Na Ljudski univerzi Murska Sobota deluje Svetovalno središče Murska Sobota, ki ponuja enako dostopnost vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju.

V današnjem času, ki velja za sprememb polnega, je izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožne možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja ter ugotavljanja, vrednotenja in dokumentiranja pridobljenih kompetenc zelo pomembno. To prispeva k izboljšanju kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Svetovalno središče Murska Sobota je obeležilo okroglo obletnico - 20 let delovanja

Za potrebe vseživljenjskega učenja  odraslih 

-    izvajajo brezplačno, neodvisno in zaupno informiranje, svetovanje  in vrednotenje znanj za pridobivanje novih znanj, kompetenc, izobrazbe, certifikatov  in osebni razvoj,
-    promovirajo možnosti učenja, izobraževanja in pomoči, namenjene odraslim,
-    povezujejo organizacije, ki izvajajo programe za odrasle in skrbijo za razvoj ljudi.

Storitve svetovanja so  prednostno namenjene zaposlenim odraslim, v svetovanje vključujejo brezposelne, upokojence in udeležence iz ranljivih skupin. 
 

Projekt Svetovanje 2016 -2022 izvajajo s partnerji

Partnerji

 

 

 

 

Vse informacije povezane s programom Svetovanje 2016-2022 dobite na:

LUMS - Svetovalno središče  
02 536 15 76 / 02 536 15 69
031 637 243 / www.lums.si

Ljudska univerza Lendava
02 578 91 94 / 041 755 980
www.lulendava.si

JZ Knjižnica Gornja Radgona
02 564 87 14 / 041 538 502
www.lu-gradgona.si

Operacijo Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, delno financira Evropska unija iz ESS ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
 

Starejše novice