Mestna občina Murska Sobota prodaja dve stavbni zemljišči. Preverite, kakšni so kriteriji.

Mestna občina Murska Sobota je objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe - kupoprodajne pogodbe za nepremičnini v lasti občine

Predmet prodaje sta naslednji stavbni zemljišči:

  • parcela številka 3184/3, katastrski objekt 105 – Murska Sobota, površine 192 kvadratnih metrov,
  • parcela številka 4573/4, katastrski objekt 105 – Murska Sobota, površine 99 kvadratnih metrov.

Nepremičnini se prodajata skupaj kot celota.

Najnižja ponudbena cena znaša 3142,80 evra, ob tem pa ni vključen 22-odstotni davek na dodano vrednost, ki ga poravna kupec. 

Do kdaj je rok?

Zainteresirani za nakup nepremičnin morajo najkasneje do 30. oktobra do 10. ure, svoj interes izkazati pisno na naslov:

  • Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Svoj interes pa lahko izkažejo tudi osebno ali na elektronski naslov [email protected].

Ponudba mora med drugim zajemati višino kupnine.

V kolikor bo v roku prispela več kot ena ponudba, bodo izvedena dodatna pogajanja o ceni in o morebitnih drugih pogojih pravnega posla.

Soboška občina še sporoča, da bo pogodba sklenjena z izbranim ponudnikom po preteku 20 dni od dneva objave  namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota oziroma po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki.

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu razpolaganja lahko najdete na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

Dodatne informacije pa lahko pridobite tudi na Mestni občini Murska Sobota ali pri Ivi Drvarič, ki je dosegljiva preko telefonske številke 02 525 16 59 ali elektronskega naslova [email protected]

Komentarji (3)

parcela (ni preverjeno)

za kokosnjak ali dva de zadosta

Solly (ni preverjeno)

Tö nejso parcele ampak peš poti kere vodijo čez kupljene parcele

Stari sobočanec (ni preverjeno)

Dobro ka si znamo ge so te parcelne številke.

Starejše novice