Saubermacher – Komunala letos plačuje za 23 odstotkov dražjo najemnino za poslovne prostore. Kaj je razlog za takšno povišanje in zakaj na trgu ne najdejo lastnih prostorov?

Kot je razvidno iz javno dostopnih podatkov, se je letos višina najemnine, ki jo za poslovne prostore plačuje Saubermacher – Komunala podjetniku Slavko Mešiču zvišala iz 6361 evrov na 7871 evrov mesečno, kar pomeni 23-odstotno povišanje.

V zadnjih osmih letih je javno podjetje Saubermacher – Komunala podjetniku Mešiču izplačala 760 tisoč evrov najemnin, družinskemu podjetju Megras pa dodatnih 354 tisoč evrov najemnin.

Ker tovrstne prakse pri ostalih podobnih podjetjih v Sloveniji nismo našli, smo se za odziv obrnili na Saubermacher – Komunalo in Mestno občino Murska Sobota.

Povišani stroški so izredno tržne narave in ne izstopajo iz povprečja

Iz podjetja Saubermacher – Komunala so za Sobotainfo pojasnili, da se povišanja cen v njihovem podjetju lotijo kot skrbni gospodarji, zato nikakor ne sprejmejo povišanja kar tako.

»Razlog za dodaten aneks, ki je stopil v veljavo januarja 2023, je bil prav zaradi dodatnega povišanja najemnih površin. Že ob sklenitvi dogovora z najemodajalcem smo namreč vedeli, da ima naše podjetje prav na tem prostoru priložnosti za širitev. 

Ob najemu dodatnih površin pa seveda pridejo dodatni povišani stroški, ki pa so izredno tržne narave in nikakor ne izstopajo iz povprečja,« pojasnjuje Drago Dervarič, direktor podjetja Saubermacher – Komunala.

Zakaj Saubermacher – Komunala na trgu ne najde lastnih prostorov za svojo dejavnost in tako zniža ceno odvoza odpadkov?

Glede na to, da je Saubermacher – Komunala v zadnjih osmih letih plačala skupno več kot milijon evrov najemnin, smo preverili, zakaj se ne odločijo za nakup lastnih prostorov za izvajanje dejavnosti.

»Podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota je leta 2009 na podlagi sklepa skupščine podjetja sklenilo najemno pogodbo s Slavko Mešič s.p. za najem nepremičnin, ki jih v naravi predstavljajo upravna zgradba, tehnični prostori in zunanje operativne površine.

Najemna pogodba je bila sklenjena za dobo desetih let, z možnostjo podaljšanja,« je pojasnil Dervarič.

»Odkup prostorov ne bi imel bistvenega vpliva na nižjo ceno odvoza odpadkov«

Z najemodajalcem so opravili tudi preliminarne pogovore glede možnosti odkupa samega zemljišča, »vendarle pa trenutno stanje na finančnih trgih ni primerno za odkup«. 

»Potrebno pa se je zavedati, da sam odkup prostorov ne bi imel bistvenega vpliva na nižjo ceno odvoza odpadkov,« dodaja direktor Saubermacher – Komunale.

Najemno razmerje sklenjeno pred izvolitvijo Andreja Mešiča v mestni svet

Na Mestni občini Murska Sobota smo preverili, ali so seznanjeni, da je družinsko podjetje občinskega svetnika najemodajalec poslovnih prostorov v družbi Saubermacher – Komunala.

»Pravni posli, ki so vezani na poslovanje gospodarske družbe Saubermacher – Komunala Murska Sobota, se obravnavajo in potrjujejo na skupščinah  Saubermacher – Komunala Murska Sobota.

Družba je najemno pogodbo s samostojnim podjetnikom Slavko Mešič s. p. sklenila leta 2009 na podlagi sklepa skupščine,« so pojasnili za Sobotainfo.

Po pojasnilih mestne uprave je bilo najemno razmerje sklenjeno, in vsi pogoji, vezani na najem, dogovorjeni pred izvolitvijo Andreja Mešiča v mestni svet.

Tudi soboška občina mnenja, da poslovni prostori nimajo vpliva na cene gospodarskih služb

Na Mestni občini Murska Sobota ocenjujejo, da način zagotavljanja poslovnih prostorov za delovanje družbe nima vpliva na cene gospodarskih služb, saj se gospodarska družba ukvarja tudi z drugimi tržnimi dejavnostmi, za kar potrebuje ustrezno osnovno infrastrukturo in poslovne prostore.

»Tudi v primeru lastne investicije družbe v odkup ali izgradnjo lastnih poslovnih prostorov bi stroški nastajali, prav tako tudi, če bi osnovno infrastrukturo (na primer zbirni center) zagotovila posamezna občina; tudi v tem primeru bi bilo družba dolžna plačevati najemnino

Na kak način Mestna občina izvaja nadzor nad družbo Saubermacher – Komunala?

Saubermacher – Komunala ima v Mestni občini Murska Sobota podeljeno koncesijo za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Koncesijska pogodba je bila podpisana v letu 2022 in je sklenjena za obdobje 12 let

Pristojni oddelek mestne uprave, skupaj s pristojnim mestnim inšpektoratom skrbi za nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe. V skladu s koncesijsko pogodbo koncesionar redno poroča o izvajanju javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota. 

50 odstotkov družbe je v lastništvu enajstih občin imetnic enotnega deleža

Družba je v 50-odstotni lasti družbe Saubermacher – Slovenija, preostalih 50 odstotkov pa je v lastništvu enajstih občin imetnic enotnega deleža v družbi Saubermacher – Komunala Murska Sobota, in sicer so to občina Beltinci, občina Cankova, občina Grad, občina Hodoš, občina Kuzma, občina Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, občina Puconci, občina Rogašovci, občina Šalovci in občina Tišina. 

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in družbeno pogodbo se upravljanje oziroma nadzor nad poslovanjem družbe izvaja preko skupščine: Saubermacher Slovenija ima en glas in občine, imetnice enotnega poslovnega deleža imajo prav tako en glas. 

Občine sprejemajo odločitve, ki se kasneje dokončno sprejmejo na skupščini, na podlagi medsebojno sklenjenega Sporazuma o uresničevanju pravic in obveznosti iz enotnega poslovnega deleža v družbi Saubermacher – Komunala Murska Sobota.

Zakaj podjetje Saubermacher – Komunala ne izvaja javnih naročil?

Po pojasnilih Mestne občine Murska Sobota družba Saubermacher – Komunala ni javno podjetje, zato skladno s predpisi o javnem naročanju ni zavezanec za javna naročila.

Komentarji (51)

Pomislek (ni preverjeno)

Saj se bo videlo v bodoče, kakšne bodo še razlike, ko se bodo preselili v nove poslovne prostore, kateri nastajajo v Lenartu.

Surfeiter (ni preverjeno)

pa saj to ni tako veliko denarja
Če nočejo plačati se naj izselijo
Pusti
ali
sprejmi
je moje geslo
kdor se s tem ne strinja
ta je teslo

In reply to by Pomislek (ni preverjeno)

NEnormal (ni preverjeno)

Položnice pa krepko prek 30€/mesec za 4 odvoze smeti. Kama tou ide.

Takotako (ni preverjeno)

Za en odvoz na Gorickon! Tu nan pelajo enauk ostale odpadke! Placuvlemo pa kak ce bi jih nesce pelo s taligami peski v Puconce in bi bil placani na vre!

In reply to by NEnormal (ni preverjeno)

Oder (ni preverjeno)

Tukaj se vidi da soboški ŽUPAN ANŽEL nima jajc.

Prva stvar ki jo je naredil v svojem ubogem mandatu, je podpisal 12 letno koncesijsko pogodbo s temi mafijaši.

In reply to by NEnormal (ni preverjeno)

pomurjec (ni preverjeno)

vej un samo dela kak njemu zgornji komandirajo, zna se da so vsi ti rdeci komunisti zlizani

In reply to by Oder (ni preverjeno)

mišo pio (ni preverjeno)

še SDS tu komandu držijo😂👍👍

In reply to by pomurjec (ni preverjeno)

čonta (ni preverjeno)

Anželj pleše kak njimi igra Jevšek.

In reply to by pomurjec (ni preverjeno)

Žukel (ni preverjeno)

Pa dobro, ovo je nasledijo.

In reply to by Oder (ni preverjeno)

Bodisi (ni preverjeno)

Ma kakšne najemnine, tile lopovi so si denar sami nabasali v svoje lopovske žepe!

In reply to by NEnormal (ni preverjeno)

Sobočanec 75 (ni preverjeno)

Saubermacher-Komunalo be mogle priključete k CEROPe, ka be po moje bilau najbole idealno.

Ajdaaaa (ni preverjeno)

Pranje denarja… Nekomi ze pase ka je tak

Ohaa (ni preverjeno)

Smeti so ze od nekdaj Mafijki posli, ge se najleze skriva in pere pejnez! V MS nika nej nace!

In reply to by Ajdaaaa (ni preverjeno)

. (ni preverjeno)

Ka uni mijslijo ka smo mij tak tupasti ka ne vejmo računati? Za mesečno najemnino bi doubili kredit, zazijdali na nouvo pa je za 10 lejt v njihovi lasti. Najemnina je ta vrženi pejnez.

.. (ni preverjeno)

moreš gledati širše, zakaj je to tak

In reply to by . (ni preverjeno)

seven77 (ni preverjeno)

Šušlja se: M. Toplice iz Saubermaher na Cerop?

Sobočanec 75 (ni preverjeno)

Tude Puconce do šli k CEROP

In reply to by seven77 (ni preverjeno)

Ivo (ni preverjeno)

Njajte
Vejpa lejpi Drvek tüj nüca neka za pouleg

3134454 (ni preverjeno)

Tile (banda) nič ne delajo na varčevanju in zmanjševanju stroškov, raje pridejo v občino in povejo da naj župan potrdi višje položnice, ker njim stroški rastejo. Če so nesposobni. oz. če budale plačajo in župan vse požegna, potem jih na Saubermacherju ne skrbijo njihovi stroški.

1575 (ni preverjeno)

župančeki pa samo kimajo, pa pravijo, ka nič nemrejo, svetniki bebci roke dvignejo.....in kdo kaj fkraj dobi od toga? Vse jasno!

In reply to by 3134454 (ni preverjeno)

Lukčev Mesec (ni preverjeno)

Huda plača za Mešiča.

Prostori so se že nekajkrat preplačali.

Sicer pri takih poslih gre za win-win zadeve.

In vsak naj malo na hitro izračuna, da se ne bi nič poznalo na položnicah, če bi imeli svojo zgradbo.

. (ni preverjeno)

Na položnicaj se rejsan ne bi poznalo lejko bi pa boukše delavce plačali nej ka jin minimalca davlejo, banda pokvarjena.

In reply to by Lukčev Mesec (ni preverjeno)

Takja (ni preverjeno)

Delavec keri smeti v pobera v dezji, mrazi, vrocini v dobi 850€, niti minimalec nej, in to leta 2023!

In reply to by . (ni preverjeno)

Sunce van.... (ni preverjeno)

Mutna posla...

vaški pijanček (ni preverjeno)

Saubermacher - Komunala v osmih letih več kot milijon evrov za najemnine. Komu so šle te najemnine v žep ?? Podobno je z pomurskim vodovodom !!!

In reply to by Sunce van.... (ni preverjeno)

Toni Kljuka (ni preverjeno)

Brez držanja štange občine se to nebi moglo dogajati. Še pravila so občinari spremenili tak ka lejko še dukše Saubermaher z njimi dela in dobi več točk na naslednjoj razpisi.
Vsaka čast tak občina skrbi za privatno podjetje.

Takja (ni preverjeno)

Zanimivo ka Sobotanifo brise komentare na to temo? Se vidi kak so oni “neodvisni” in porocajo posteno! Ale kak nesce napise resnico, kera direktora boli, pa se fcase zbrise komentar? Dajte, dajte…. Mislite ka o ton narod ne guci med sebof? Ka se lejko skrijejo te zadeve?

ButikHotel (ni preverjeno)

Obcinski svetnik daje v najem poslovne prostore komunalnemu podjetju za 100 jurjov na leto. Istocasno pa glasuje za podrazitve on in njegova svetniska skupina. Novinari kaj cakate? .
..

Anzelj pa je prestrašen in po občini galami okrog te teme. Očitno nema jajc da bi udaril po javnih podjetjih.

mišo pio (ni preverjeno)

Sds-ovi ga okoli voziju kak mlajšega😂👍
še rakičanskega graščaka odstavil po njihovi komandi😂

In reply to by ButikHotel (ni preverjeno)

1900 (ni preverjeno)

odstavil??

In reply to by mišo pio (ni preverjeno)

CharlesVasko (ni preverjeno)

Ka ima obcina od Saubermacherja? Nic. Direktor tam naklada, žali župane v Pomurju, hodi naokrog važen kot da je dirktor Microsofta, si kupuje draga izobrazevanja, avtomobile… obcina p to gleda zraven, ker je njihov svetnik Mešić na placilni listi saubermaher.

Mi obcani pa vse to placamo :)

Ivekus (ni preverjeno)

Samovšejčni Drvarić
Kao jebač

In reply to by CharlesVasko (ni preverjeno)

Gaust (ni preverjeno)

PRANJE PENEZ. Svetnike na občinaj potrdijo zvišanje cen, sicer pojma neman na podlage koga so tak zdignole cene. Delavcena saubermachere pa na minimalce....banda ciganska

*mali Miloš (ni preverjeno)

Te članek kaže na revanšizem Mešiči za ZD Zakoj se li eni iz SD, pa iz KVMI tak borijo za te ZD? Pipice se van zaprejo, ci se vodstvo v ZD spremeni?

Rakicanec7777 (ni preverjeno)

Silvio, si tu?

In reply to by *mali Miloš (ni preverjeno)

Cezar (ni preverjeno)

in to so vrli novinari prišli gor po kelko lejtaj, osmij, ka so pa delali do zdaj, verjetno takše kao udarne novice nekomi pašejo oz jih servejra

:))) (ni preverjeno)

Glede na to ka brisejo komentare, resnico po domace povedano, me tak cudi ka je te clanek sploj gor :)

In reply to by Cezar (ni preverjeno)

Otovski decko … (ni preverjeno)

To ze š Ružič šoo cinkat na vrata ka trbej dol zbrisati!!!

In reply to by :))) (ni preverjeno)

Takja (ni preverjeno)

Poven kak je? Cegli do eni uzaljeni? Sobotainfo pa zbrise komentar? Stavba je najeta od Mesica, keri je zasebni prijatelj direktora. Se druzita v zasebnon casi. In normalno ka te direktor zrikta dobro ceno za najem in te seveda saki mesec od prijatelja Mesica dobi del pejnez :) roka roko umike, prijatelj prijatelju pomaga! Cheers 🙏🏻

Zakoj (ni preverjeno)

Eno enostavno pitanje. Zakoj direktor za sluzbeno vozilo nuca VW Arteona, keri kosta 50.000€ plus? Torej najdraksi sluzbeni avto v Pomurji nasploh? Zakoj?

Ivekus (ni preverjeno)

Pa znaš ka najlepši direktor nüca najlepši avto
Pa tajnico

In reply to by Zakoj (ni preverjeno)

date (ni preverjeno)

katera je ta tajnica ??

In reply to by Ivekus (ni preverjeno)

janko špehsvinjski (ni preverjeno)

tista ki ima velike zize

In reply to by date (ni preverjeno)

Hjaooo (ni preverjeno)

Tista ka odi z njin na Japonsko. Na racun firminih pejnezov!

In reply to by janko špehsvinjski (ni preverjeno)

PimpekPao (ni preverjeno)

Ta mlada ?!

In reply to by Hjaooo (ni preverjeno)

. (ni preverjeno)

S česa bi se pa financirali če ne tak.

Ivekus (ni preverjeno)

Banda

Fox (ni preverjeno)

Te njin že tak paše ka najem plačajo
Pa že 14 lejt plačuvlejo najem in zaj se vi najdete po 14. lejtaj ka članek napišete

Ligenj (ni preverjeno)

Ce si 14 let tiho bil ti zdaj nej trbej pameten biti

In reply to by Fox (ni preverjeno)

Darac22 (ni preverjeno)

Saubermacher-Mešiči, Mešič- Drvariči,Drvarič-Horvate in tak naprej. Že leta in leta. Zakoj pa ma Horvat telko stanovanj pa poslovnih prostorov v MS. Stalna praksa pri njih po sistemu NE MOŽE NAM NIKO NIŠTA😂😂😂😂

44 (ni preverjeno)

Primer rikverca za učbenike.....

Starejše novice