Septembra se je registrirana brezposelnost v primerjavi z avgustom zmanjšala za skoraj pet odstotkov, v Pomurju še vedno največ brezposlenih.

Ob koncu septembra je biloregistriranih 66.122 brezposelnih oseb, kar je 3.170 oseb ali 4,6 odstotka manj kot avgusta, v primerjavi s septembrom 2020 pa je bila brezposelnost manjša za 17.644 oseb ali za 21,1 odstotka. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 77.087 brezposelnih oseb, kar je 9,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. 

Največ brezposlenih zaradi izteka zaposlitve za določen čas

Na novo se je septembra na zavodu prijavilo 4.616 brezposelnih oseb, 20,3 odstotka več kot avgusta in 29,1 manj manj kot septembra 2020. 

Med novo prijavljenimi je bilo 652 iskalcev prve zaposlitve, 2.345 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 37 brezposelnih zaradi stečajev in 509 presežnih delavcev. 

Največ zaposlitev v teh poklicih

Od 7.786 brezposelnih oseb, ki jih je septembra zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 5.708 oseb, kar je 75,5 odstotka več kot avgusta in 29,7 manj manj kot septembra 2020. 

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, predmetnih učiteljev v osnovni šoli, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov in podobno. 

Na novo prijavljenih več kot blizu 45 tisoč brezposlenih

V prvih devetih mesecih letošnjega leta se je na zavodu na novo prijavilo 44.863 brezposelnih oseb, kar je 39,6 odstotka manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas.  

Manjša brezposlenost povsod po državi

Brezposelnost se je v primerjavi z avgustom zmanjšala v vseh območnih službah Zavoda, najbolj v območni službi Kranj in najmanj v območni službi Trbovlje. 

V območni službi Ptuj je bilo za 5,8 odstotka manj brezposelnih, v območni službi Murska Sobota za 5,6 odstotka, območni službi Maribor 4,9 odstotka.

Območna služba Kranj največji upad beleži tudi medletno, večje znižanje kot na ravni države je bilo še v območni službi Murska Sobota.

Pri delodajalcij na voljo več kot 15 tisoč prostih delovnih mest

Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva, izobraževanja ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, so septembra Zavodu sporočili 15.504 prostih delovnih mest.

 

V Pomurju še vedno največja brezposelnost

Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, ki so na voljo za julij 2021, je bilo v državi 901.926 delovno aktivnih prebivalcev, kar je približno toliko kot junija in 2,2 odstotka več kot julija 2020. 

Stopnja registrirane brezposelnosti, ki jo izračunavajo na zavodu, je bila julija 2021 7,3 odstotna, kar je enaka stopnja kot junija in za 1,9 odstotne točke nižja kot julija 2020.

Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 6,4 odstotke in žensk 8,3 odstotke.

Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota, najnižjo pa območna služba Kranj.

Starejše novice