Slika je simbolična.
Mestna občina Murska Sobota prodaja stavbno zemljišče v Murski Soboti. Vas mika nakup nepremične? Preverite, kakšni so kriteriji.

Mestna občina Murska Sobota je objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe - kupoprodajne pogodbe za nepremičnino v lasti občine. 

Predmet prodaje je stavbno zemljišče parcele številke 1623/2, katastrski objekt 105 v Murski Soboti. Stavbno zemljišče zajema 50 kvadratnih metrov površine

Nepremičnina pa se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«.

Že za dva tisočaka je nepremičnina lahko vaša

Najnižja ponudbena cena za nepremičnino znaša 2000,80 evra, vendar v ceno ni vključen 22-odstotni davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Rok oddaje

Če vas zanima nakup nepremičnine, morate pisno izjavo o interesu za sklenitev kupoprodajne pogodbe osebno vročiti najkasneje do 12. septembra 2023, na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ali pa na elektronski naslov [email protected]

Pisna izjava o interesu za sklenitev kupoprodajne pogodbe se šteje za pravočasno, če je oddana na pošto priporočeno prednostno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prejem ponudbe.

Če je izjava dana osebno v vložišče Mestne občine Murska Sobota, se šteje, da je pravočasna, če je oddana v vložišče najkasneje do 12. septembra 2023, do 13. ure.

Če je ponudba poslana na objavljeni elektronski naslov, se šteje, da je pravočasna, če prispe na elektronski naslov do 12. septembra 2023, do 13. ure.

Kaj mora vsebovati prijava?

Sprejem ponudbe ali izjava o interesu mora zajemati naslednje podatke:

  • točen naziv in naslov kupca,
  • ponudbeno ceno,
  • kontaktne podatke (telefonska številka in/ali elektronski naslov),
  • matično številko oziroma EMŠO
  • davčno številko
  • in številko TRR računa, s katerega bo nakazana kupnina.

Možnost dodatnih pogajanj

V kolikor bo soboška občina prejela več kot eno ponudbo, bodo izvedena dodatna pogajanja o ceni in o morebitnih drugih pogojih pravnega posla.

Pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom po preteku 20 dni od dneva objave namere oziroma po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi ponudniki.

Kupnino bo treba nakazati na transakcijski račun občine v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, na podlagi predhodno izstavljenega računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu po sklenitvi prodajne pogodbe.

V primeru, da kupnina ni plačana v določenem roku, bo pogodba razvezana.

Zemljiškoknjižno dovolilo pa bo kupcu izročeno po plačilu celotne kupnine, vse stroške v zvezi s prenosom lastništva bo kril kupec.

Mestna občina Murska Sobota opozarja, da lahko postopek prodaje, kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe, ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti in da ni zavezana k sklenitvi pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ponudbo.

Več podrobnosti o pogojih in predmetu razpolaganja lahko ponudniki pridobijo na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali pri Ivi Drvarič, preko telefonske številke 02 525 16 59 ali elektronskega naslova [email protected].

Komentarji (5)

jelen2 (ni preverjeno)

He, he, parcela poleg britofa, do katere sploh ni urejenega dostopa. Zanimivo mogoče edino za mejaše, drug si ne more s tem nič pomagat.

majmun (ni preverjeno)

Stavbno zemljišče zajema 50 kvadratnih metrov
na tak mali parceli ti budale ne dajo zidat

Milanannn (ni preverjeno)

Glavno ka je OBČINA dala GIZI ozadaj ka lejko iz drvarnice napraviti Kučo brez soglasja OBČINE ge so zdaj INŠPEKTORJI okoljevarsstveniki 🤷🤷🤷insitejra pa na hitro cesto za frizernico kao objek je brez hišne številke brez lokacijskega dovolenja na parceli 1293/1 pogled na gis moms (ge so so pristojni za vrniti v prvotno stanje ....Nikoli od pamti veka je nej bila tan hiša gdo je tu zatajo (JEVŠEK ,ŠTIHEC🤷🤷🤷 🤣🤣🤣🤣🤢🤮ograja je močna( šipša nona )

pleskavic (ni preverjeno)

leta nazaj pri gizi se delalo vse.v gostilni je bil zbor davkarije,sudišče,policija,carina,občina,

233 (ni preverjeno)

kupim, ko bodo prodajali parkirišča.

Starejše novice