Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in Center za ravnanje z odpadki Puconci bosta odprte zadeve rešila v izvensodni poravnavi.

Miroslav Petrovič, nekdanji župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici, in Franc Cipot, nekdanji direktor javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci, sta se leta 2017 dogovorila, da bo Cerop v občini Sveti Jurij ob Ščavnici odprl enoto centra ponovne uporabe za reciklažo elektronske odpadne opreme.

Center ponovne uporabe za reciklažo elektronske odpadne opreme naj bi zrasel v zapuščenih garažah v središču Svetega Jurija ob Ščavnci, Cerop pa je občini takrat nakazal 50 tisoč evrov kot predplačilo najemnine.

Leto za tem je občina investirala več kot 120 tisoč evrov v rekonstrukcijo zapuščenih garaž.

Cerop se za vzpostavitev dejavnosti ni odločil

»Občina je v letu 2019 prostore za vzpostavitev centra ponovne uporabe obnovila in pridobila uporabno dovoljenje, vendar se Cerop za vzpostavitev dejavnosti ni odločil,« so pojasnili iz občine.

V prenovljene prostore je občina tako v šolskem letu 2020/2021 namestila dva oddelka vrtca, zaradi zapletov z gradnjo novega.

Nobena pogodba ni bila podpisana

Na tretji redni seji občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je bila 22. februarja 2023, je Andrej Vrzel, župan občine povedal, da so bile s strani nekdanjega župana storjene domnevne nepravilnosti.

»S strani Petroviča so bile storjene ene nepravilnosti, ker je potekala zadeva o tej gradnji samo korespodenca po elektronski pošti, ni pa bila podpisana nobena pogodba,« je povedal.

Na seji je župan predlagal, da občina in Cerop skleneta poravnavo, tako da bi občina vrnila Ceropu polovico zneska, to je 25.000 evrov. Svetniki občine Sveti Jurij ob Ščavnici so predlog soglasno potrdili.

Postopek še vedno ni zaključen

Od tretje redne seje občine Sveti Jurij ob Ščavnici so minili že več kot trije meseci, postopek pa še vedno ni zaključen.

»Občina in Cerop se dogovarjata, da odprte zadeve rešita v izvensodni poravnavi. Postopek še ni zaključen,« so iz občine pojasnili za Sobotainfo.

Starejše novice