Občina Komenda in Trzin (vir: družbena omrežja).
Ministrstvo za finance je določilo koeficiente razvitosti občin, ki veljajo za leti 2024 in 2025 in so podlaga za določanje obsega sofinanciranja investicij iz državnega proračuna.

Vlada Republike Slovenije je na 85. redni seji sprejela sklep o Uredbi metodologije za določitev razvitosti občin za leti 2024 in 2025.

Na podlagi določb Uredbe je Ministrstvo za finance določilo koeficiente razvitosti občin, ki v skladu s 1. členom Uredbe veljajo za omenjeni leti.

Najvišji koeficient razvitosti je bil ponovno izračunan občinama Komenda in Trzin, najnižji pa še vedno pripada pomurski občini, in sicer občini Hodoš

Višina koeficienta določa obseg državnega sofinanciranja 

4. člen zakona o financiranju občin določa, da razvitost občin, kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi metodologije, ki jo določi vlada z uredbo, navaja Skupnost občin Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je 21. decembra lani na 85. redni seji sprejela sklep, s katerim je izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2024 in 2025.

Na podlagi določb uredbe je ministrstvo za finance določilo koeficiente razvitosti občin, ki v skladu s 1. členom uredbe veljajo za leti 2024 in 2025. 

Občine z višjim koeficientom so upravičene do manjšega deleža državnega sofinanciranja, občine z nižjim koeficientom do višjega.

Koeficiente ministrstvo za finance izračuna na podlagi več kazalnikov, ki se nanašajo na razvitost, ogroženost in razvojne možnosti občine. To stori vsaki dve leti.

Pri izračunu med drugim upošteva bruto dodano vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, število delovnih mest, število delovno aktivnega prebivalstva, indeks staranja prebivalstva, stopnjo registrirane brezposelnosti in delovne aktivnosti, oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb, opremljenost s kulturno infrastrukturo, delež območij Natura 2000 in poseljenost posamezne občine, navaja STA. 

Najvišji koeficient ponovno dvema občinama 

Ministrstvo Republike Slovenije za finance je objavilo pregledni dokumet vseh občin v Sloveniji, iz katerega so razvidni tako koeficienti razvitosti občin kot tudi obsegi sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. 

Ugotovimo lahko, da sta občini, ki imata najvišji koeficient in s tem najnižji delež sofinanciranja v odstotkih (50 odstotkov) dve, sledi 11 občin s 60-odstotnim sofinanciranjem, 36 občin s 70-odstotnim sofinanciranjem, 76 občin z 80-odstotnim sofinanciranjem, 53 občin z 90-odstotnim sofinanciranjem ter 34 občin, ki so v celoti sofinancirane iz državnega proračuna. 

Tako kot že vrsto let, sta tudi tokrat na vrhu lestvice razvitosti občini Komenda (s koeficientom 1,34) in Trzin (s koeficientom 1,32). 

Daleč najnižji koeficient med vsemi občinami (0,31) pa ima ponovno Hodoš

Opazno je tudi, da je največ (76) občin upravičenih do sofinanciranja investicij iz državnega proračuna v 80-odstotnem deležu

Najnižji koeficient med mestnimi občinami znova Mariboru in Ptuju

Do 60-odstotnega sofinanciranja imajo pravico občine Domžale (1,25), Novo mesto (1,24), Šoštanj (1,24), Cerklje na Gorenjskem (1,23), Horjul (1,23), Žiri (1,23), Grosuplje (1,22), Šenčur (1,22), Mengeš (1,21), Trebnje (1,21) in Ljubljana (1,20).

Omenjene občine večinoma ohranjajo svoje pozicije, le Šoštanj je imel dve leti prej izrazito nižji koeficient (1,17).

Najslabši koeficient med mestnimi občinami imata ponovno Maribor (0,99) in Ptuj (0,99), ki jima s tem pripada 90-odstotno sofinanciranje.

Sledijo Murska Sobota (1,05), Nova Gorica (1,08), Koper (1,09) in Slovenj Gradec (1,09) z 80-odstotnim sofinanciranjem ter Krško (1,13), Kranj (1,14), Velenje (1,14) in Celje (1,16) s 70-odstotnim sofinanciranjem investicij.

S skupno najnižjimi koeficienti tudi številne pomurske občine

S polnim obsegom državnega sofinanciranja je skupno 34 občin, od tega skoraj polovica pomurskih

Najnižje uvrščenemu Hodošu sledijo Osilnica (0,53), Gornji Petrovci (0,55), Rogašovci (0,56), Šalovci (0,58) in Kostel (0,59), Kuzma (0,62), Bistrica ob Sotli (0,68), Kobilje (0,70), Grad (0,72), Solčava (0,72), Kozje (0,75), Komen (0,76), Ribnica na Pohorju (0,77), Poljčane (0,79), Sveti Jurij ob Ščavnici (0,79), Cankova (0,80), Žetale (0,80), Cerkvenjak (0,81), Loški Potok (0,81), Apače (0,82), Dobrovnik (0,83), Sveta Ana (0,84), Puconci (0,85), Velika Polana (0,85), Kočevje (0,86), Moravske Toplice (0,86), Črenšovci (0,87), Lendava (0,87), Bovec (0,88), Luče (0,88), Podvelka (0,88), Cirkulane (0,89) in Videm (0,89).

Komentarji (9)

as05 (ni preverjeno)

Padajo padajo prekmurske občine, nižje v razvoju že skoraj ne gre.., glavno da se dobi mesečna plača...saj pa se to vidi na vsakem koraku kje smo ...stojimo na na mestu in podpiramo svoje nesposobne male šerife

GP PA (ni preverjeno)

Petrovci komaj tretji od spodaj gor. Pa vse majo, no zarubili so jjm stavbo občine, pa kakšen grunt, no pa seveda Pindžo. Župan s svojimi pa dale odavle zgodbo o uspehu, raja pa nič.

brembo (ni preverjeno)

Ne vem kako lahko Šlihti ima na občickih cestah po 130.000 eurotov plomb v zemljiški knjigi.

In reply to by GP PA (ni preverjeno)

Mp30 (ni preverjeno)

Komenda vukojebina, malo vekša od Lendave pa tak dober razvoj?
MS ZBUJDE SE!

ujkann (ni preverjeno)

Majster, če na Goričkon v eni občini z 900 prebivalci postaviš dvej izvozno naravnani firmi je lejko na konci še Hodoš najbole razvita občina. Na žalost smo mi predaleč od Ljubljane in predaleč od morja, ka bi se v Prekmurji to gdaj zgoudilo. In lejko se župani doj bujejo pa takšne firme k nan ne pridejo. K nan odijo samo takšni ka jin lokalci za minimalca delajo in ne dajo nikše dodane vrednosti občini. Poglednite samo Odrance. Carhago pa ka vse so nej privlekli pa so niti blizi nej bole razvitin občinan. Lendava ma nekaj šans zdaj ka se dvigne z novo tovarno zdravil, ostalo je pa tan tudi vse bole tak tak. Sobota ma samo srečo ka je mestna občina in upravno središče regije, ma šole, bolnico, dosti IT podjetij, nekaj malo proizvodnje in je glede na število prebivalcov pred Mariboron. Nekše ekstra proizvodnje pa mi tudi nemamo. Je pa rejsan ka je pokazatelj razvitosti nej samo količina tovarn ali drugih podjetij, tu se še dosti drugih dejavnikov, od izobraženosti, urejenosti, infrastrukture, dostopnost do raznih servisov in uslug.....

In reply to by Mp30 (ni preverjeno)

bela vrana @11 (ni preverjeno)

Komenda nima niti 900 prebivalcev, kot kraj, Lendava jih ima 2900.

brembo (ni preverjeno)

Mene zanima na katerem mestu je Šlihtijova občina v bankrotu.

- (ni preverjeno)

Občina Hodoš ma okouli 280 prebivalcov, telko mata 2 vhoda v bloki na Lendavski, bole blesave države kak je Slovenija nega 212 občin. Se pravi 200 preveč.

intelekt (ni preverjeno)

saj pa bo boljše

Starejše novice