Dom starejših Lendava je včeraj zaključili certifikacijsko presojo za evropski sistem kakovosti E-Qalin, ki jo je izvajala družba Bureau Veritas in pridobil certifikat kakovosti.

Zaposleni so ponosni, da so po tri letnem obdobju spremljanja in ocenjevanja procesov ter uvajanja sprememb v Domu, uspešno zaključili vse postopke. Za vpeljavo sistema kakovosti E-Qalin so se odločili leta 2012 in v predvidenem tri letnem obdobju tudi zaključili vse postopke, da so lahko pristopili k certificiranju.V tem času so v  delo vpeljali več kot sto sprememb in izboljšav ter tri velike projekte, ki so jih vpeljali v koncept njihovega dela (Strošek živil, Nasmehni se in Družabništvo).

Priključitev k desetim domovom s certifikatom

Z včerajšnjim dnem so se priključili desetim domovom v Sloveniji, ki že imajo ta certifikat ter veliki družini zahodno evropskih držav, ki imajo vpeljan sistem kakovosti E-Qalin. V tri letnem obdobju so spremljali in ocenjevali 66 kriterijev in 15 kazalnikov v dveh skupinah za kakovost za zaposlene in skupini za vodstvo, vse pobude, izboljšave in predloge pa je obravnavala skupina za razvoj, ki je spremembe vpeljala v prakso.

Sistem kakovosti E-Qalin je prilagojen domovom za starejše in vključuje vse, ki so pomembni, da se ustanova razvija (zaposlene, stanovalce in svojce).

Zdovoljstvo stanovalcev, svojcev in zaposlenih

Po zaključku so ugotovili, da brez sistema kakovosti marsikatera pobuda ne bi bila slišana in mnoge spremembe ne bi zagledale luč sveta in bile vpeljane v njihovo delo. En glavnih ciljev je tudi zadovoljstvo stanovalcev, svojcev in zaposlenih, kar so vsako leto ugotavljali z anketo, ki je za vse udeležence v sistemu kakovosti enaka in ugotovili, da so opazili spremembe v Domu, da so se bivalne razmere izboljšale in da so z njihovim delom, delovnimi pogoji, medsebojnimi odnosi in počutjem, v primerjavi s prejšnjimi leti bolj zadovoljni, še zlasti s tem, da s svojimi predlogi, tudi sami lahko vplivajo na kakovost storitev. Slavnostna podelitev certifikata bo predvidoma v mesecu novembru.

 

Starejše novice