Predsednik Socialnih demokratov Dejan Židan je na ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška naslovil poslansko pobudo glede območji pri promociji turistično manj prepoznanih regij in območij Slovenije, med njimi Pomurja.

Spomnimo, da je Slovenska turistična organizacija pripravila vseslovensko motivacijsko kampanjo, ki vabi Slovence k odkrivanju lastne domovine. A v promocijskem videoposnetku, ki že kroži po spletu, znova ni bilo prostora za lepote in znamenitosti Pomurja. Na dogajanje se je Židan odzval že včeraj, danes pa je še na ministra Počivalška naslovil poslansko pobudo. 
 

Besedilo poslanske pobude objavljamo v celoti:

Epidemija koronavirusa je dodobra in bo tudi v prihodnje predrugačila delovanje mnogih podsistemov naše družbe v vseh njenih segmentih. Hitre reakcije, ki so bile zavoljo preprečevanja širjenja okužb potrebne v naši državi ter celotni mednarodni skupnosti, so za mnoge panoge in branže pomenile velik udarec, saj so morale te svojo dejavnost ugasniti praktično čez noč, na kar pravzaprav ni bil pripravljen nihče, ne zaposleni v teh panogah in branžah, ter tudi ne vlada. 

Ta je ob pričetku svojega mandata, ki je sovpadal s pričetkom razglašene epidemije covid-19 v Sloveniji, sprejela niz bolj ali manj posrečenih radikalnih ukrepov, ki so bili v prvi vrsti usmerjeni za spopad z zdravstveno, manj pa gospodarsko in socialno krizo. Ti že - tudi v turistični panogi - prav na pragu glavne, poletne turistične sezone  kažeta velike in zaskrbljujoče posledice. Teh žal po vseh napovedih, tudi najbolj optimističnih scenarijev, ne bo moč sanirati le z zakonodajnimi protikoronskimi paketi, ki bodo - po oceni Socialnih demokratov in tudi mnogih strokovnih deležnikov ter tistih, ki jih posledice najbolj zadevajo, tudi zaposlenih v turistični panogi - v prihodnje le kratkoročni in premostitveni, namreč blažili bodo le prve in najbolj vidne posledice. Dolgoročnejših posledic v turizmu, ko se pričakujejo korenite spremembe vedenja in navad ljudi pri iskanju in koriščenju turističnih uslug na globalni ravni zaradi epidemije covid-19, pa ti ukrepi ne naslavljajo. 

Pri tem vprašanju bo namreč potrebna celovitejša  strategija tudi za našo, domačo turistično dejavnost, na način, da bomo s konkretnimi ukrepi s strani turističnih ponudnikov in države spodbujali turiste, da se bodo ti v največji meri lahko hitro prilagodili novo nastalim razmeram na trgu. 
Na tem mestu bi zato želel pohvaliti hitro reakcijo Slovenske turistične organizacije, ki je v sodelovanju z deležniki iz turizma pričela pripravljati kampanjo Moja Slovenija, s katero se želi spodbuditi naše državljanke in državljane za počitnikovanje doma. 
Do sedaj dostopni promocijski materiali kažejo na veliko željo organizatorjev kampanje, da se Slovenijo - še bolj kot do sedaj - predstavi v luči njenih posebnosti ter raznolikosti naravnih danosti, ki lahko gostom ponudijo oblije najkakovostnejših turističnih doživljajev. 

Da živimo v času, ki je zavoljo hitrih globalizacijkih tokov in vse več možnosti čedalje širšemu krogu prebivalstva za dopustovanje in potovanja po praktično celem svetu, ni nekaj, kar bi lahko spregledali, tudi po tem, ko se bodo posledice krize pričele umikati ustaljenim ritmom življenja, ki smo ga poznali pred krizo. Pa vendar nam prav to (med)obdobje, pred pragom prve poletne turistične sezone po epidemiji ponuja tudi izjemen čas priložnosti za Slovenijo in njen turizem, če bomo le znali tudi našim ljudem še z večjo intenzivnostjo kot doslej pokazati, da je Slovenija - kot to priznavajo v čedalje širšem krogu mednarodnega okolja - prvovrstna turistična destinacija, ki se po mnogih parametrih postavlja na sam vrh turistične ponudbe v svetovnem merilu. Zato je še toliko pomembneje, da smo to priložnost deloma tudi prepoznali, kar potrjuje tudi kampanja Moja Slovenija.

Se pa ob prvih promocijskih materialih upravičeno postavlja tudi vprašanje ali je strategija promocije naše države zadosti uravnotežena, tukaj mislim predvsem na sorazmernost predstavitve določenih delov in območij Slovenije, ki so bili v preteklosti zaradi različnih vzrokov premalo izpostavljeni, a nosijo velik turistični potencial. 
Ob tem tudi ne morem mimo dileme, ali (do sedaj) videni promocijski material vprašanje spoznavanja Slovenije naslavlja celostno za ta območja, ki so bila in so manj turistično izpostavljena ter tudi obiskana, na način, da se bodo na dolgi rok vzpostavile nove navade in prakse turističnih poti domačih in tujih gostov v Sloveniji, ki bodo botrovale enakomernejšemu razvoju turizma po vseh regijah. Tudi v Pomurju, ki je bilo zaradi različnih razlogov v mnogo pogledih, tudi turističnem, zadnja desetletja prevečkrat zapostavljeno ali spregledano. Predvsem je bila v preteklosti ta regija na področju turizma prevečkrat prepuščena svoji lastni iniciativi, ko je Pomurje tudi zaradi slabših ekonomskih in razvojnih kazalnikov nasproti ostalim regijam že tako v deprivilegiranem položaju.

Še več, ob vseh naravnih danostih, posebnostih, pogojenih z zgodovinskimi dogodki (nedavno obeležje 100. obletnice priključitve Prekmurja matični domovini) ter kulturni pestrosti bi se lahko v  pomurski regiji - prav v tem času in ob danih novih okoliščinah promocije Slovenije kot prijazne in zelene turistične destinacije - ob zadostnih in usmerjenih ukrepih države v večji meri kot do sedaj udejanjil velik turistični potencial. 

Zato na vas, spoštovani minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, dajem poslansko pobudo:

  1. da ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, skupaj s pristojnimi turističnimi organizacijami ter ostalimi deležniki v turizmu v danih okoliščinah teka kampanje za spodbudo domačih gostov za dopustovanje v Sloveniji pripravi posebne, za manj turistično prepoznana območja usmerjene promocijske materiale, med njimi za Pomurje. 
  2. da ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, skupaj s pristojnimi turističnimi organizacijami ter ostalimi deležniki v turizmu območja, regije in pokrajine pri njihovi turistični promociji podpre, ne na podlagi zmožnosti njihovega (so)financiranja, temveč potenciala za nadaljnji turistični razvoj, na način da ministrstvo projekte promocije v manj prepoznanih regijah in območjih sofinancira v večji meri kot so sedaj. 

Komentarji (10)

Marjeta Otilija (ni preverjeno)

Židan je zadnja oseba ,ki nam bo preko Počivalška odločal ,kam bomo šli na dopust za vaučarje !

stric feri (ni preverjeno)

Kaj si ti nepismen? Kje je kaj Židan odločal?

Spomnil je na že znano dejstvo, da v LJubljani redno pozabijo, da Pomurje sploh obstaja.

In reply to by Marjeta Otilija (ni preverjeno)

Soboški dečak (ni preverjeno)

Vidi vidi Židan je zadnje čase postal zelo "pameten" in deli nasvete vse povprek. Ko pa je bil v sedlu pa za Pomurje ni naredil nič. Zdaj pa bi iz opozicije rad, da trenutna Vlada dela čudeže. Ej Dejan Dejan ne ga sr.t in nas za norce imet!!!

Simon78 (ni preverjeno)

Dragi Dejan, koliko promocije Pomurja si dosegel, ko si ti bil minister? Nič. Zero. Ništa. Nula. Niente. Tak ka pšššt.

Friedrich Engels (ni preverjeno)

Židan, pitaj tvojega skorumpiranega pajdaša dr. Horvata in ostalo SD falango če imajo še kaj promomateriala od pomurskega zakona na zalogi.

tovarišica Zdenka (ni preverjeno)

Tega kapitalista počepalška in kaviar levičarja židana nikoli več v parlament spustit

stric feri (ni preverjeno)

Kaj pa je bilo drugo za pričakovti od vlade v Ljubljani ????

Politika v LJubljani ima Pomurje samo za to, da pobira davke in če slučajno kakšen politik zaide k nam, da se dobro najejo in napijejo ozoroma nažrejo.

Za kaj drugo pa oni Pomurja ne rabijo. In tudi ga po navadi pozabijo, kot so ga v promocijskem materialu.

Pa je povsem vseeno, če so levi ali desni gor.

Za njih se Slovenija konča pri Trojanah.

Feri , (ni preverjeno)

Feri pičkin dime , ko ti dade takvo glupo ime ?

tzztztrzrt (ni preverjeno)

Židan ti nimaš pojma bumbar!

. (ni preverjeno)

Miljoni evropski so se že ponucali za to promocijo, naj CD pošljejo u Lublano, ka do znali ge smo.

Starejše novice