Foto: Jure Banfi
Želite izvedeti več o kohezijski politiki? Prisluhnite priznanim govorcem na prvem vseslovenskem dnevu kohezije.

Televizija IDEA v sodelovanju z ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj ter Mestno občino Ptuj organizira prvi vseslovenski Dan kohezije, ki je namenjen lokalnim odločevalcem, nevladnim organizacijam, razvojnim agencijam, LAS-om in različnim združenjem iz vseh slovenskih regij.

Dogodek se odvija v prostorih Stare steklarske na Ptuju.

Namen dogodka je združiti ključne deležnike, ki izvajajo projekte trajnostnega razvoja lokalnih skupnosti, tako v urbanih, kakor tudi v ruralnih okolij. 

Posebno pozornost bomo namenili predvsem aktualnim priložnostim za lokalne in urbane skupnosti ter evropskim sredstvom za razvoj regij.

Dogodek poteka v obliki dveh tematskih panelov, okrogle mize ter predstavitve primerov dobre prakse uspešnih projektov, sofinanciranih iz sredstev regionalnega razvoja.

V prvem panelu bodo skozi pogovor predstavljene aktualne priložnosti za lokalne skupnosti, kjer se bodo govorci osredotočili na lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, torej ukrepe Lokalnih akcijskih skupin, ter na trajnostni razvoj mest. 

V okviru panela bodo sodelovali Dijana Pirc, vodja sektorja za sklade ministrstva za kohezijo, Alen Jevtović, direktor mestne uprave Mestne občine Ptuj, in Jure Rastočnik, direktor Razvojne agencije Kozjansko in vodilni partner LAS Od Pohorja do Bohorja.

Drugi panel se osredotoča na trenutno aktualno dopolnitev povabila dogovorov za razvoj regij za sofinanciranje projektov v 12 razvojnih regijah, ki ga je ministrstvo objavilo konec marca. 

Novost poziva omogoča, da se sredstva glede na kakovost in izvedljivost projektov prerazporejajo med regijami po posameznih področjih, kar prinaša večjo finančno samostojnost regij.

V razpravi bodo sodelovali: Srečko Đurov, državni sekretar na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Robert Drobnič, namestnik direktorice direktorata za regionalni razvoj ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, Boris Keuc, Regionalna razvojna agencija Podravje, in Liljana Drevenšek, namestnica direktorice Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.

Sledila bo okrogla miza na temo Vloga kohezijske politike v podpori inovativnim podjetjem, kjer bodo govorci združili mnenja o pomenu sodelovanja med državnimi institucijami in gospodarstvom. 

sofinancira EU

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Foto: Jure Banfi

Starejše novice