Občina Ruše je bila sredi oktobra prisiljena začasno zaustaviti gradbena dela na Trgu vstaje v Rušah, saj so med deli naleteli na človeške ostanke.

Sprva pristojne službe niso mogle nedvomno potrdili ali gre za ostaline arheološkega najdišča ali za morebitne mlajše pokope. Po opravljenem delu arheologov in ostalih pristojih služb, pa je že bolj jasen izvor človeških ostankov.

Iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor so nam prejšnji teden potrdili, da so arheološka dela zaustavili in so območje predali ostalih pristojnim službam.

»Po ogledu vseh pristojnih inštitucij, je bilo po kakšnem tednu jasno, da gre za skelete mlajše starosti, vendar ker analize še niso bile opravljene, ne moremo točno govoriti o starosti ali morebitni identiteti skeletov,« nam je pojasnila direktorica območne uprave Ruše Katja Markač Hrovatin.

Človeški ostanki iz vojnih grobov?

Z ministrstvom za obrambo se dogovarjajo za izkop skeletov in kam jih bodo pokopali.

»Policija je o najdbi obvestila državno tožilstvo, ki pa je v skladu z zakonom o vojnih grobiščih zadevo odstopilo ministrstvu za obrambo. Ministrstvo za obrambo že pripravlja pogoje za izkop skeletov in njihovo primerno hrambo, prav tako že tečejo pogovori o končnem pokopu najdenih človeških skeletov,« dodaja.

Po neuradnih informacijah naj bi šlo za ostanke vojnih grobov iz druge svetovne vojne.

Dela na gradbišču so zaustavljena, kar bo podaljšalo obnovitvena dela na Trgu vstaje. Kolikšna bo ta zamuda, trenutno direktorica ne more oceniti.

»V vmesnem času so dela na gradbišču zastavljena, kar nam povzroča resne skrbi glede časovnice izvedbe projekta ureditve Trga vstaje. Dela se bodo nadaljevala takoj, ko bo to odobrilo ministrstvo za obrambo,« je pojasnila.

Starejše novice