energetska varčnost
9
Pet, 10. 10. 2014

Mestna občina Murska Sobota je v letu 2013, tudi v imenu 11 ostalih občin soustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, uspešno kandidirala na javni razpis »Sofinanciranje