Mitja Horvat je pred 47. leti rojen v Murski Soboti. Kot direktor BTC-ja v Murski Soboti že več kot deset let soustvarja podobo Murske Sobote ter njenih krajevnih skupnosti. Je ponosen oče dveh otrok.

Zakaj bi nekdo, ki uspešno dela v gospodarstvu, opravlja funkcijo direktorja v BTC, sploh razmišljal, da kandidira za župana?

»Če iskreno povem, niste prvi, ki me to vprašate. Zavedam se, da razvoja BTC-ja ne bi bilo brez naših občanov. Da smo dosegli začrtano, gre zasluga njim. In iz tega razloga čutim odgovornost, da s pridobljenim znanjem in poslovnimi povezavami pomagam občini pri preboju iz povprečnosti. O kandidaturi sem razmišljal že pred štirimi leti, pa sem počakal, da tedanji župan gospod Aleksander Jevšek zaključi projekte. O tem sva takrat tudi odkrito govorila in se strinjala. Gospod Jevšek je odstopil, odšel v Ljubljano delat kot minister brez listnice in na teh volitvah ne kandidira. Z ekipo bom zagotovo nadaljeval vse projekte, ki so dobri, čas pa je za nov razvojni preboj občine, dovolj je bilo stopicanja na mestu.«

»Murska Sobota nekako nima sreče. Od zadnjih treh županov sta kar dva odstopila! Sam vidim županovanje kot osebni izziv in odgovornost do občanov. Ko nekaj obljubiš, se ne odstopa. Jaz sem prišel delat.«

Mitja Horvat

Kako zagotavljati delovna mesta v občini?

»Občina lahko ustvarja pogoje za prihod investitorjev. To je področje, ki ga rad delam. Že več kot 10 let privabljam investitorje v regijo kot direktor BTC Murska Sobota. Pomembno je tudi utrjevanje vloge Murske Sobote kot regijskega središča, dokončanje cestne infrastrukture, pri čemer je gradnjo vzhodne obvoznice treba začeti takoj. Dovolj je čakanja. Dobra cestna infrastruktura je temeljni pogoj privabljanja investitorjev. Najbolj pomembno pa je, da ne pozabimo tudi na tista bolje plačana delovna mesta za mlade. Kljub temu da podeljujemo zlate štipendije, morajo ti študenti dobiti v Murski Soboti tudi primerne službe in si družine ustvariti v naši občini, ne pa v Mariboru, Ljubljani ali Grazu. Vsak mladi, ki odide delat in živet drugam, je poraz za občino in župana osebno

Kako še poskrbeti, da bo naša občina bolj privlačna za živeti, število prebivalcev močno pada … 

»Dejstvo, da se je v zadnjih 20-ih letih število prebivalcev naše občine zmanjšalo za skoraj deset odstotkov, nas mora skrbeti. Povprečna starost prebivalcev narašča, mladi, ki jim Murska Sobota ni dovolj perspektivna, pa odidejo priložnost iskat drugam. Po mojem mnenju gre razlog iskati v slabo plačanih delovnih mestih in slabi stanovanjski infrastrukturi. V občini skoraj ni mogoče dobiti gradbenih parcel, primanjkuje stanovanj. Cena tistih, ki jih je mogoče kupiti na trgu, pa dosega tudi 2 tisoč evrov za kvadratni meter. Brez finančnega zaledja staršev in ob slabi kreditni sposobnosti si mladi lastne strehe nad glavo ne morejo omisliti. Poleg delovnih mest z ustrezno dodano vrednostjo in ustreznimi bivanjskimi pogoji je potrebno omeniti še ostale stvari, ki naredijo mesto privlačno – dogajanje v centru mesta in krajevnih skupnostih ter odprtost za nove, inovativne ideje in koncepte preživljanja prostega časa. Trdim, da se pri nas stvari ne premikajo dovolj hitro in da ne sledimo trendom in primerom dobrih praks. Tudi to je, seveda ob ustrezni ekonomski varnosti, lahko razlog, da se posameznik odloči živeti v našem mestu in si tu celo ustvariti družino. Izzivi so torej veliki in zahtevni, naloga župana pa je, da se z njimi sooči in jih sistemsko rešuje.«

»V občini skoraj ni mogoče dobiti gradbenih parcel, primanjkuje stanovanj. Cena tistih, ki jih je mogoče kupiti na trgu, pa dosega tudi dva tisoč evrov za kvadratni meter. Brez finančnega zaledja staršev in ob slabi kreditni sposobnosti si mladi lastne strehe nad glavo ne morejo omisliti.«

Mitja Horvat

Kako oživiti središče Murske Sobote?

»Mestno središče ni le Slovenska ulica, je tudi Trg Kulture, tržnica, Kocljeva ulica, ulica Štefana Kovača. Slovenska ulica je bila prenovljena, kar pa ni prav nič pomagalo, da bi ulica zaživela. Zadovoljni niso ne prebivalci ulice niti ponudniki storitev, ulica je prazna ali občasno zaprta z dogodki brez koncepta. Omenjena prenova je dokaz, da se investicije ne končajo z izvedbo gradbenih del in rezanjem rdečih trakov. Kot direktor družbe BTC v Murski Soboti sem se vedno zavzemal, da smo investiciji zagotovili vsebino in opravičili njen namen. Kot župan se pa bom s svojo ekipo potrudil, da bom v mestno središče privabili ponudnike s kakovostnimi storitvami in izdelki, ki jih v trgovskih centrih ni mogoče zaslediti. Mestno središče pa lahko oživimo tudi s spodbujanjem gospodarske aktivnosti naših občanov, občina pa jim pri tem lahko pomaga. Župan mora biti aktiven promotor središča mesta in tudi stalni obiskovalec, ne le pred volitvami. Tako bodo v Mursko Soboto spet zahajali ljudje izven naše občine, pa ne le na Trejzin in Miklošev sejem.«

»Župan mora biti aktiven promotor središča mesta in tudi stalni obiskovalec, ne le pred volitvami.«

Mitja Horvat

Pereč problem v mestu so parkirišča, kaj boste naredili na tem področju? 

»Ob večini pozidav središča se je pozabljalo na ureditev dovoljšnega števila parkirnih mest. Razumljivo je, da so si stanovanjski bloki zaprli dostop do svojih parkirišč, saj jim to tudi pripada. Dodaten pritisk na razpoložljiva parkirišča so izvajali tudi dnevni migranti. Ko se bo začela gradnja stanovanjsko-poslovnega objekta pred knjižnico, kjer je danes začasno parkirišče, bo v mestu zagotovo nastal prometni in parkirni kaos. Nastali problem se ne bo rešil sam od sebe, zato menim, da bi bilo treba obuditi idejo o izvedbi garažne hiše, najverjetneje v obliki javno-zasebnega partnerstva. Po mojem mnenju bi bila najprimernejša lokacija obstoječe avtobusne postaje, ki bi jo preselili na območje železniške postaje. Kombinacija uporabe železniškega prometa in avtobusnega prevoza v sožitju z Avant2Go “car sharingom” in mestnim kolesom Soboški biciklin bi verjetno marsikoga prepričala, da avto pusti doma. Prav slednji dve obliki deljenega prevoza bi morali intenzivneje promovirati med občani in jim olajšati dostop.«

Ogromno pozornosti ste namenili obiskom krajevnih skupnosti. Kaj opažate, se občina razvija enakomerno? 

»Tekom volilne kampanje sem obiskal in opravil več intenzivnih pogovorov s predstavniki krajevnih skupnosti in krajani. Po njihovem odzivu sodeč je bilo razbrati, da so razočarani nad do sedaj danimi obljubami. Še vedno namreč pogrešajo kolesarske povezave z mestom in ostalimi krajevnimi skupnostmi, boljšo cestno infrastrukturo in družabne prostore. Prebivalcem v krajevnih skupnostih, za kar so sicer sami najbolj zaslužni, lahko zavidamo urejenost, mir, zelene površine, medsebojno povezanost ter možnost kmetovanja in samooskrbe. To je dokaz, da so kot oblika lokalne samouprave sposobni kvalitetno izvajati naloge, ki se nanašajo na življenje njenih prebivalcev. Kot župan si bom zato prizadeval, da jim omogočimo čim več sredstev za izvajanje teh nalog, sami pa bomo poskrbeli za ustrezno prometno in ostalo infrastrukturo.«

O kulturi se mnogo govori, a manj naredi, opažamo. 

»Ravno v teh dneh sem obiskal murskosoboško galerijo in se seznanil s potenciali, ki jih ta naša zelo pomembna kulturna ustanova omogoča. Odgovorno se mi zdi ravnanje galerije in Pokrajinskega muzeja, ki sta poskrbela za odkup umetnin iz stečajne mase Mure in jih na ogled postavila na ulico Štefana Kovača, ki tako postaja ena najlepših panonskih ulic. Kot župan se bom osebno zavzel, da pridobimo prostore za stalno razstavo bogate umetniške zbirke, ki se danes skrita hrani v depojih. Verjamem, da je takih potencialov v kulturi mnogo. V Murski Soboti ustvarja kar nekaj kulturnih organizacij in prepoznavnih obrazov. Prav bi bilo, da združimo moči ter s ciljem krepitve kulturne identitete in prepoznavnosti občine opravimo javno razpravo, ki bi bila podlaga za sprejetje strateškega dokumenta.«

Pravite, da mlade postavljate v ospredje, kaj to konkretno pomeni?

»Poleg osnovnih pogojev za življenje, infrastrukture in novih stanovanj za mlade so tu še štipendije. Murska Sobota namenja manj denarja za štipendiranje kot v preteklosti. Koncept podeljevanja štipendij bi bilo potrebno prenoviti in mlade spodbuditi, da se v regijo vrnejo, pa ne le na papirju, ampak dejansko. Sredstva za štipendije so se v občini v zadnjih 10 letih zmanjšala za več kot tretjino! To bom takoj uredil. Od mladih pričakujem aktivno sodelovanje, tudi kritično razmišljanje, mi pa jim moramo zagotavljati pogoje, da lahko ustvarjajo. V Murski Soboti ima sedež lokalna študentska organizacija, mladinski svet lokalne skupnosti in razna mladinska društva. Mladi so torej dokazali, da se znajo organizirati. Svoj prispevek je dodala lokalna skupnost, ko je leta 1996 ustanovila javni zavod Mladinski informativni in kulturni klub - MIKK. Ta velja za mednarodno priznan mladinski in kulturni klub, ki je dal Murski Soboti mnogo talentov in druženja. To slavo mu želimo povrniti. Mladi in kultura so srce in duša mesta. V Gibanju Svoboda imamo v Murski Soboti najmlajšo kandidatno listo med vsemi, tudi to govori samo po sebi, da mislimo resno.«

»Mikk-u želimo povrniti slavo! Mladi in kultura sta srce in duša mesta.«

Mitja Horvat

Prebivalstvo se stara, domovi starejših so čedalje dražji. Kako boste poskrbeli za starejše občane? 

»Žal dražja oskrba v domovih za starejše ni edini problem. Zaradi dejstev, ki ste jih navedli, se povečujejo tudi čakalne dobe za vselitev. Pohvalno je, da je Dom starejših v Rakičanu zagotovil sredstva za izvedbo sanacij, ki bodo znižale stroške oskrbe. Ostaja pa problem, da oskrbe v domu za starejše ni mogoče zagotoviti vsem naenkrat. Zato je starejšim, ki še lahko samostojno bivajo v domačem okolju, pomembno zagotavljati pomoč na domu. Na lokalni ravni lahko kakovost bivanja in življenja starejših dopolnimo z zagotavljanjem programov, ki spodbujajo njihovo športno in družbeno aktivnost. Zavedati se moramo, da brez njihovega dosedanjega prispevka družbi napredka ne bi bilo, zato tudi upam na prenos njihovega znanja in izkušenj na mlajše generacije. Ko se pogovarjam z občani, mi mnogokrat pravijo, da je Murska Sobota preveč betonska, primanjkuje namreč zelenja, dreves. Z rušenjem povsem zdravih dreves smo v tej občini v preteklih 20-ih letih pretiravali. Dodatne zasaditve dreves in klopce v mestu so zagotovo nujne.«

Šport postavlja našo občino na Slovenski in evropski zemljevid, kako ste zadovoljni s stanjem infrastrukture?

»Kot rekreativni kolesar in tekač sam opažam, kako telesna dejavnost dobro vpliva na moje psihofizično počutje. Dokazano je, da je redna telesna aktivnost izrednega pomena za zdravje posameznika. Kot župan si bom prizadeval, da športno udejstvovanje postane življenjski slog posameznika v vseh starostnih obdobjih. Našim najmlajšim je potrebno ponuditi možnost, da spoznavajo različne športne in rekreativne aktivnosti. Pri tem nam lahko pomagajo športna društva iz naše občine, ki pokrivajo različne športne panoge. V interesu lokalne skupnosti je, da spodbuja športno raznolikost in delovanje športnih društev z zagotavljanjem športne infrastrukture in sredstev za delovanje. Pod urejeno športno infrastrukturo pojmujem možnost uporabe telovadnic in javnih površin namenjenih rekreativni in športni dejavnosti. V času mojega županovanja bomo nekaj več pozornosti namenili ureditvi Fazanerije, kateri bomo poleg športne, dodali tudi spremljajoče vsebine. Glede na dober obisk letnega kopališča predvidevam, da obstaja javni interes tudi za izgradnjo pokritega bazena. Zaradi družbenega pomena športa v naši občini bomo z vsemi deležniki, ki delujejo na tem področju, opravili javno razpravo in pristopili k izvedbi strateškega dokumenta.«

»Ni pa nepomembno, da imam tudi podporo v največji vladni stranki in predsedniku vlade. Z obljubo, da bo država prisluhnila Murski Soboti, bo naša pot do cilja hitrejša in učinkovitejša. Želim delati in pokazati, da lahko naša občina ponovno postane mednarodno prepoznavno regijsko središče in najlepši kraj za življenje.«

Mitja Horvat

Kaj konkretno obljubljate občanom po izvolitvi? 

»Kakovostnejše življenje v občini zelo konkretno: Zagotavljanje pogojev za celovito zdravstveno oskrbo, spodbujanje športne aktivnosti, izvajanje ukrepov s področja varstva okolja in celovito obravnavo prostorske in prometne problematike. Energetske problematike in visokih stroškov delovanja daljinskega ogrevanja se bomo lotili z uporabo cenejših energentov. Poudarek bo na spodbujanju aktivnosti mladih v vseh pogledih, oskrbi in pomoči starejših in medgeneracijskemu sodelovanju. Posebno pozornost bom posvetil zagotavljanju atraktivnega poslovnega okolja, ki bo privlačno novim investitorjem in bo omogočalo dobro plačana delovna mesta. Predpogoj je seveda čimprejšnja izgradnja vzhodne obvoznice, ki bo zmanjšala prometne zastoje v mestu. Stroškovna učinkovitost bo merilo uspeha tudi pri delovanju občinske uprave, javnih zavodov in javnih podjetij. Nadoknadili bomo zamujeno. Mestna občina Murska Sobota bo ponovno postala regijsko središče.«

Kdo je vaša ekipa? Na kak način boste kadrovali? 

»Za razliko od mojih sokandidatov, jaz ključnih sodelavcev ne skrivam pred občani. Moja desna roka bo, kot direktor občinske uprave, Roman Ratkai. Gospod Ratkai je izjemno izkušen manager in v preteklih letih tudi predsednik nadzornega sveta občine in ni član nobene stranke. Tako bomo delovali tudi v javnih zavodih in javnih podjetjih. Edini kriterij vodenja bo strokovna usposobljenost in učinkovitost. Žal se na razpise za ključna delovna mesta direktorjev javnih zavodov in podjetij občani v preteklosti več niso prijavljali, saj je bilo že tako ali tako znano, da je vse dogovorjeno v naprej. Mladi perspektivni kadri so tudi zato ostajali v Ljubljani, Mariboru. Naj še enkrat poudarim, da mislim resno: Vrata odpiram vsem, ki želijo naši občini dobro, naj je to moje vabilo k sodelovanju.«

In za konec, kakšna je vaša prednost pred protikandidati? 

»Zagotovo stalna vpetost v razvoj mestne občine, saj sem kot direktor BTC Murska Sobota soustvarjal ponudbo in izgled mesta. Ko se je razvijal BTC, se je razvijala tudi občina in postajala vse bolj privlačna. Nisem le obljubljal, temveč sem z dejanji že pokazal. V našo občino smo pripeljali uveljavljene blagovne znamke, tudi McDonalds, ki so ga mnogi obljubljali že 20 let, organizirali smo prireditve in pomagali mnogim društvom in športnikom. Ta znanja bom uporabil tudi pri razvoju mestne občine kot celote.«

Naročnik: Gibanje Svoboda

Starejše novice