Slika je simbolična.
Šolarji bodo lahko do 1. septembra pozabili na šolo, a kakšne bodo spremembe, ko bodo spet nazaj?

Šolarji so zaključili šolsko leto, prejeli so zaključna spričevala. Zdaj bodo za približno dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. V šole se bodo znova vrnili 2. septembra, ko jih čaka kar nekaj sprememb.

Vlada je namreč pred časom sprejela novelo zakona o osnovni šoli, ki prinaša novosti na področju nacionalnega preverjanja znanja, razširjenega programa, pravic učencev pri šolanju na domu, obveznih tujih jezikov in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami.

Nacionalno preverjanje znanja tudi za učence tretjega razreda

Nacionalno preverjanje znanja bo po novem obvezno tudi za učence tretjega razreda. Hkrati pa se dosežki nacionalnega preverjanja v devetem razredu upoštevajo kot eno izmed meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih srednješolskega izobraževanja.

Sprememba pri neobveznih izbirnih predmetih

Novela nadalje prenavlja koncept razširjenega programa osnovne šole. 

Opredeljuje, da se doslej veljavni elementi razširjenega programa, ki so podaljšano bivanje, dopolnilni in dodatni pouk, individualna in skupinska učna pomoč ter neobvezni izbirni predmeti, preoblikujejo z izvajanjem vsebin s področij gibanja, zdravja, kulturne in državljanske vzgoje, pa tudi z vsebinami s področja učenja. Učenci se v ta program vključujejo prostovoljno.

V praksi to pomeni, da se neobvezni izbirni predmeti, ko bodo postali del vsebin razširjenega programa, po novem ne bodo ocenjevali. Šola bi ta program lahko izvaja pred poukom, med njim in po njem. Šola je sicer dolžna ponuditi omenjene vsebine učencem prvega razreda pred in po koncu obveznega pouka. V tem smislu se otrokom pred in po koncu obveznega programa zagotovi varstvo s strukturiranimi dejavnostmi.

Prvi tuji jezik že v 1. razred osnovne šole

Predlog prav tako uvaja obvezni prvi tuji jezik v 1. razred osnovne šole. 

Pri poskusnem uvajanju tega ukrepa so ugotovili, da je bilo v pouk prvega tujega jezika že v šolskem letu 2016/2017 vključenih kar 92,73 odstotka prvošolčkov, delež pa se je z leti le še povečeval. V tem šolskem letu je pouk tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet obiskovalo 19.384 učencev.

Slika je simbolična.

Kaj vse še prinaša?  

Predlagane spremembe na področju izobraževanja na domu bodo zagotovile enakovreden izobrazbeni standard z učenci, ki se izobražujejo v šoli. To pomeni, da bodo morali učenci, ki se izobražujejo na domu, po novem opravljati izpite iz vseh predmetov posameznega razreda. 

Starši pa bodo morali napovedati izobraževanje na domu za prihajajoče šolsko leto do 16. avgusta, ne pa šele do 31. avgusta.

Uvedena je tudi možnost za prekinitev izobraževanja na domu med šolskim letom in s tem za vključitev učenca v izobraževanje na šoli. Poleg tega je novost, da se bodo tistim učencem, ki bodo pri ocenjevanju neuspešni, pravice izobraževanja na domu omejile.

Pri izobraževanju učencev s posebnimi potrebami predlog uvaja pouk slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih. Omogoča tudi organizacijo počitniškega varstva za otroke s posebnimi potrebami in s tem rešuje problematiko težavnejšega vključevanja otrok s posebnimi potrebami v ostale organizirane oblike varstva.

Na novo se ureja možnost za podaljšanje statusa za tri leta za učence, ki obiskujejo program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Predlog pa tudi podrobneje ureja problematiko izobraževanja na domu za učence s posebnimi potrebami, ki je bila do zdaj urejena le s pravilniki. Ureja se namreč možnost bolj prilagodljivih oblik izobraževanja.

Znan je tudi šolski koledar

Šolsko leto 2024/25 se bo začelo s ponedeljkom 2. septembra. Jesenske počitnice bodo dolge kar devet dni, medtem ko bodo novoletne počitnice ene izmed najdaljših. Začele se bodo z božičem, ki bo letos v sredo, in se nadaljevale vse do 6. januarja 2025. Tako bodo osnovnošolci med prazniki doma kar 12 dni.

Prvo ocenjevalno obdobje se bo končalo 31. januarja, informativna dneva za vpis v srednje šole pa bosta potekala kot običajno v petek 14. in soboto, 15. februarja. Sledijo zimske počitnice za učence z območja jugovzhodne Slovenije (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije, ki bodo vključno z vikendi trajale od 15. do 23. februarja.

Zimske počitnice za učence z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel pa bodo potekale ob koncu meseca med 22. februarjem in 2. marcem vključno z vikendi.

Dan upora proti okupatorju bo z 27. aprilom pričel pomladne oziroma prvomajske počitnice, trajale bodo devet dni. Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za devetošolce bo nato v petek 13. junija. Za ostale osnovnošolce bo razdelitev spričeval in obvestil potekala v torek, 24. junija. 

Komentarji (1)

. (ni preverjeno)

Za deco in učitele nič dobrega.

Starejše novice