Vir: MOMS
V sklopu celovite analize kanalizacijskega sistema v Murski Soboti je bilo ugotovljeno, da je za zagotavljanje ustrezne odvodnje odpadnih voda v mestnem središču, potrebno izgraditi večje kanalizacijsko omrežje.

Župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek in član uprave podjetja Pomgrad Boris Sapač sta danes podpisala pogodbo o izvajanju gradbenih del za izgradnjo kanalizacijskega kolektorja na Gregorčičevi in Slomškovi ulici.

Potrebno bo izgraditi kanalizacijsko omrežje večjega premera

»V sklopu celovite analize kanalizacijskega sistema v mestu Murska Sobota je bilo ugotovljeno, da je za zagotavljanje ustrezne odvodnje odpadnih voda ter razbremenjevanje kanalizacijskega omrežja v širšem mestnem središču, potrebno na tem območju izgraditi kanalizacijsko omrežje večjega premera,« so zapisali na občini. 

Ker se na območju širšega mestnega središča (ulica Staneta Rozmana, Gregorčičeva ulica, Slomškova ulica, Ulica arhitekta Novaka) trenutno izvaja več projektov trajnostne mobilnosti za namen urejanja kolesarskih stez, pločnikov ter ostale potrebne cestne in komunalne infrastrukture, potekajo izgradnje kanalizacijskih kolektorjev vzporedno in po enakih trasah. 

»Tako smo v letu 2021 začeli urejati ulico Staneta Rozmana, kjer je hkrati potekala izgradnja kanalizacijskega kolektorja in ostale cestne in komunalne ureditve (kolesarski pasovi, pločniki, parkirišča, javna razsvetljava, meteorna odvodnja, zasaditve, urbana oprema), hkrati bo izgrajeno krožišče z Gregorčičevo ulico),« še dodajajo.

Nadaljnje investicije

V letu 2022 nadaljujejo z investicijami na Gregorčičevi ulici in Slomškovi ulici.

Celotna dolžina trase novega kanalizacijskega kolektorja znaša 1001 meter in bo obsegala naslednje ureditve:

  • Gregorčičeva ulica: izgradnja kanalizacijskega kolektorja DN 1000. Začetek gradnje je predviden od združitvenega objekta na Ulici arhitekta Novaka do končane kanalizacije na Gregorčičevi ulici v smeri Staneta Rozmana. Dolžina tega odseka je 215 metrov.
  • Slomškova ulica: izgradnja dodatnega glavnega kolektorja po Slomškovi ulici (mimo avtobusne postaje), na Gregorčičevo ulico in po Gregorčičevi ulici do Ulice arhitekta Novaka, kjer se v zbirnem objektu (jašku) naveže na obstoječi glavni kolektor, ki poteka do čistilne naprave. Ta odsek bo razbremenjeval osrednji in jugovzhodni del mesta Murska Sobota. Dolžina tega odseka znaša 786 metrov. 
  • združitveni objekt (zbirni jašek): v bližini križišča (bodoče krožišče) Gregorčičeve ulice z Ulico arhitekta Novaka, kamor se oba nova odseka navezujeta, od tu pa se odpadna voda po obstoječem omrežju odvaja na čistilno napravo Murska Sobota. Združitveni objekt bo tako služil za priključitev novih kanalov s Slomškove in Gregorčičeve ulice na obstoječi kolektor do čistilne naprave.

Zaradi uskladitve in vzporedne izvedbe gradnje kolektorjev in projektov mobilnosti, se predvideva naslednji prioritetni vrstni red izvedbe:

  1.  izgradnja združitvenega objekta na Ulici arhitekta Novaka
  2. izgradnja kanalizacijskega kolektorja na Gregorčičevi ulici od križišča z ulico Staneta Rozmana do križišča z Ulico arhitekta Novaka do združitvenega jaška 
  3. izgradnja kanalizacijskega kolektorja na Slomškovi ulici.

Višina investicije znaša 1.198.062,83 evrov in ni sofinancirana. Dela bodo predvidoma zaključena do konca decembra 2022.

Komentarji (5)

oiku (ni preverjeno)

Te samo Pomgrad obstaja ? Kdaj je kje objavljena ponudba za izbiriizvajalca ? Ali to ide tak z roko vroki pod mizo z kuverto ?

. (ni preverjeno)

Bo še kaj dežja?

mOMOA (ni preverjeno)

Itak, samo en izvajalec, prilagojeno, da drugi izpadejo. Novica objavljena v petek zvečer, ko ni komentatorjev. Ni naključij.

grobar (ni preverjeno)

oiku,ka bi pa te tij rad,ka bi ti eden iz Lj.delo?Pa nej boukše,ka je domači izvajalec,pa pejnez doma ostane.

zobar (ni preverjeno)

grobar ............ Ostane Polaniči

In reply to by grobar (ni preverjeno)

Starejše novice