Po uspešni 3. konferenci o kmetijstvu, ki jo je februarja obiskalo več kot 60 udeležencev, televizija IDEA vabi na 4. konferenco, ki bo tudi tokrat na kmetiji.

4. konferenca Zdravje v naših rokah bo v sredo, 22. maja 2024, ob 9.30, na prekmurski vzorčni kmetiji v Banuti v bližini Lendave.

V prvem delu bodo spregovorili o skupni kmetijski politiki kot podpornem okolju za mlade kmete, pomenu povezovanja kmetijstva z izobraževalnim procesom ter izpostavili aktualne priložnosti in inovativne prakse v kmetijstvu.

V drugem delu bodo kmetijstvo doživeli v praksi. Spoznali bomo prekmursko vzorčno kmetijo - inovativni kmetijski projekt, ki združuje tradicionalne kmetijske prakse s sodobnimi tehnologijami in trajnostnimi metodami. 

Dejavnost kmetije poleg pridelave in vzreje živali vključuje tudi izobraževanja za šole, študente in odrasle, s poudarkom na ekološkem kmetovanju, biodiverziteti in obnovljivih virih energije.

Udeležba je brezplačna. Maksimalno število prostih mest je 50. Na dogodek se je treba prijaviti.

Dogodek poteka v okviru projekta Agri 101 – Zdravje v naših rokah (Informiranje o skupni kmetijski politiki 2023-2027).

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija, niti organ, ki dodeli sredstva. 

Starejše novice