Slika je simbolična.
Ste že kdaj preverili kako onesnažen je zrak v vaši okolici? V Mestni občini Murska Sobota imajo kar tri merilne postaje, ki merijo prašne delce v zraku.

Prašni delci nam povedo, kakšna je kakovost zraka. Delci lahko tudi negativno vplivajo na zdravje ljudi, saj so tako majhni, da jih s prostim očesom ne vidimo. Prav tako jih naše nosnice ne uspejo prečistiti.

Kaj sploh so prašni delci?

»Prašni delci oziroma PM10 so lahko trdni ali kapljični. Lahko so naravnega izvora, torej dim gozdnih požarov, ali antropogenega izvora, kamor štejemo individualna kurišča in promet,« pravi Bernardka Ryan, višja svetovalka za prostor in okolje na MOMS. 

V občini kar tri merilne naprave

Kakovost zraka v Mestni občini Murska Sobota merijo s pomočjo merilnih naprav.

»Na območju Mestne občine Murska Sobota imamo kar tri merilne naprave. Dve delujeta v okviru državne merilne mreže s katero upravlja Agencija Republike Slovenije za okolje. Ena je ob Cankarjevi ulici v Murski Soboti, druga v Rakičanu, tretja pa je postavljena ob vstopu v Mursko Soboto,« še pojasni višja svetovalka za prostor in okolje.

Stare kurilne naprave

Podatki, ki jih zaznajo merilne naprave so javno dostopni na spletni strani Arso in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Velik vpliv na kakovost zraka pa imajo tudi kurilne naprave.

»Po podatkih ministrstva za okolje in prostor je več kot polovica delujočih malih kurilnih naprav neustreznih, saj so lahko stare tudi več kot 20 let,« še pojasni Ryan.

Poleg vsega tega je potrebno kurilne naprave čistiti in pa uporabljati pravo kvaliteto lesne biomase. 
 

Energetska sanacija stavb

Velik vpliv na porabo kurjave pa imajo tudi energetske sanacije stavb.

»Nekateri stanovanjski objekti so porabili tudi po 23 tisoč litrov kurilnega olja. S pravilnimi ukrepi energetske sanacije predvsem na fasadnem nivoju je tako s pomočjo Eko sklada objekt 80 odstotkov manj potraten,« pojasni Matej Kramar, energetski svetovalec mreže Ensvet.

V sklopu tega Eko sklad ponuja tudi finančne vzpodbude. Tako nudijo od 20 pa vse do 100 odstotkov subvencije.

Trajnostna mobilnost v Murski Soboti

Občina Murska Sobota pa izvaja tudi ukrepe na področju trajnostne mobilnosti.

»Izvajamo ukrepe, ki so povezani s širitvijo sistema mestnega prevoza. To pomeni, da skladno s potrebami in pobudami prebivalstva dodajamo nova postajališča k mreži Sobočanca. Širimo tudi  souporabo koles, to je Soboški biciklin,« še doda Matej Bukovec, višji svetovalec MOMS.

Ob tem naj še poudarimo, da je omogočen tudi najem električnih vozil na več postajah po občini.  
 

Starejše novice