Predstavili so ključne rezultate poslovanja.

V prostorih izpostave Ajpes Murska Sobota je bilo danes predstavljeno, kako so poslovale gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge v pomurski regiji v letu 2023.

V minulem letu se je nadaljeval pozitiven trend in pokazatelj dobrega dela ter stabilnega gospodarstva z razvojnim potencialom za prihodnja leta.

Gospodarske družbe

Leto poročilo je predložilo 1890 gospodarskih družb, kar je enajst več kot leta 2022. Te so ustvarili enajst odstotkov več neto čistega dobička, kar znaša 133 milijonov evrov. 

Družbe so s 17.578 zaposlenimi povečale obseg premoženja za sedem odstotkov. 

V Pomurju so na povečanje prihodkov in odhodkov najbolj vplivale družbe s področja predelovalnih dejavnosti, trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil ter gradbeništva.  

Pozitivno so poslovale družbe v vseh dejavnostih, razen gostinstva in rudarstva.

Najvišja rast neto čistega dobička je bila zabeležene v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. 

Povprečna plača na zaposlenega je znašala 2001 evrov, kar je 175 evrov več kot leto prej. 

Pomurska regija je med dvanajstimi statističnimi regijami s 203.709 evri prihodkov na zaposlenega na osmem mestu.

Najbolje so poslovale družbe, ki so izvozno najbolj dejavne. To so družbe s področja predelovalne dejavnosti in trgovine. 

Neuspešno je poslovno leto zaključilo 482 družb, ki so izkazale čisto izgubo v višini nekaj več kot 26 tisoč evrov, in ta se je v primerjavi z letom 2022 povečala.  Družbe z izgubo so zaposlovale 2845 delavcev, kar predstavlja 16,2 odstotka vseh zaposlenih v pomurski regiji. 

513 gospodarskih družb ni bilo zmožno pokriti plač in stroškov amortizacije. Tu je zaposlenih 2676 delavcev. 

Pomurske družbe so po indeksu rasti neto čistega dobička presegle slovensko povprečje za en odstotek. 

Med vsemi statističnimi regijami, pomurske družbe zasedajo peto mesto in so v primerjavi z letom prej po indeksu rasti neto čistega dobička napredovale za štiri mesta. 

Za eno mesto so napredovale tudi pri ustvarjenih prihodkih na zaposlenega, iz devetega mesta se je povzpela na osmo. 

Kljub temu, da so pomurske družbe v povprečju prvič obračunale bruto plačo na zaposlenega čez dva tisoč evrov, ostajajo med statističnimi regijami na enajstem, predzadnjem mestu. 

Na zadnjem, 12. mestu, pa so po ustvarjeni neto dodani vrednosti na zaposlenega. 

Direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah izpostavi, da so vsi ti podatki brez farmacevtskega giganta Krka in Lek ter družbe Sava Turizem, saj imajo ti sedeže izven pomurske regije. 

Najvišji neto čisti dobiček dosegajo družbe v murskosoboški občini, sledijo družbe v občinah Gornja Radgona, Ljutomer in Lendava.

Najvišjo rast neto čistega dobička je v občini Velka Polana, sledi občina Odranci in Mestna občina Murska Sobota.

V rdečih številkah sta le občini Gornji Petrovci in Hodoš. 

Komentarji (4)

Stari gring0s (ni preverjeno)

Ge so tej vsi na sliki zaposleni? Ka vraga delajo ?

Kolopi (ni preverjeno)

Njaj tou, neje tou za tejbe tema … drzi se rajsi fuzbala pa sanka … tan ti nej trbej dosti misliti. Ne mejsaj se v tisto ka ne razmis …

In reply to by Stari gring0s (ni preverjeno)

1402560 (ni preverjeno)

Ti pravis ka se slepas celo zivljenje. Eni za razliko delamo pa od nasoga dela tudi drugi kaj majo..

In reply to by Kolopi (ni preverjeno)

Gosp. (ni preverjeno)

Občina gornji Petrovci ponovno na vrhu. Bravo večni župan in pristaši.

Starejše novice