Pred prihajajočimi lokalnimi volitvami so v studiu TV IDEA gostovali trije člani svetniške skupine SD v murskosoboškem mestnem svetu. Kaj vse jim je v sodelovanju z županom uspelo realizirati v iztekajočem mandatu in kje vidijo izzive za nov mandat?

Brigita Perhavec, Goran Miloševič in Matjaž Durič so predstavili najpomembnejše pridobitve v tem mandatu, ter izpostavili največje izzive prihodnjega zaupana in njegove ekipe. Mag. Brigita Perhavec meni, da je bilo županovanje dr. Aleksandra Jevška dobro in da je danes življenje občank in občanov veliko boljše kot ob začetku mandata pred štirimi leti.  

»Vedno znova težimo k temu, da bi se življenje izboljšalo. Seveda pa je to stvar realizacije, koliko tega se realizira. V tem mandatu se je veliko realiziralo.« pravi Perhavčeva. 

Kot dve najpomembnejši novosti tega mandata Perhavčeva še izpostavi prenovo mestnega središča in izgradnjo paviljona Expano ter ureditev degradiranega območja ob njem. 

Svetniška skupina SD najštevilčnejša v tem mandatu

Goran Miloševič je povedal, da je svetniška skupina SD najštevilčnejša v mestnem svetu MO Mursko Sobota in je ves čas delovala z županom dr. Aleksandrom Jevškom. Program, ki so ga izvedli je skupek želja, načrtov in interesov vseh, ki so delovali na tem področju. Glede na številčnost so imeli več vpliva pri sprejemanju ključnih dokumentov, zaradi tega pa tudi več odgovornosti.

O prizadevanjih mestnih svetnikov Miloševič pravi: »Vztrajali smo na tej zastavljeni poti, da zagotavljamo čim boljšo kakovost življenja. Ogromno sredstev je bilo vloženih v socialne in izobraževalne programe, vsi ki so bili potrebni pomoči, so naleteli na odprta vrata.« 

Naloga svetnikov, da v proračun vključijo vse, kar ljudje potrebujejo

Mestni svetnik Matjaž Durič je predstavil predvsem pomembno vlogo mestnega sveta funkcijo pri sprejemanju proračuna, ki je krovni dokument vsake občine in iz katerega izhajajo vse investicije.

»Naša naloga je, da poskušamo v proračun vključiti vse tisto, kar ljudje potrebujejo, si želijo in kar jim nenazadnje omogoča boljše in kvalitetnejše življenje. Če nam je uspelo ali ne, pa bodo povedali volivci.« pravi Matjaž Durič. 

Durič še omeni, da je svetniška skupina SD v iztekajočem mandatu storila največ kar je lahko, glede na omejen proračun in da so ljudje načeloma zadovoljni z njihovim delom.  

Pomemben je stik z občani

Goran Miloševič izpostavi, da svetniki ohranjajo pristen stik z volivci in prebivalci mestne občine. Pogosta jih kdo »pocuka za rokav«, pristopi k njim in jih pohvali ali opozori na določeno problematiko. Sam je tega vesel in skuša vse predloge upoštevati ter poskuša pomagati pri določenih težavah in jih rešiti. Občani pa lahko svoje pobude in opažanja ali vprašanja pošiljajo na elektronsko pošto, na voljo je tudi rubrika v občinskem glasilu Soboške novine. Stik z občani in njihovimi interesi vidi kot ključen dejavnik za uspešno delovanje

Izzivi v prihodnosti 

Eno večjih težav mesta je desetletno zanemarjanje središča in selitev dogajanja na obrobje mesta in trgovske centre. Prenova mestnega jedra in poskus oživitve sta zaradi tega dolgotrajen proces, ki bo potekal še leta. 

O tem procesu Brigita Perhavec meni: »Samo s prenovo mesta in nekaj dogodki, tega ne moreš doseči. Tu so še krasne zgradbe, ki so prazne in jim je treba dati vsebino. Imamo še kar nekaj za narediti in to je precej dolgotrajen proces, da bo to oživelo.«

Sama vidi novo Slovensko ulico kot uspešno, saj potekajo številni dogodki, kakovostne kulturne prireditve ter tudi drsališče v zimskem času. Tudi Miloševič vidi, da se na ulico vrača življenje. Izpostavi, da lahko neke mehke vsebine, ki jih izvede občina, pritegnejo investitorje ter posledično obiskovalce. Meni, da je to dober primer, kako lahko s premišljeno investicijo, za katero so nenazadnje pridobili ogromno evropskih, dosežemo take pozitivne učinke, od katerih imajo zdaj korist vsi občani.  

Kot ključne izzive prihodnjega mandata vidijo vsi trije rast energentov, investicije, nova delovna mesta, stanovanja za mlade, strateško upravljanje, črpanje državnih in evropskih sredstev ter vzpostavitev dialoga med vsemi strankami.

Manj investicij v primestna naselja 

Matjaž Durič, ki je tudi predsednik krajevne skupnosti Rakičan omenja, da je želja in idej vedno več kot je razpoložljivih sredstev. Večina sredstev je šlo za investicije v mesto, manj pa v primestna naselja. Omeni, da sta se v Rakičanu in Kupšincih obnovila vaška doma, zaključujejo se investicije v Veščici in Satahovcih, prenovilo se je nekatere ceste.   

Nujna je vzhodna obvoznica

Na drugi strani Miloševič meni, da si Murska Sobota ne more privoščiti še enega mandata brez izgradnje vzhodne obvoznice, ki bi prometno razbremenila središče mesta. Težava je, da je pri izgradnji vključenih več občin in je bilo nekaj težav s suhim zadrževalnikom in Občino Moravske Toplice, ki so se zdaj rešile. Od ureditve obvoznice je odvisna tudi nadaljnja izgradnja severne industrijske cone.

Kljub temu, da se SOIC širi in ima večina zemljišč tam tudi svoje znane lastnike, številne površine tam še vedno samevajo. Matjaž Durič meni, da so potrebna kakovostna delovna mesta, da se mladi lahko zaposlijo, si ustvarijo družine, lahko poiščejo stanovanje in ustvarijo družabno življenje.

»Če ne bodo mladi ljudje imeli vizijo živeti v Murski Soboti, potem se tudi gospodarstveniki ne bodo vračali in ne bodo odpirali novih delovnih mest.« je konkreten Matjaž Durič.

Nov kandidat za župana 

Ker je Jevšek v novi vladi Republike Slovenije postal minister, se bo stranka SD na letošnjih volitvah predstavila z novim kandidatom za župana, to je Damjan Anželj. Gospod Durič mu želi uspeh na volitvah in mu hkrati svetuje, da naj v primeru nastopa županske funkcije pozabi, da je član stranke SD, saj je župan vseh občanov in mora biti povezovalen. Perhavčeva meni, da je Anželj zmožen empatije, ker je dolgo let delal na področju sociale.

Matjaž Durič zaključi: »Vsak se mora zavedati, da so ga izvolili ljudje, da si ti servis ljudi in jih moraš poslušati in razumeti ter pomagati, da bodo živeli boljše in kvalitetnejše.«

Starejše novice