Trženje oziroma marketing je ena najbolj temeljnih stvari v vsakem podjetju, saj pomaga pri pridobivanju pozornosti ljudi in posledično skrbi za pridobivanje novih kupcev. Obstajata dva načina trženja tradicionalno in digitalno trženje.

Tradicionalno trženje je prisotno že stoletja, medtem ko pa se je digitalna oblika trženja pojavila pred par desetletji.

Obe obliki marketinga imata svoje prednosti in slabosti, zato je izbira med obema v celoti odvisna od ljudi in podjetij, navsezadnje pa tudi od marketinških ciljev. 

Kaj je tradicionalen marketing?

Tradicionalen marketing zajema metode trženja, katere je mogoče uporabiti brez interneta. To so metode trženja, ki so prisotne že desetletja če ne stoletja in se dandanes običajno manj uporabljajo. 

Med tradicionalen marketing spadajo:

  • radijski oglasi
  • televizijski oglasi
  • oglasi v časopisih in revijah
  • letaki, kuponi
  • oglasni panoji
  • oglaševanje preko telefonskih klicev 

Takšne oglase je moč opaziti vsakodnevno. Na primer, ko se vozimo v službo lahko po radiju slišimo raznorazne oglase, ob cestah pa je prav tako ogromno število oglasnih panojev, ki nas želijo prepričati v nakup ali pa nam le podati določene informacije.  

 

Zakaj izbrati tradicionalno obliko oglaševanja?

Na takšno vprašanje moramo velikokrat odgovoriti tudi našim strankam pri podjetju Ugimedia. Kot smo že omenili je tradicionalno trženje prisotno na vsakem koraku in poteka brez pomoči interneta.

Zaradi izjemnega tehnološkega napredka in ogromno prednostim digitalnega marketinga je tradicionalno oglaševanje napram digitalnemu zelo omejeno. 

Eden izmed redkih razlogov, zakaj bi pri našem podjetju strankam predlagali tradicionalno obliko marketinga je ta, če bi podjetje imelo storitev oziroma produkt namenjen za starejšo populacijo. 

Tradicionalen marketing je zelo učinkovit prav pri starejši populaciji, saj številne raziskave dokazujejo, da ljudje starejši od petdeset let gledajo televizijo in berejo časopise več kot dvakrat pogosteje kot pa ljudje stari med dvajset in trideset let. 

Druga prednost tradicionalnega oglaševanja je ta, da je takšna oblika marketinga lahko zelo donosna predvsem za majhna podjetja, katera se želijo oglaševati le lokalno.

Podjetje lahko na primer zakupi večje število oglasnih panojev v nekem mestu, razdeli letake, oglašuje na lokalnem radiu in tako naprej. S tem ko podjetje oglašuje manjšemu številu ljudi, kateri živijo v istem mestu kot se nahaja samo podjetje močno dvigujejo ozaveščenost ljudi, da podjetje posluje v njihovi bližini in kaj vse lahko od njih pričakujejo/kupijo.

Morda naj kot glavno prednost tradicionalnega oglaševanja izpostavimo to, da oglase večina ljudi vidi večkrat in se jim ne morejo izogniti, medtem pa ko imajo pri digitalnem marketingu ljudje možnost, da ne zaželene oglase blokirajo da se jim ti ne prikazujejo.    

Kaj je digitalen marketing?

Digitalno trženje zajema vse metode trženja, katere se zgodijo s pomočjo spleta zato takšni obliki marketinga pravimo tudi spletni marketing

Zaradi hitrega razvoja tehnologije in trendom je včasih kar težko slediti razvoju takšnega oglaševanja. Kar je glede digitalnega oglaševanja delovalo lansko leto letos morda ne deluje več in se oglaševalci že poslužujejo novih pristopov oglaševanja preko spleta. 

Med digitalen marketing spada:

Takšne strategije so dandanes zelo priljubljene med oglaševalci, prav tako pa so zelo efektivne. Vse več ljudi uporablja splet in socialna omrežja, življenje pa postaja vse bolj povezano z digitalizacijo zato je spletni marketing zagotovo marketing prihodnosti. 

 

Zakaj izbrati digitalno obliko oglaševanja?

Kot že omenjeno zaradi vse večjega števila ljudi, kateri aktivno uporabljajo socialna omrežja in splet digitalni marketing raste iz leta v leto.

Zaradi nenehnega tehnološkega razvoja se bodo metode digitalnega trženja razvijale še naprej. S hitrim razvojem pa je potrebno imeti znanje o sodobnih tehnologijah in zmožnost hitrega prilagajanja tehnološkemu napredku. 

Z uporabo digitalnega trženja lahko dosežemo številne prednosti kot pa z uporabo tradicionalnega oglaševanja. Ena največjih prednosti je zagotovo merljivost rezultatov.

Zberemo lahko podatke o tem, kako uspešni so bili naši oglasi, koliko ljudi si jih je ogledalo, koliko ljudi je obiskalo spletno stran, koliko ljudi je opravilo nakup v spletni trgovini in tako dalje. 

Vsi ti podatki nam nato koristijo kot nekakšna osnova na kateri gradimo oziroma izboljšamo naše naslednje oglase in si tako lahko obetamo še boljše marketinške rezultate. 

Katero oglaševanje je boljše?

Digitalen marketing je verjetno najboljša izbira za večino podjetij. Namreč če želite doseči točno določeno skupino ljudi, (starost, spol, lokacija itd.) pri tem pa želite ohraniti nizke oglaševalske stroške je digitalen marketing zagotovo rešitev za vas.

S takšno obliko marketinga prav tako dobite dragocene informacije o tem, kako ljudje na vaše oglase reagirajo, kar pa s tradicionalnim oglaševanjem ni mogoče.

Kljub vsem prednostim digitalnega marketinga je še vedno prostor za tradicionalno oglaševanje. 

Kot smo že omenili, če želite oglaševati starejši populaciji ali pa želite oglaševati le lokalno je lahko dosti boljša izbira prav tradicionalno trženje. 

Pri marketinških strategijah je ključnega pomena, da razumete svoje stranke, da poznate njihove želje in pričakovanja ter da jim znate podati rešitve in navsezadnje prilagoditi oglaševanje prav njim. 
 

Starejše novice