V petek, 22. oktobra bo v Radencih potekal že 11. pomurski in 7. mednarodni simpozij o kronični rani. Ta je usmerjen v izzive, ki jih je tudi pri oskrbi bolnikov s kronično rano prinesla epidemija covida-19.

Tudi med epidemijo je bilo potrebno dobro sodelovanje pri oskrbi bolnikov s kronično rano na vseh ravneh zdravstvene oskrbe in to ostaja prednostna naloga Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Na simpoziju predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami

Hkrati bodo na simpoziju v Radencih sodelovali predavatelji, ki bodo podali svoje dolgoletne izkušnje pri zdravljenju kroničnih ran tako v bolnišnici kot na terenu. Na simpoziju tudi letos sodeluje vrsta eminentnih domačih in tujih strokovnjakov medicine, zdravstvene nege in izobraževanja.
 

Oskrba kronične rane predstavlja izziv

Oskrba kronične rane pri kakovostni in varni obravnavi bolnikov predstavlja za izvajalce zdravstvene nege velik izziv ne glede na znanje, ki so si ga pridobivali več let. Ugotavljajo tudi, da se je v zadnjih letih starostna struktura zaposlenih močno spremenila, kar jim nalaga dodatno dolžnost stalnega izobraževanja.

»Dejstvo je namreč, da je za kakovost dela in življenja bolnikov s kronično rano potrebno sodelovanje različnih strokovnjakov«, izpostavijo v SBMS. 
 

Simpozij razdeljen na tri vsebinske sklope

Prvi vsebinski sklop bo vseboval naslednje strokovne teme: 

 • 30-letne izkušnje zdravljenja kroničnih ran na Infekcijskem oddelku SBMS, predavatelj Ivan Prelog
 • Fiziologija celjenja ran in vzroki ne celjenja, predavatelj Ciril Triller
 • Diabetično stopalo – patofiziologija in dejavniki tveganja, predavatelj Dubravko Huljev 
 • Procjena boli kod bolestnika s kroničnim ranama jednodimenzionalnim skalama, predavateljice: Štefica Mikšić, Božica Lovrić, Brankica Juranić, Vlasta Pezerović
 • Pomen in načini nekrektomije, predavatelj Aleksandar Gajić

Drugi vsebinski sklop zajema:

 • Razjeda zaradi pritiska, predavateljici Brigita Kovačec in Doris Štuhec
 • 30 let izkušenj dela s kronično rano na terenu, predavateljica Dragica Jošar
 • Obravnava pacientke z vensko golensko razjedo v domačem okolju in delo v patronažnem varstvu v času epidemije covida, predavateljica Nataša Vengust

Tretji vsebinski sklop zajema:

 • Pomen zbiranja podatkov za kakovostno in varno obravnavo pacientov z RZP, predavateljica Zdenka Gomboc
 • Prehrana bolnika s kronično rano – ali obstajajo posebnosti?, predavateljica Renata Pleh
 • Izpostavljenost bolnika s kronično rano bolnišničnim okužbam ali kolonizaciji z večkrat odpornimi mikroorganizmi, predavateljica Marija Kohek
 • Obravnava ran v času epidemije – največji izziv na covidnih oddelkih, predavateljici Martina Gjergek in Mateja Lukač

Komentarji (1)

niossmsithdrt (ni preverjeno)

nks for sharing the article, and more importantly, your personal experience mindfully using our emotions as data about our inner state and knowing when it’s better to de-escalate by taking a time out are great tools. Appreciate you reading and sharing your st https://kodi.software/ ory since I can certainly relate and I think others can to

Starejše novice