Soboški mestni svetniki bodo na naslednji seji odločali možnosti dodatnega zadolževanja javnih podjetij Komunala Murska Sobota in RIS Dvorec Rakičan.

Soboški mestni svetniki se bodo v četrtek, 23. maja, sestali na 12. seji mestnega sveta.

Na seji bodo svetniki odločali tudi o podaji soglasja k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Murska Sobota.

Če bodo svetniki sprejeli sklep o podaji soglasja k zadolžitvi, se bo javno podjetje Komunala v letu 2024 dolgoročno zadolžilo največ do višine 345.000 evrov za investicije v osnovna sredstva ter vlaganja v nepremičninsko premoženje.

Komunala Murska Sobota zadolžena v skupni višini čez 900 tisoč evrov

Javno podjetje bo kredit v višini do 345.000 evrov financiral iz neproračunskih virov, navedeno zadolževanje pa se ne šteje v obseg zadolževanja občine, je razvidno iz gradiva.

V letu 2024 je prav tako predvideno podaljšanje že obstoječih dveh kratkoročnih revolving kreditov, v višini 800.000 evrov, in sicer za obdobje enega leta.

Na dan 31. marca 2024 je bilo javno podjetje Komunala zadolženo v skupni višini 932.998,21 evra.

Iz javnega podjetja Komunala so kot razlog za kredit navedli, da so se pojavile potrebe za zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev, v smislu trajnostnega razvoja ter urejenega, varnega in zdravega delovnega okolja, pa tudi vlaganja v nepremično premoženje.

Na seji tudi o zadolžitvi RIS Dvorec Rakičan

Svetniki bodo odločali tudi o podaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan.

V primeru sprejetja sklepa o zadolžitvi, se bo javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v letu 2024 zadolžil v višini največ do 515.000 evrov.

Razlog za zadolžitev je premostitev sofinanciranja iz evropskih sredstev za projekt CultHeRit (95.000 evrov), projekt Castle Road 2.0 (220.000 evrov) in projekt BIN4CE (200.000 evrov).

Zadolženost presega 850 tisoč evrov

Na dan 30. april 2024, je bil javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan zadolžen v skupni višini 862.103,65 evra

Znotraj teh obveznosti so neporavnane zapadle obveznosti v skupni višini 268.103,65 evra, za odplačilo katerega javni zavod pričakuje povračilo sofinancerskih sredstev v višini 54.266,86 evra.

Razliko v višini 213.836,79 evra zagotavlja Mestna občina Murska Sobota v proračunu za leto 2024 kot transfer javnemu zavodu.

Komentarji (12)

murhjv (ni preverjeno)

Takoj menjajte direktora komunale.

Grk (ni preverjeno)

Direktor je že v redu! Menjajte meščane !

In reply to by murhjv (ni preverjeno)

HaloPIZZAdosta… (ni preverjeno)

ZAMENJATI POL MEGLAROV NA KOMUNALI…. V PISARNAJ… KA NEDO TELKO PREK NA KAVI SIDELI PA SE PO OGNOJENIJ JAJCAJ ČOHALI…. NA LOPATO DATI DELAT NEJ PA ZA RACUNALNIK

In reply to by murhjv (ni preverjeno)

realnooo (ni preverjeno)

ODLICNO!!!
PA LEKARNE NAJ SE MALO POSOJILA ZEMEJO:)

NASPLOSNO SO OBCINE ZGIBILE SVOJ NAMEN. NAMESTO, DA BI OBCANE CIM BOLJ RAZBREMENILA DAJATEV JIH KRADNE KELKO LE IDE.

Gggggg (ni preverjeno)

Vej pa v te stari grad se je že zmetalo še pa još pejneze,ka je teh eni par konjev notri pa gostilna in ena dvorana,pa komi te to služi,če ne nosi nika pejnez,komunala je pa tak zgodba za sebe,parkirišče kadrov po političnoj liniji kerih se ne da nikjer drugje pomivati.

Gggggg (ni preverjeno)

Ponucati

Gost22 (ni preverjeno)

Dajte enjajte se zadolževati oba kak zavod pa komunala skoj 1 mil.zadolžena.ka ste normalni komunisti svetniki.nujno zmanjšajte dug pa vsaj eno leto nika investicij.sploj pa v stare zidove grada ka itak ne predstavlja kake dodatne vrednosti.vej svoje pejneze ne bi tak ta frčkali.

Sramotno (ni preverjeno)

Zdaj mi je komaj jasno, zakaj se pred našim stanovanjskim blokom na Lendavski
še niti enkrat letos ni trave pokosilo. Očitno Komunala nima več niti za gorivo kosilnice.

srk45 (ni preverjeno)

Prokleta banda, soboška!!!!!! Kradljivci od občine do komunale, ris, diana, vej tej bande nedo zaprli, v trgovini vkradni eno majco za 5€ z sireno priletijo!! BANDA

Uzmiči (ni preverjeno)

Če bi bil A. Štihec župan, Komunala ne bi mela zgube, ker bi biu nadzor nad dogajanjem.

Alarm (ni preverjeno)

Velke, debele podgane, ka so duga lejta nesramno roupale, več inan bežijo s komunale.

Proizvodnja (ni preverjeno)

Neven če se što vo rozmi, kakšen žokel brez dna je tej dvorec. Ite na trg pa zaslužte tej 260 gezaro, ge je še to ka prijdete do tej 860 gezero. Se de to ludstvo požegnalo :):)

Starejše novice