Slika je simbolična. FOTO: Jure Banfi
Direktorica mestne uprave Mestne občine Murska Sobota Milena Vöröš je v oddaji Soboški ekran na TV IDEA spregovorila o aktualnih temah in večjih investicijah v mestu.

Za začetek smo se dotaknili kadrovske zamenjave, ki je v tem letu zapečatila Mestno občino Murska Sobota. Nekdanji župan Aleksander Jevšek je namreč odšel za ministra, njegovo funkcijo pa je začasno prevzel Zoran Hoblaj, za podžupanjo je bila imenovana Bernardka Ružič.

Kljub temu je Milena Vöröš ves čas nemoteno opravljala delo direktorice mestne uprave. Kako pa so omenjene zamenjave vplivale na delovanje občine?

»Gospod Zoran Hoblaj je tudi istočasno direktor Doma starejših Rakičan, opravlja dve pomembni funkciji, tudi dom starejših je trenutno v velikem investicijskem ciklu.

Kljub temu pa mestna uprava deluje nemoteno. Opravljamo vse tekoče zadeve, izvajamo vse investicije, ki so predvidene v proračunu in tudi glede poslovanja z občani seveda poslujemo tako, kot smo vedno. Vrata mestne uprave so enako odprta tudi odslej,« razloži Milena Vöröš, direktorica mestne uprave Mestne občine Murska Sobota. 

Aktualne investicije in projekti

Kot nam pojasni direktorica mestne uprave, se v Murski Soboti trenutno izvaja kar nekaj projektov, določene investicije pa se obetajo še do konca leta. 

Med drugim se še vedno izvajajo dela na Gregorčičevi ulici, kjer polagajo nov kanalizacijski sistem, ter dela na Slomškovi ulici. Eden izmed večjih projektov pa je tudi razširitev ceste do stadiona Fazanerija, torej Razlagove ulice.

»V sklopu tega projekta se bo razširila cesta do stadiona, to je več kot potrebno, uredila se bodo parkirišča, zasadila se bodo drevesa, tako da bo tudi ta cesta malo lepša.

Vrednost te investicije je nekje 350 tisoč evrov. Dela izvaja Komunala, končana pa bodo nekje do decembra letošnjega leta,« pojasni direktorica mestne uprave.

Poročali smo, da se kmalu obeta tudi nadzidava Zdravstvenega doma Murska Sobota.

»Potem eden večjih projektov je tudi investicija v nadzidavo zdravstvenega doma, in sicer se nadziduje objekt Grajska ulica 20. Izvedla se bo celotna nova etaža nad tem objektom, pridobilo se bo približno deset splošnih ambulant ter pet referenčnih ambulant,« še doda Vöröš. 

Pred iztekom mandata na vrsti še te naloge

Ker se obetajo lokalne volitve, se sicer mandat omenjenim članom počasi izteka. Pred iztekom mandata pa imajo mestne svetnice in svetniki vendarle še nekaj nalog oziroma točk, ki so jih obravnavali tudi na današnji seji.

Zadnjo sejo med tem načrtujejo še v mesecu oktobru.

»Potrebno je sprejeti ustanovitvene akte javnega podjetja Cerop, tukaj je občin ustanoviteljic 27 in vse občine morajo sprejeti ta odlok. To je zelo pomembno, ker nam je to kot popravljalni ukrep naložilo računsko sodišče in občine morajo biti odgovorne in to tudi sprejeti.

Potem en tak akt je tudi Zdravstveni dom Murska Sobota. Potrebno je sprejeti odlok o ustanovitvi. Ostalo je tudi odprto vprašanje dežurne zobozdravstvene ambulante,« pove Vöröš. 

Predvidevajo zvišanje cen gospodarskih javnih služb ter uvedbo mirujočega prometa

Kot še doda direktorica mestne uprave, bodo predvidoma na zadnji seji sprejeli tudi odlok o kategorizaciji občinskih cest, čaka jih tudi nekaj prostorskih aktov ter potrjevanje letnega poročila Komunale Murska Sobota.

»Komunala posluje z izgubo, ni sicer prevelika, okrog 50 tisoč evrov. Ampak do te izgube so privedle prenizke cene gospodarskih javnih služb. Menim, da se bodo pač morali v prihodnje svetnice in svetniki soočiti z vprašanjem ustrezne določitve teh cen.« 

Pomemben sklep, ki ga še želijo sprejeti v sklopu tega mandata je tudi parkiranje v mestu Murska Sobota. 

»Mestni svet je že sprejel odlok o ureditvi mirujočega prometa, sedaj pa nam manjkajo še sklepi o določitvi parkirnin, torej koliko bo cena na uro parkiranja ter cena dovolilnic in pa določiti moramo cone za parkiranje. Upam, da nam bo ta sklep še uspelo izvesti,« poudari Vöröševa.

Mestna občina Murska Sobota pred kratkim prejela tudi certifikat Mladim prijazna občina

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki so se že izkazale za uspešne pri izvajanju tovrstnih dejavnosti. S prejetim priznanjem se občina zaveže, da bo na področju mladih še naprej aktivno delovala ter v štiriletnem obdobju nivo učinkovitosti in kakovosti nadgradila oziroma ga vsaj ohranila.

Prednostna področja, katerim Mestna občina Murska Sobota (v sodelovanju z javnimi zavodi, društvi in drugimi institucijami) posveča največji del pozornosti, so med drugim zabava in prosti čas, izobraževanjezaposlitev ter stanovanjska politika.

»Pridobitev tega certifikata pomeni veliko. Pomeni to, da smo na mestni občini izvedli veliko aktivnosti na vseh področjih življenja in dela mladih. Torej tako na področju izobraževanja in participacije kot tudi na področju zaposlovanja mladih, zabave, športa in tako naprej. 

Je pa pomembno, da ta certifikat ohranimo tudi naprej. Dobili smo ga namreč za določen čas, do leta 2026, zato moramo vse te politike namenjene mladim tudi nadaljevati in jih izvajati,« zaključi Milena Vöröš.

Celoten pogovor si lahko pogledate v spodnjem posnetku. 

Starejše novice