Foto: Jure Banfi
Od lokalnega igrišča do globalne učilnice. Vrtec Murska Sobota skozi čezmejno sodelovanje povezuje otroke in učitelje z evropskimi partnerji, odpira vrata k novim kulturam in učnim metodam.

Vrtec Murska Sobota že desetletja odlikuje bogata tradicija mednarodnega sodelovanja. Ta se je s priključitvijo k programom čezmejnega sodelovanja še dodatno razširila, prinaša pa obilo priložnosti za rast in razvoj tako za otroke kot tudi za zaposlene.

Globlje razumevanje sveta skozi mednarodno sodelovanje

Čezmejno povezovanje vrtcem, kot je vrtec Murska Sobota, nudi enkratno priložnost za izmenjavo znanj in izkušenj na mednarodni ravni.

»Z vrtcem Alterbah iz Salzburga sodelujemo 20 let, z vrtcem iz Porabja je za nami tudi že dolgoletno sodelovanje in ravno tako sodelujemo z vrtcem iz Opatije,« pravi vzgojitelj in vodja mednarodnih projektov v Vrtcu Murska Sobota Igor Smodič.

Foto: Jure Banfi

Otroci kot osrednji akterji mednarodnega povezovanja

Eden najpomembnejših delov mednarodnega sodelovanja so videokonference z vrtci iz drugih držav, kjer otroci igrajo ključno vlogo. 

Otroci se preko teh interakcij, ne samo učijo o različnih kulturah in jezikih, ampak tudi razvijajo svoje socialne veščine in kompetence, ki so ključne v sodobnem, globalno povezanem svetu.

Koristi za strokovne delavce

Poleg otrok ima program pomembne koristi tudi za strokovne delavce in sam vrtec, saj gre za pomembno bogatitev pedagoške prakse zaposlenih.

»Preko takšnih sodelovanj strokovni delavci spoznajo drugo metodologijo, druge pristope in oblike dela,« izpostavlja Smodič.

Foto: Jure Banfi

Mostovi prijateljstva in znanja

S sodelovanjem v čezmejnih programih se vrtec ne samo odpira novim pristopom, ampak tudi krepi svojo vlogo v skupnosti in izven nje.

»Brez dvoma je to velik doprinos našemu zavodu, saj se na ta način predstavi zunaj regije, zunaj meja naše države in tako postane prepoznaven v širšem svetu,« poudarja vzgojitelj.

V tem svetu brez meja tako Vrtec Murska Sobota dokazuje, da lahko tudi najmanjši med nami postanejo pravi mali svetovljani.

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Starejše novice