Z operacijo Kolesarska veriga na podeželju do treh novih postajališč za izposojo koles.

V okviru operacije Kolesarska veriga na podeželju, ki je bila prijavljena na peti javni poziv za ukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja Lokalne akcijske skupine in je sofinancirana v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, so bila na območju Lokalne akcijske skupine Goričko 2020 postavljena tri nova postajališča za izposojo koles in sicer v naseljih Tišina, Moravske Toplice in Murska Sobota.

Namen operacije je ustvariti alternativo obstoječim načinom mobilnosti na podeželju. Gre za teritorialno največjo operacijo v okviru Lokalnih akcijskih skupin, ki povezuje regije in lokalne skupnosti.

Kolesarska veriga na podeželju je operacija sodelovanja in povezovanja na območju dvanajstih Lokalnih akcijskih skupin in devetindvajsetih občin med severno in južno mejo države.

Operacija tudi na podeželju ustvarja možnosti, ki izhajajo iz področij pametne in trajnostne mobilnosti, kot so potovanje in dojemanje prostora skozi integrirani in elektrificiran sistem izposoje koles.

 

Zemljevid 12 sodelujočih partnerskih Lokalnih akcijskih skupin v projektu sodelovanja »KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU«

V primeru operacije gre za koncept, kjer se nova mreža za souporabo koles že naslanja na nekatere obstoječe sisteme. Takšna integracija doprinaša novo kvaliteto in obseg novim in obstoječim sistemom v mreži.

Novi in stari uporabniki lahko dostopajo do sistema za izposojo širom Slovenije, tako na podeželju, kot v mestnih središčih. Na podeželju pa je to ponekod sploh edini javni sistem mobilnosti, pa tudi edini, ki si dejansko zasluži pridevnik trajnostni.

Starejše novice