Mestna občina Murska Sobota oddaja v brezplačno uporabo oziroma najem poslovni prostor na Kardoševi ulici. 

Mestna občina Murska Sobota je objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v brezplačno uporabo oziroma najem poslovnih prostorov na naslovu Kardoševa 2. 

Predmet oddaje v brezplačno uporabo oziroma najem je:

  • Poslovni prostor na naslovu Kardoševa 2 Murska Sobota, v pritličju številka poslovnega prostora P 4 (vhod I) v velikosti 24,90 kvadratnih metrov (s souporabo stopnišča, hodnika in sanitarij v deležu 0,19 kvadratnega metra), skupaj 25,09 kvadratnih metrov.

Komu ponujajo prostore?

V brezplačno uporabo oziroma najem se dajejo prostori za:

  • socialna podjetja, zavode, društva
  • inovativnim start-up podjetjem na področju znanosti in drugih dejavnosti (ekologije, sociale,  družbene problematike)
  • društvom na področju kulture, športa, izobraževanje in drugih javno koristnih dejavnosti

Kakšni so pogoji za brezplačno uporabo ali najem?

Pogoji sklenitve neposredne pogodbe o brezplačni uporabi poslovnih prostorov:

  • ponudnik je oseba javnega prava za opravljanje javnih nalog (razen javno podjetje),
  • ponudnik je nevladna organizacija, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status,
  • ponudnik ima status socialnega podjetja ali ponudnik je nepridobitna pravna oseba, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela postopek registracije v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo (nepridobitna pravna oseba), v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti za katero je ustanovljena.

Uporabniki, ki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja, krijejo obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, za katero se stranki dogovorita s pogodbo.

Pogoji za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji v najem poslovnih prostorov:

  • ponudnik je pravna ali fizična oseba z dejavnostjo, katerih je osnovna dejavnost pospeševanje podjetništva na lokalnem območju.

Rok in kriterij

Kriterij za dodelitev poslovnih prostorov je vrstni red prijav. Prednostno pravico imajo ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje iz objavljene namere.

Rok za sprejem ponudbe do 25. avgusta 2022, do 13. ure. 

Prijava mora vsebovati odločbo s katero se izkazuje status nevladne organizacije oziroma status socialnega podjetja ali, da je oseba javnega prava za opravljanje javnih nalog.

Ogled nepremičnine se lahko opravi po predhodni najavi. V kolikor v odprtem roku namere, prostori ne bodo oddani si Mestna občina Murska Sobota pridržuje pravico, da bo prostore oddajala prosilcem po vrstnem redu prispetja vlog, do zapolnitve prostih kapacitet.

Za več informacij kliknite tukaj.

Komentarji (5)

kva (ni preverjeno)

POSLOVNE PROSTORE SI VTAKNITE V RIT

Földi (ni preverjeno)

Tej pogoji so že nekomi pisani na kožo tak ka se je brez veze sploj prijavljati.

lukčev mesec (ni preverjeno)

Nekoč v bivši državi so marsikje občine imele prostore, ki so jih lahko razna društva koristila za svoje delovanje.

pőcek k.... (ni preverjeno)

Če se ne bo nišče javil bodo sigurno Ukrajince naselili

Gost726 (ni preverjeno)

Že vnaprej znano kdo bo dobil… soboški grizli.

Starejše novice