Slika je simbolična.
Objavljamo volilna pravila za volitve v evropski parlament 2024.

Medij Sobotainfo na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji - ZVRK (Ur. l. RS, št. 41/2007 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Zakon) določa in objavlja pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo oglasnega prostora ob evropskih volitvah, ki bodo potekale 9. junija 2024. 

V uredništvu skladno z Zakonom in svojo uredniško politiko vsem organizatorjem volilnih kampanj zagotavljamo enakopravnost in korektnost pri predstavitvi kandidatov in programov. O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov odloča odgovorni urednik samostojno, v skladu z uredniško politiko. Med volilno kampanjo bo Sobotainfo skladno z Zakonom o medijih (Ur.l. RS, št. 110/2006) objavljal popravke oziroma odgovore na objavljene informacije in pri tem odrekel objavo vsem, ki bi popravke ali odgovore poskušali izrabiti za posredno volilno kampanjo.

Za oglasna sporočila je mogoče na Sobotainfo zakupiti oglasni prostor, ki bo kot tak tudi označen z obvezno navedbo naročnika. Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oziroma podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj.

Naročena volilno-propagandna sporočila bomo objavljali v skladu s splošnimi pogoji in po ceniku, ki velja za čas volilne kampanje. Naročniki propagandnih sporočil morajo objavo naročiti z ustrezno opremljeno naročilnico in vnaprej poravnati celoten znesek naročenega oglaševanja. Dokler predplačilo ne bo opravljeno, sporočila ne bodo objavljena.

Samanta Gomboc, odgovorna urednica

[email protected]

Starejše novice