Foto: Dravske elektrarne Maribor
Prve kilovatne ure električne energije v geotermalni elektrarni v Čentibi.

Družba Dravske elektrarne Maribor, ki deluje v skupini Holdinga Slovenske elektrarne, je konec leta 2022, skupaj s partnerji začela s podzemnimi deli sanacije neproduktivne vrtine Pg-8 globine približno tri tisoč metrov za potrebe izkoriščanja geotermičnega energetskega potenciala za prvo slovensko – pilotno – geotermično elektrarno v kraju Čentiba v Lendavi.

Aprila lani so pričeli z nadzemnimi deli, ki so zajemala gradbena dela ter dela na elektro in strojni inštalaciji. 

Kot so pojasnili, so po prvotnih načrtih zagonske teste pilotne geotermične elektrarne načrtovali lansko jesen, vendar se je sanacija vrtine podaljšala, saj smo na globini 1.600 metrov naleteli na težave s odstranjevanjem ločilnega dela, česar pred tem ni bilo mogoče predvideti.

Dodatno podaljšanje je povzročilo tudi odstranjevanja vode iz vrtine (v postopku čiščenja in preizkusa tesnosti vrtine smo vrtino napolnili z vodo), saj je morala biti le-ta suha, da smo lahko vanjo dodali delovni fluid, potreben za obratovanje.

V začetku tega meseca so začeli izvajali preizkuse zagona pilotne geotermične elektrarne, ki so pokazali, da elektrarna v tem trenutku ne more trajno obratovati pri dani termični izdatnosti vrtine Pg-8. Izkazalo se je, da termična izdatnost vrtine ni zadostna za zagotavljanje potrebnega pretoka par amonijaka za trajno obratovanje 50-kilovatne pilotne elektrarne

»Čeprav so proizvedli prve kilovatne ure električne energije, bo konstantno obratovanje v prihodnje mogoče z modifikacijo turbinskega dela opreme. 

Prihodnji koraki so torej usmerjeni v iskanje rešitev, ki bodo omogočile bolj konstantno delovanje turbine v danih pogojih; v kar nas usmerjajo prvi rezultati pilotno inovativnega projekta. 

Terminsko izvedbo navedenega je v tem trenutku težko napovedati; vsekakor pa bomo deležnike in javnosti s tem seznanili,« pojasnjujejo Dravske elektrarne Maribor.

»Kljub nekaterim izzivom, s katerimi se srečujemo pri pilotnem projektu geotermične elektrarne, sem ponosen, da Dravske elektrarne Maribor, skupaj s partnerji, orjemo ledino na področju koriščenja globoke geotermije, in da smo projekt pripeljali do točke, ko so bile proizvedene prve kilovatne ure električne energije. 

Verjamem, da nam bo z modifikacijo turbinskega dela opreme uspelo vzpostaviti stanje, ki bo omogočalo konstantno obratovanje in proizvodnjo, ter bo dobra popotnica naslednjim tovrstnim projektom,« je povedal Damjan Seme, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor.

Gre za pilotni projekt, prvi tovrstni v Sloveniji. »Primerov oziroma predhodnih izkušenj, ki bi dale odgovore na nekatera stanja, ni; vse izzive, ki se pojavijo, je potrebno reševati sproti,« poudarja. 

Komentarji (2)

. (ni preverjeno)

Iz česa je delovni fluid, ki teče v zemljo?

čarni vrag (ni preverjeno)

Ta elektrarno bo pravi požiralec denarja.

Starejše novice