezero je samo kamešnica. Znano je, kdo gramoz izkopava, pa njive zaliva z vodo iz kamešnice. Verjetno je tudi zato tak turbokapitalistično urejena - podvržena namenu totalnega izkoriščanja. Mislim, da ni na mestu, da MOMS zdaj za njimi ureja kamešnico. Pa ne s tem denarjem, ne z bilo katerim drugim. Povezave med županom in lastnikom te gramoznice so pa nehigienične. Za bruhat.
p.s.
Še malo pa ne bo križišča več, katerega bi uredil lastnik kamešnice za MOMS. Pa ne bom o nujnosti izvedbe, pa tudi o kvaliteti izvedenih del,....

Mirika (ni preverjeno)

Gost.... to o dvigu plač je županova RACA....

se strinjam (ni preverjeno)

ukinimo pomurske lekarne saj so ostanek nekih pretekli časov , to pa z demokra"cijo" nikakor ni združljivo !

Gost (ni preverjeno)

Mirika ges ne vrveln ka si je tou župan zmislo, verjetno obstajajo kakšni akti s kerimi so sprejeli tou višanje in izplačilo dodatkov. Ali?

"Člani sveta zavoda so potrdili tudi sklep, da se delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za direktorja in pomočnika direktorja za letošnje leto obračuna v višini do 30 odstotkov osnovne plače, prej je ta znašala 25 odstotkov osnovne plače, razlika od začetka leta pa se bo tako poračunala. Enak dvig plače je vodstvo Lekarn pred tem določilo tudi za zaposlene."

Starejše novice