Oglasne panoje je praktično moč zaslediti na vsakem koraku. Kaj o njih pravita murskosoboška občina in iniciativa Očistimo Slovenijo reklamnih panojev?

Ob prometnih cestah v Murski Soboti, celo v ožjem mestnem središču, je moč opaziti več novih oglasnih panojev. 

Na Mestni občini Murska Sobota so za Sobotainfo pojasnili, da novi panoji niso postavljeni na javnih površinah oziroma na površinah v lasti Mestne občine Murska Sobota. 

»Občinsko takso Mestna občina Murska Sobota pobira zgolj od reklamnih objektov, ki so postavljeni na javnih površinah oziroma površinah v lasti Mestne občine Murska Sobota. 

Oglasni panoji, ki so se v zadnjem času postavili, pa so vsi na zasebnih površinah (na stavbnih površinah).«

Kot še pojasnjujejo na občini, niso zaznali postavljanja novih panojev na kmetijske površine, kjer to ni dovoljeno. 

»Občinske odloke, ki opredeljujejo to tematiko, pa bo v prihodnje potrebno novelirati ali sprejeti na novo, upoštevajoč sedaj veljavno državno zakonodajo.«

Koliko zasluži občina?

Prihodek Mestne občine Murska Sobota je v letu 2023 iz naslova oglaševanja in plakatiranja na javnih površinah oziroma površinah v lasti Mestne občine Murska Sobota znašal približno 35 tisoč evrov.

»Zbrana sredstva se porabljajo predvsem za vzdrževanje javnih površin oziroma površin v lasti Mestne občine Murska Sobota.«

Reklamne objekte se postavlja v skladu z občinskimi  prostorskimi predpisi in občinskim predpisom o oglaševanju.

Oglasni panoji (jumbo panoji-enostavni objekti) niso v lasti Mestne občine Murska Sobota, ampak z njimi upravljajo različne družbe, ki so registrirane za dejavnost oglaševanja.  

Jumbo panoji so standardnih dimenzij, velikosti 5,1 krat 2,4 metra in 4,0 krat 3,0 metra.

Ni jih dovoljeno nameščati v območja ožjega mestnega središča, praviloma se postavljajo ob javne ceste pravokotno ali vzporedno glede na cestišče.

Oglasni panoji, ki so na javnih površinah oziroma površinah v lasti Mestne občine Murska Sobota, so postavljeni na določenih mestih v skladu z odlokom o oglaševanju v Mestni občini Murska Sobota in se zanje plačuje občinska taksa na podlagi odloka o občinskih taksah v Mestni občini Murska Sobota.

Z drugimi javnimi oglasnimi mesti (oglasne table, čez cestni oglasni transparenti) pa upravlja Komunala Murska Sobota javno podjetje, za katero se tudi plačuje občinska taksa na osnovi števila oglasov na teh mestih.

Oglasni panoji na kmetijskih zemljiščih

S podatkom, koliko oglasnih panojev je še postavljeno na kmetijskih zemljiščih v zasebni lasti na murskosoboški občini ne razpolagajo. 

»Postavitev takih objektov je možna le na stavbnih zemljiščih. Državne inšpekcijske službe so pristojne za ukrepanje, v kolikor so ti objekti postavljeni v nasprotju z državno zakonodajo.

Zakon o urejanju prostora v 35. členu določa, da je zunaj naselij, na območju gozdnih, kmetijskih in vodnih površin, prepovedano oglaševanje na prostem. Vendar pa imajo občine do 31. decembra 2024 čas, da v skladu s tem uredijo prostorske načrte.

Po državni uredbi o razvrščanju objektov sodijo objekti za oglaševanje in informacijski panoji med enostavne objekte. Za te ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja.

Enostavni objekti se sicer na zasebnih stavbnih zemljiščih lahko postavljajo, vendar bi tudi ti morali biti skladni z občinskimi odloki o oglaševanju.

»Objekt se tudi ne sme postavljati v varovalnem pasu občinske ceste na način, da bi oviral preglednost cest, v teh primerih je potrebno pridobiti soglasje občine za poseg v varovalni pas ceste,« pojasnjujejo na občini in dodajajo, da v veljavnem občinskem prostorskem načrtu murskosoboške občine postavitev tovrstnih objektov zunaj naselij, na območju gozdnih, kmetijskih in vodnih površin ni dovoljena.

Razlika med avstrijsko in slovensko stranjo občutna

Za komentar smo se obrnili tudi na iniciativo Očistimo Slovenijo reklamnih panojev.  

Kljub temu da v skupini nimajo aktivnih članov iz Pomurja, opažajo, da »Murska Sobota, Gornja Radgona in Ljutomer glede na velikost in gostoto poseljenosti nič ne zaostajajo za ostalimi večjimi slovenskimi mesti.« 

Ob prečkanju meje pri Gornji Radgoni, pa je po njihovem mnenju razlika med avstrijsko in slovensko stranjo občutna.

»Na avstrijski strani nisem opazil nobenega oglasa, razen oglasov za lastne potrebe. V vasi Trate je na prvi hiši velik napis Prostor za vaš oglas v obeh jezikih,« pojasni član iniciative Robert Hočevar, ki obenem poudarja, da je v Pomurju nekoliko boljše stanje v primerjavi s preostalo Slovenijo izven naselij, vključno z avtocesto in glavno cesto, ki prečka Prekmurje.

Komentarji (6)

Bindi (ni preverjeno) Izbor uredništva

Zanimivo.
Robert Hočevar se prav tako moti, če misli, da ni nikogar iz Prekmurja. ;-) Je pa res, da je pri nas žalostno malo ljudi, ki bi jih motilo podivjano oglaševanje. Žal ni več zavedanja, da je pomembno še kaj drugega kot lasten vrt in da urejeno okolje povečuje kakovost bivanja vsem.
Če imamo v Pomurju ob avtocesti kakšen oglas manj, še ni razloga za veselje in ponos, ker število oglasov narašča, kot npr. v krožišču med Gregorčičevo, Cankarjevo, Bakovsko in Panonsko ulico. Fotografije izpred leta ali dveh so dokaz, da je bilo oglasov manj. (Sicer pa je tam sramota že sam prostor - prej so tam živeli ljudje, zdaj pa imamo dve prazni, neizkoriščeni parceli, ena je tudi povsem zanemarjena.)
Pogledati je treba tudi občinski odlok, ki ureja oglaševanje. Sramota. Ena sama promocija, kakšne vrste reklamnih panojev poznamo, prepovedi ni. Na kmetijskih zemljiščih oglasov sploh ne bi smelo biti, kar MOMS zamolči, morda ima korist tudi od lastnikov teh zemljišč? Glede na prizanesljivost do oglaševanja s strani občin je mogoče sklepati, da imajo še kako veliko koristi od tega.
Kakšno politiko glede tega ima MOMS, dovolj pove naslednji primer. Ob cesti proti Radencem, v smeri proti MS, je nekoč bila pri Gaju tabla z dobrodošlico ob vstopu v MS. Nato so pred tablo postavili dva velika reklamna panoja, ki sta dobrodošlico povsem zakrila. Panoja se vzdržuje, tabla z dobrodošlico pa je propadala, padla je v bližnje grmovje, odstranjena je bila po opozorilu šele pred kratkim. Lepo sporočilo, da je oglaševanje bolj pomembno od odnosa do ljudi.
Ker ne uporabljate javnega prometa, ne veste, kakšna groza je oglaševanje po avtobusih, ko ti z oglasom prekrijejo steklo. Poskusite kdaj gledati skozi tako okno. Žal smo res balkanska država, v kateri je dovoljeno vse. Če nekaj slučajno ni, potem velja toliko izjem, da je vsaka prepoved brez smisla, vsak lahko dela, kar hoče.

Cezar (ni preverjeno)

oglasne panoje prepovedati ....

. (ni preverjeno)

Oglasni pano je dodana vrednost za njivo.
Ne uniči jo toča ne pozeba ali poplava.

MajsterWalterJ… (ni preverjeno)

GLAVNO KA MALACICA KOMENTARE IZKLOPITE GER SE SAM SEBE HVALI KAK SO GA NOMINERALI…. 🤣🤣🤣 lgbt pa to 🤣🤣🤣 NA PLANETI JE PA ODPOVED FASAL SRAMOTA

Revolutinka (ni preverjeno)

Ja, denar gre za nove prometne znake za omejitev 30 km/h.

Revolutinka (ni preverjeno)

Gda se pripelaš iz avtoceste mimo Expanoja, te pozdravi luknjasta ozka cesta, ob tej cesti bi lahko kiropraktiki imeli reklame za izravnavo hrbtenice.

Starejše novice