Foto: Mitja Ostrc
Direkcija za vode poziva lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih drugega reda, da so dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih.

Direkcija Republike Slovenije za vode je objavila javni poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih drugega reda. 

Po določilih so lastniki dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanja plavja, odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

Prepovedano je postavljanje kakršnih koli ovir, odlaganje vejevja in lesne mase

Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega zemljišča izvede priobalni lastnik oziroma drug uporabnik zemljišča, so naslednji:

  • zagotavljati je treba selektivno odstranjevanje odmrle, poškodovane in odvečne zarasti z brežin in priobalnega zemljišča,
  • popolno ogoljevanje brežin (odstranitev celotne grmovne in drevesne vegetacije) ni dopustno, prav tako je potrebno ohranjati morebitna zdrava večja drevesa od vodotoklh, ki ne ogrožajo stabiInosti ali pretočnih razmer vodotoka,
  • propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je treba v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način,
  • odlaganje materiala v struge, na brežine, v priobalni pas vodotoka, ki znaša pet metrov od zgornjega roba brežine vodotoka, na poplavne, razlivne ali erozijsko ogrožene površine ni dopustno,
  • zagotoviti je potrebno redno odstranjevanje plavja z vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov),
  • potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov z vodnega in priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo).

Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč, obveščajo, da je odlaganje vejevja, lesne mase, sečnih ostankov oziroma deponiranje hlodovine ali lesa na vodnem in priobalnem zemljišču ni dopustno.

Prav tako, je v skladu s ciljem varstva In urejanja voda ter zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda na vodnem in priobalnem zemljišču, ni dopustno postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij.

Komentarji (3)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
CAPTCHA
....... (ni preverjeno)

Pa saj je drzava lastnik, naj ureja vodotoke. Ta direkcija oa je tudi svojega denarja in kuvert vredna

Surfeiter (ni preverjeno)

maribor šampinjon

In reply to by ....... (ni preverjeno)

asdasd (ni preverjeno)

Njim ni za delo, zato tudi nočejo ustrezno urediti lastništva, kar se je pojavilo tudi v komasacijskih postopkih, manipulirali so z komasacijskimi mejami !

In reply to by ....... (ni preverjeno)

Starejše novice