Na delovnih mestih se srečuje veliko starostnih skupin, ki spadajo v štiri različne generacije. Zaradi različnih, in pogosto tudi nasprotujočih, ključnih vrednot in delovne etike se med generacijami oblikujejo generacijske razlike, katere lahko preidejo v konflikte.

Medgeneracijski konflikti na delovnem mestu praviloma izhajajo iz predsodkov ene generacije do druge. Zaradi njih lahko pogosto spregledamo skupne točke, ki lahko omogočijo boljše sodelovanje za dosego skupnega cilja. Tako si pogosto zamislimo »kakšne bi stvari morale biti«, ker »tako bi naredil/-a jaz, saj je tako najbolj prav«. To so naša globoka prepričanja, ki smo jih oblikovali preko vzgoje ter nekaterih izkušenj. Vendar resnica je, da obstaja več načinov, različnih poti, mnenj in navadno velja, da »tako bi naredil/a jaz, nekdo drugi pa morda drugače, kar je lahko še vedno pravilno«. Preseganje lastnih prepričanj včasih ni enostavno, je pa priložnost za poklicno in osebnostno rast.

Tudi v projektu »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«, ki bo trajal vse do leta 2021, je z uvedbo Programa celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (Program PSDT) eden izmed ciljev izboljšati medosebne odnose na delovnem mestu v sodelujočih podjetjih.

Tako so več kot 11.000 zaposlenim iz sedmih sodelujočih pilotskih podjetij na voljo izobraževanja in usposabljanja ter spletni seminarji (ti. webinarji). Prav tako lahko dostopajo do spletnega portala, kjer so objavljena različna gradiva v obliki člankov, novic, vprašalnikov ter kvizov, ki prispevajo k večanju informiranosti in osveščenosti na področju. Zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom je na voljo brezplačna strokovna pomoč v obliki telefonskih, elektronskih ter osebnih svetovanj v primeru duševne stiske.

Občutek, da smo na delovnem mestu spoštovani in cenjeni, je enako pomemben zaposlenim različnih generacij. Poskušajmo upoštevati različna mnenja sodelavcev, ne glede na njihovo starost in delovno mesto. Sooblikujmo okolje odprte komunikacije, v katerem se ideje, skrbi in vprašanja lahko predstavijo brez strahu pred obsojanjem ali posmehovanjem. Posledično lahko izboljšamo tudi svoje duševno zdravje in lažje premagujemo delovne izzive.

Projektne aktivnosti in druge zanimive vsebine lahko spremljate na spletni strani www.naprej.eu.

S spleta

Komentarji (0)

Starejše novice