Slika je simbolična.
Mestna občina Murska Sobota dodeljuje sredstva za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja mladih.

Uspešno rešeno stanovanjsko vprašanje je eden izmed najpomembnejših mejnikov na poti osamosvojitve mladih. A cene stanovanj so zaradi pomanjkanja poletele v nebo, zato si številni mladi stanovanj ali gradnje hiše ne morejo privoščiti. 

Mestna občina Murska Sobota si zato želi, da se ustvari podporno okolje za ureditev stanovanjskih razmer mladim in mladim družinam ter se s tem olajša njihovo osamosvajanje, predvsem pa prispeva k temu, da mladi ostanejo v Mestni občini Murska Sobota ali se na njeno območje celo priseljujejo. 

Finančna sredstva za gradnjo ali nakup prvega stanovanja

Ena izmed ključnih ovir na poti do primernega stanovanja je vsekakor zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za gradnjo oziroma nakup prvega stanovanja ali stanovanjske hiše.

Na soboški občini so se zato odločili, da bodo izvedli subvencioniranje prvega stanovanjskega vprašanja, v proračunu za leto 2022 so za reševanje stanovanjske stiske mladih tako namenili sredstva v višini 100.000 evrov.

Kdo je upravičen do subvencije?

In sicer do omenjenih finančnih sredstev so upravičeni: 

  • mladi, ki na dan vložitve vloge še niso dopolnili 35 let in so samski oziroma so pari brez otrok,
  • mlade družine, to je življenjska skupnost staršev z enim ali več otroki, v kateri nobeden od staršev na dan vložitve vloge še ni dopolnil 35 let (kot mlada družina se šteje ne samo življenjska skupnost obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike, kot so opredeljene v predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja).

Pogoji za pridobitev finančnih sredstev

Poleg zgoraj navedenih let, morajo upravičenci izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • živeti morajo na območju Mestne občine Murska Sobota in prvič reševati stanovanjsko vprašanje,

  • v lasti ne smejo imeti druge stanovanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki bi jo lahko glede na velikost in namembnost uporabili za rešitev stanovanjskega vprašanja,

  • na dan oddaje vloge morajo imeti poravnane vse obveznosti do Mestne očine Murska Sobota in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,

  • letni osebni dohodek (dohodek upravičenca oziroma njegove družine) ne sme presegati 2,5-kratnika povprečne letne pIače na zaposlenega v preteklem letu.

Celoten razpis si lahko pogledate tukaj

Kakšna je višina subvencije?

Višina subvencije za posameznega upravičenca je odvisna od tega, ali gre za primer gradnje ali nakupa enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi, znaša pa do največ 5000 evrov.

Poleg subvencije se lahko upravičencu dodatno dodeli še:

  • do največ 1000 evrov, v kolikor gre za gradnjo enostanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi na kulturno varstvenem območju.

Subvencija se poveča tudi glede na števiIo otrok v mladi družini. 

In sicer v kolikor ima mlada družina enega otroka, se lahko dodatno prejme do 800 evrov, družine z dvema otrokoma lahko uveljavijo dodatek do 1000 evrov, družine s tremi otroci ali več pa lahko prejmejo tudi dodatnih 1200 evrov.

Višina subvencije za posameznega upravičenca v primeru pridobitve lastninske oziroma solastninske pravice na posameznem delu stavbe znaša do največ 3000 evrov.

Predvidena subvencija se bo razdelila med upravičence do višine zagotovljenih sredstev v proračunu, torej do skupno 100.000 evrov. V kolikor strokovna komisija ugotovi, da sredstva ne zadoščajo za dodelitev vsem upravičencem, se sredstva proporcionalno razdelijo med vse upravičence.

Prijava na razpis

Prijava na razpis mora biti oddana preko elektronskega sistema in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku. Vloge oddane v vložišču mestne občine ali po pošti se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte vrnile pošiljatelju.

Za sodelovanje na javnem razpisu je potrebno oddati spletno vlogo, ki jo najdete tukaj.

Zadnji dan za oddajo vloge je 30. oktober.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Le tako izdelana prijava se bo obravnavala kot popolna.

Po poteku razpisanega roka bo strokovna komisija odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotovila popolnost prejetih vlog in izpolnjevanje razpisnih pogojev.

Komentarji (34)

sikusar (ni preverjeno)

Znesek subvencije občine Murska Sobota za gradnjo ali nakup stanovanja je občutno prenizek za namen, da pomagamo mladim. na ta način ne bomo dosegli, da ostanejo mladi v naši občini.

Edamec (ni preverjeno)

Ampak dovoljšen da poceni kupijo kak volilni glas.

Prozorni so kot steklo

In reply to by sikusar (ni preverjeno)

punoleten (ni preverjeno)

Skupni znesek 100 tisoc je gli za eno malo boukso stanovanje ali hiso…. 5 jurjov najvec za saksnoga, pa se tou se lejko zniza, ce de dosta kandidatov, pa se tou zmanjsuvle… Taksna obcina kak je Murska Sobota bi mogla vec dati za mlade druzine…

Cezar (ni preverjeno)

tisti keri majo pejneze do pobrali 100k, mali dali cuj pa de, ostali ka nemajo pa nucajo do ostali brez, v MOMS bi mogli poglednosti kak so napravli v MB, pa na lendavski postaviti bloke, dati v najem ... verjetno pa je razpis točno namenjen nekomi, samo če so stanovanja brez dobrih služb nede nika

. (ni preverjeno)

5000 Evrov s ten si nemre pomagati nika.

Statistik (ni preverjeno)

5000 EUR je lejpi bonus za dopust če že imaš sredstva za nakup... Beri - pomoremo z džeparcem deci premožnejših...

In reply to by . (ni preverjeno)

BeznecPero (ni preverjeno)

Zapravlanje pejnez. Vidi se ka ne vejo ka delajo!!!!
.
Kaksno gradnjo? Vejpa nega ene parcele za kujpiti pod 120 evrojov na kvadrat! Bogati sobočanci majo punok parcel v soboti na kerij sidijo p špekulejrajo, namesto ka bi tej parcele pocejni v promet spravili, pa zijdali stanovanjska naselja…. Obbčina pa samo čaka na navodila Polaniča sami nika ne vejo mrdniti. Tou je že pa ena iz cejjle linije stanovanskij bedastouć v Soboti

broz (ni preverjeno)

v jugoslaviji bi zdaj že pet blokov raslo..

gru (ni preverjeno)

Že zdavnaj popljuvanega socializma z YU vred ni več, ostali so le lepi spomini takrat mladih družin, ki so neprimerno lažje prišli do svojih bivališč. Danes so drugi časi, taki ki ustrezajo le tistim, ki imajo kaj pod palcem, ki sodijo v višji družbeni sloj. Blagor mladim, ki imajo take starše. Kapitalizem je krut in veliko mladih to občuti na lastni koži. Prav je, da se mladim, ki so upravičeni do teh sredstev pomaga, vendar menim, da je ta pomoč preskromna. Sicer bodo pa morali sami reševati svoj stanovanjski problem.

In reply to by broz (ni preverjeno)

MR (ni preverjeno)

V MS je skoraj nemogoče kupiti parcelo za gradnjo hiš. Še tista redka območja, kjer je možna stanovanjska gradnja (Sončna, Tomšičeva) neki 90 letni starci raje njive pa sadovnjake majo kot pa da bi parcele prodali. Resno ne razmim zakaj občina sploh spreminja namembnost na območjih, kjer lastniki zemljišč sploh neščejo prodati zemljišč. Stanovanja v MS pa tudi skoraj nemreš kupiti, ker novih ni. Tista stara 40-50 let se pa trenutno prodajajo za 2000 EUR na m2 in več. V MS je glede nepremičnin vse narobe.

SončniKralj (ni preverjeno)

Ker imamo samo enega izvajalca in investitorja v enem to je Pomgrad drugim je prepovedano delati v M.S.. Jevšek pa se je vedno prilagajal brez vizije samo Pomgradovim podvigom. Ovi eno cesto obnavlajo eno leto, v Ljubljani pa Dunaji bi to morali narediti v 1 mescu, ker pa ima župan rad mogoče $$$$$ za svoje podvige v goricah kjer je zazidal že konkurenco Termam 3000? Z župansko plačo težko.
.
.Novih stanovanj ne bo ker Pomgrad špekulira z gradnjo bloka prek od avtobusne. Na koncu pa bo vse spet prodal socialnim in zajebal dokončno Soboto, štera bo brez parkplacov in polna sociale, tačas pa se ljudje ka bi kupili kuče ali stanovanj odselijo drugan.
-
Jevšek hvala

In reply to by MR (ni preverjeno)

Gees (ni preverjeno)

Kak so negda pravili, ko imajo bedaki pejneze pametni sluzijo! Meni ni jasno, pac sirotinja, kak si lejko sto od suba kupi stanovanje za 200000 eurov. Ce pa je to ocitno enostavno, bi bili prodajalci bedaki ko bi pod ceno prodajali.

afta he (ni preverjeno)

Takšen razpis je brezvezen. Tisti ki ima za stanovanje ali hišo, ki stane okoli 80 do 100 tisoč mu teh 5000 ne pomeni praktično nič. Poleg tega pa je na vaseh dosti lepših mest za gradnjo ali nakup hiše kakor v MS kar pa je glavno mnogo cenejše.

023a (ni preverjeno)

en pogoj manjka, ki zagotavlja resnost in odgovornost osebe, para:
- vsaj 5 let delovne dobe

lukec12 (ni preverjeno)

ta razpis ne odgovarja na dva ključna problema, to sta: 1.) stanovanj NI 2.) kar pride na trg je 2x predrago.
Torej, zakaj in komu je torej to namenjeno? Hm...

da, da (ni preverjeno)

Se bližajo lokalne volitve?

wef (ni preverjeno)

hahahahha 5000€ hahahahhahaha. Pa komunalni prispevek za parcelo je 10 jurjof hahahahha. Pa vij ste nej normalni no. Norca se delate z nas mladih. Vejpa parcela + 100 kvadratna kuča je. 30 jurjof + 180 jurjof. Vij pa date meni 5000€. S ten si pokrijen glih kubik betona za ploščo hahaha.

Adijo pamet. Tu se samo vijdi ka tej starci na občini so čist odklopleni od realnosti. Trbej mlade lidij v politiki, ka znajo ka je trenutno problem v svejti nej pa tej starce v 50 plačilnon razrejdi ka sake vikend v oštarije za 50€ gejo.

Gost555 (ni preverjeno)

Pomagajte rajse starejsen, mijslen na tiste keri s penzijof zmetno prijdejo skoze mejsec, paceglij so cejli zivot delale. Mlade se pa naj delat spravijo pa do si lejko zijdale ali kujpile stanovanje, kuco.

ewrwr (ni preverjeno)

Povprečna plača MS 1100€ neto. Kuča + parcela + papejre v okolice ms nej bauge za hrbton na goričkon: 250 jurjof.

25 lejt 800€ mesečnoga kredita. Zaj pa san prebrodi če tau lejko delaš.

In reply to by Gost555 (ni preverjeno)

ewrwr (ni preverjeno)

Lejko delaš če boš 25 lejt se vozo z biciklinon delat v isteh kaubojkaj, majci pa copataj. Vsake den dzo samo kruj pa pašteto.

In reply to by Gost555 (ni preverjeno)

Sumič (ni preverjeno)

Pa ka meša se jin, vejpa tou je za 1sobno stanovanje.

repar. (ni preverjeno)

Večina zgoraj zabitih komentatorov ne razmi ka je tou subvencija. Eni očitno pričakujete ka de van občina kupovala stanovanja in zidala hiše v kerih te vij te zašenki živeli. Po komentaraj sodeč vas večina tou pričakuje. Če van je Sobota predraga in nega parcel in in stanovanj se pač odselite nekan ge to je. Vsi tak serete nonstop po Soboti pa vodstvi pa kak je tu vse brezveze pa ka se nič ne dogaja pa ka nega stanovanj pa nega služb.... ka te še koji kurec tu delate?

fsdfdsf (ni preverjeno)

Če bi občina kaj štela napraviti za pomoč bi lejko zijdala stanovanja pa jih nej ciganan davala. Če bi kaj šteli napraviti bi lejko zvišali subvencijo za vrtec ka bi staršan kaj ostalo. Če bi kaj šteli napraviti bi lejko zmenšalo komunalni prispevek keri je cca 7 jurjof pri nauve parceli. Da se marsikaj. Tau ka tij pijšeš pa de privedlo do propada mesta. Že zdaj je sobota puna penzionistov.

In reply to by repar. (ni preverjeno)

fsdfdsf (ni preverjeno)

Ka majo še od časa mure stanovanja spokuplena. Kda crknejo pa do vnuke probale za 200 jurjof odati.

In reply to by fsdfdsf (ni preverjeno)

anton77 (ni preverjeno)

Nej vsi.... kar nekaj mamini sinekof po Staroj, Mojstrski, Vrtni ulici, bivši velki frajeri, zaj gringosi.... Živejo pri 80-lejtni materaj, štere nekak majo pravico do konca živlejnja živeti v Murini stanovanjaj, kda merjejo do njuvi sinouvi šli RAUS...! Brezdomci.... Ker so cejlo živlejne bilij frajeri, nič delali pa se na socialko vesili.... Pa so meli blajženi čas, ka bi tej stanovanja skoro šenki odkujpili.... Zakoj bi, če ji pa lejko mij ranimo, oblačimo, te pa mo nji ešče stanovanja za brezdomce častili....

In reply to by fsdfdsf (ni preverjeno)

repar. (ni preverjeno)

Odvisno, ges san meo subvencionejrani vrtec samo za enoga otroka, še malo pa mo star 50 lejt in man svojo hišo v Soboti, kero san si san zazido brez subvencij in pomoči staršov (z ženo sva pač malo šparala in zejla še nekaj kreditov), tudi moj brat ma hišo v Soboti kero je zazido pred parimi lejtami. Pa je nišče od nas nej v državni službi, niti smo nej lastniki nekših hudih firm. Čisto navaden srednji razred in v Soboti čista vrejdi živejmo. Neje vse tak čarno, samo delati trbej in nej samo čakati ka do ti drugi vse k riti prinesli in ti vse zrihtali. Meni je Sobota zakon!

In reply to by fsdfdsf (ni preverjeno)

wefrgwg (ni preverjeno)

Kda si tij kučo zijdo pa gnes den ka se kuča zijda je tak ene 10x razlika. Taka tej stare fore ka INDA smo tudi kučo postavili pa smo slabše plače mele je brez veze odavati. Na potrošniki ste spokujpile pa spokradnoli material pa zijdali. Gnes den pa nucaš od 250 jurjof dale. Telko pejnez se nigdar neje nucalo. Z razlogon je problematika stanovanj po svejti nej zatau ka mladi ne delajo.

Tej jugoslovanske priče so z titojon v grob odišle. Zdaj smo v kapitalizme ge delaš kak gujnec ka maš za kruj.

In reply to by repar. (ni preverjeno)

Krnek s.p. (ni preverjeno)

Iz 5000€ si bosta lahko opremila spalnico. Priviščila si bota dve omari in posteljo. Morda še luster. To je danes 5000€.

Skledasoseda (ni preverjeno)

Občina, prosim razmislite.
Zakaj diskriminacija po starosti? Če sta starša starejša od 35 in imata mlade otroke, sta manj vredna? Zakaj ne naredite enako za vse?
Predlagam, da se vsem, ki si kupijo ali gradijo na območju MOMS, ki imajo mladoletne otroke, dodeli določena subvencija. Brez omejitev glede starosti, lastništva, dohodkov. Vsaj simbolično bi bilo in pravično do vseh. Glavarina, ki jo občina dobi na prebivalca, je tudi za vse enaka, kajne?
Naj se do določenega datuma odpre razpis, odda se prijave, nato se sredstva razdelijo med prijavljene.

OMG (ni preverjeno)

Se strinjam!

In reply to by Skledasoseda (ni preverjeno)

realnooo (ni preverjeno)

bravo, se strinjam!

In reply to by Skledasoseda (ni preverjeno)

gru (ni preverjeno)

Mnogo mladih razmišlja o svojem prvem stanovanju in navadno se vse konča že pri razmišljanju. Čedalje več jih ostaja pri starših in čaka na boljši jutri. Čeprav so zaposleni, njihova plača ne zagotavlja dovolj hitre rešitve stanovanjskega problema. Občina in Država skušata občasno z "drobtinicami" omiliti to problematiko, kar pa je občutno premalo. V končni fazi ostajajo rešitve na plečih mladih. Če nisi v naši Državi bogat, si resnično revež. Nekdanjega socializma in gradnje "socialističnih" stanovanjskih blokov že več kot 30 let ni več, kar se tudi pozna.

4000 eur dohodek (ni preverjeno)

ce sces kuco nucas 4000 eur vsaki mesec na racunu.ali sam ali z zeno.
pa da nede sto mislo ka je to veliko pejnez. zdaj pa poloznice. kredit 1 parcela, Kedit 2 Kuca. Krdit 3 oprema. 1 leasin 2. leasing. poloznice.. morje. cote sebi deci... zdaj pa racunaj kelko ostane...

ahjoj (ni preverjeno)

Ka pa, če maš prvo dejte komaj pri 35. letih ali kasneje, ker pač prle neje šlo? Gnes den je to nej nika čudnoga. Malce diskriminacije je tu se mi zdi

Starejše novice