Nasmej se in se informiraj! Z zabavnimi posnetki razbijamo mite o Skupni kmetijski politiki.

Verjetno ste že vsi slišali za Skupno kmetijsko politiko, vendar se nikoli niste poglabljali v to, kaj ta pojem pomeni in kaj se lahko s Skupno kmetijsko politiko doseže.

Zato smo se odločili, da v sklopu projekta Zdravje v naših rokah s pomočjo zabavnih posnetkov približamo Skupno kmetijsko politiko in pojasnimo, da ni namenjena zgolj kmetom, ampak vsem nam.

@ideatelevizija

🌾🚜 Razbijamo mite o Skupni kmetijski politiki z zabavnimi posnetki! 😄 🌱💡 Dopolnilne dejavnosti na kmetiji so priložnost za inovacije! Kaj so dopolnilne dejavnosti in zakaj so idealne za mlade kmete? Novi izdelki iz tradicionalnih dobrin so izziv za mlade kmete, ki razvijajo nove in inovativne produkte. Tudi tradicionalne obrti in turizem so del dopolnilnih dejavnosti! Ali ste vedeli, da so lončarstvo, tkalstvo in turizem priljubljeni načini, kako kmetije razširijo svojo ponudbo? 🏺🏞 Odkrijte, kako se tradicija in inovacije združujejo na kmetijah! EU Food & Farming #EUAgri #agrifood #euagrifood #IMCAP #zdravjevnasihrokah #agri101 _ Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

♬ original sound - IDEA televizija

Dopolnilna dejavnost kot priložnost 

Vrsta kmetij ima poleg svoje osnovne dejavnosti prijavljene še dopolnilne dejavnosti. Kaj pa so dopolnilne dejavnosti? 

Dopolnilna dejavnost na kmetiji pomeni dovoljenje za opravljanje določene dodatne storitve na kmetiji. Ponuja možnost razširitve ponudbe kmetije ter vpeljavo novih tržnih produktov. 

Je idealna priložnost za mlade kmete in mlade prevzemnike, da s svojimi idejami pomembno prispevajo k uspešnosti kmetije in tako prispevajo k modernizaciji in razvoju lokalnega okolja.   

Med najpogostejšimi dopolnilnimi dejavnostmi so proizvodnja moke, peka kruha in slaščic, proizvodnja olja, sokov, žganih pijač, kisa, medu ter mlečnih in mesninah izdelkov. 

Tradicionalne obrti in turizem  

Dopolnilne dejavnosti so lahko povezane tudi s tradicionalnimi znanji oziroma izdelki, med te spadajo lončarstvo, tkalstvo, kovaštvo, klekljarstvo ter medičarstvo in lectarstvo.

Najbolj priljubljena dopolnilna dejavnost v zadnjem času pa je turizem. Predvsem v Pomurju so na voljo številne turistične kmetije, ki ponujajo pristno doživetje podeželja in oddih od hitrega tempa življenja. 

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Starejše novice