V oddaji Soboški ekran na televiziji IDEA so gostili Timija Gomboca, podžupana Mestne občine Murska Sobota.

V lokalno politiko je podžupan Mestne občine Murska Sobota Timi Gomboc vpet že več let, za kandidaturo v mestni svet pa se je odločil, ker želi, da bi se tudi mladi vključili v politiko in doprinesli k dobrim rezultatom s svojimi pogledi.

Gomboc je funkcijo podžupana nastopil v začetku januarja, funkcijo opravlja nepoklicno. Pristojen je predvsem za področje gospodarstva, šolstva in energetike.

Primarno je zaposlen v šolstvu, in sicer na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru.

Z županom Anželjem dobro sodelujeta

Sodelovati sta začela, že preden je postal župan, v času predvolilne kampanje. Zgradila sta dober, prijateljski odnos, si zaupata, ta odnos se je prenesel tudi v delo. Sodelujeta predvsem na projektih s področja energetike, župana je nadomeščal na dogodkih, vezanih na šolstvo.

Po dogovoru z županom Gomboc vodi tudi seje mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota.

»Tako ima župan več časa, da posluša vse razprave, da lahko pripravlja odgovore, da lahko že med samo sejo določene stvari razčistimo, poda svoje poglede, se dogovori z ostalimi svetniki in zdaj če bi on vodil sejo, bi to bilo bistveno težje,« pojasni Gomboc.

Želijo zagotoviti čim boljši 'servis' za gospodarstvo

Kot pove Gomboc, bodo na občini stremeli k temu, da bodo podpirali gospodarstvo, saj je gospodarstvo motor razvoja. Prav tako želijo v Mestni občini Murska Sobota krepiti turizem in gledati regionalno, ne samo na področje občine, tako da bodo vsi ponudniki, ki so v tej panogi lahko ponudili svoje storitve in svoje izdelke.

Gospodarstvu bodo pomagali tudi z razpisi in izgradnjo infrastrukture.

»Zelo težko je dobiti kadre in na ta način seveda marsikatera podjetja, ki se zanimajo za lokacije v Murski Soboti jih trenutno odvrne to, da trenutno proste delovne sile na trgu ni, kar pa zagotovo za podjetja predstavlja težavo. 

Kar se tiče tistega dela, kjer kot občina lahko pristopimo na pomoč, kjer lahko pomagamo, bomo zagotovo naredili vse, da bo gospodarstvo imelo dober, učinkovit in pa hiter servis na tej strani,« pojasni Gomboc.

V Pomurju je za šolstvo dobro poskrbljeno

Gomboc meni, da je slovensko šolstvo na splošno dobro, a vedno obstaja prostor za izboljšave. 

V Murski Soboti imamo več srednjih šol, ki omogočajo dijakom izbiro različnih poklicev. Sam pri dijakih pogreša, da bi se večkrat odločili za izobraževanje v tehničnih poklicih, odpirajo vrata do dobrih delovnih mest, omogočajo pa tudi nadaljnje izobraževanje. 

Na področju visokošolskega izobraževanja v Pomurju nimamo velike izbire, ampak je dobro, da študentje odidejo iz domačega kraja, spoznajo, kako je živeti drugje, se osamosvojijo. 

»Prav je tudi, da naši študentje odidejo v tujino, naberejo neke izkušnje, moramo pa stremeti k temu, da se vrnejo. 

Na nas je, da ustvarimo take pogoje, da bodo zanimivi tudi za visoko tehnološka podjetja, za razvojna podjetja, ki bodo ponujala delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in bodo zanimiva za ta kader, da se vrne v našo pomursko regijo, kjer imamo lepo naravo, lepe kraje,« pove Gomboc.

Občina je skupnost ljudi

Pomembno je, da se ljudje družijo, se pogovarjajo, prenašajo informacije, si povejo, kaj jim je všeč in kaj jih moti, ker se na ta način izoblikujejo prave ideje.

»To obdobje korona krize, ki je bilo, je pokazalo, da to zapiranje zagotovo ni bil neki plus v razvoju družbe.

Mislim, da je pomembno, da se bodo zdaj vzpostavile prireditve, da se jih udeležujemo, da ljudje pač pridejo tudi do nas na občino, da mi pridemo do njih in da izrazijo svoje mnenje,« pove Gomboc. 

Starejše novice